Lisää uusi kommentti

Lähettänyt käyttäjä Thomas Virta

Utajärven kunta on liittynyt vuonna 2013 Pyöräilykuntien verkostoon, tavoitteena pyöräilyn edistäminen kaikissa ikäluokissa. Keskeinen toimija pyöräilyn edistämiseksi on kunnan Liikenneturvallisuustyöryhmä, joka myös seuraa vuonna 2015 laaditun pyöräilyohjelman “Utajärvi pyöräilyn laatukunnaksi ohjelma 2015 – 2020” toteutumista.
Alla Utajärven keskeisimmät saavutukset pyöräilyn edistämiseksi.

LIIKENNEKASVATUSTYÖ
- Pyöräilymerkin opetus Utajärven alakoululla vuodesta 2013, mm.: pyöräilyn säännöt, taitoajorata, heijastimet/pimeässä ajo, talvipyöräily, pyörän huolto, kypärän säätö
- Maahanmuuttajille suunnattu liikennekasvatus syksyllä 2019
- Liikenneturvallisuusviikko ala- ja yläkoululaisille, ohjelmana mm.: taitoajorata, heijastinpiste, pyöräilykuvan väritys ja pyörän ja pyöräilijän turvavarusteet, pumppaus…
- Alakoulun oppilaille suunnattu Turvallisuuspäivä, jossa pyöräilypisteiden ohella mm. poliisin ja palokunnan omat työpisteet.

LIIKKUMISKYSELY
Syksyllä 2014 suoritettiin liikkumiskysely, jonka puitteissa kuntalaiset saivat antaa palautetta liikenneolosuhteista Utajärven alueella. Lisäksi esitettiin kysymyksiä vastaajan omasta liikkumisesta ja sen taustoista.
Liikkumiskyselyn tulokset on hyödynnetty vuonna 2015 valmistuneessa Utajärvi pyöräilyn laatukunnaksi –ohjelmassa, jossa todetaan pyöräilyn kulkumuodon osuuden ollessa tällä hetkellä 9,6 %. Ohjelman tavoitteeksi on laitettu 30 % lisäys eli vuonna 2020 pyöräilyn kulkumuodon osuus olisi 12,5 % kaikista tehdyistä matkoista. Tavoitteen saavuttaminen tarkistetaan uudella liikkumiskyselyllä.
Sykyllä 2019 järjestetään kuntalaistilaisuus kävelystä ja pyöräilystä ja silloin tarkistetaan onko liikkumiskyselyssä sykyllä 2014 paljastuneet puutteet saatu poistettua.

TAPAHTUMAT
- Yhteisvastuu –tapahtuma, johon sai osallistua joko juosten tai pyöräillen. Utajärvellä järjestetty vuodesta 2009 lähtien.
- kunta on osallistunut valtakunnalliseen pyöräilyviikkoon vuodesta 2013 lähtien: pyöräilyretkiä, pyörällä kouluun ja töihin ja pyörien huoltopaja

VALTAKUNNALLINEN KILOMETRIKISA
Utajärvellä on kaksi joukkuetta:
- joukkue “Utajärven kunta”. Ollut mukana sekä Kesä- että Talvikilometrikisassa vuodesta 2014. Vuonna 2018 joukkue voitti kuntasarjan.
- Utajärven Pantterit. Voittanut Kilometrikisan pienjoukkueiden sarjassa kahdeksan kertaa peräkkäin! Vuonna 2018 Panttereille myönnettiin Hinku-teko –palkinto tunnustuksena hiilidioksidipäästöjen vähennyksistä.
- ns. Hyvinvointiraitin perustaminen
- Tapahtumia ja kilpailuja: Rokua MTB

HANKINNAT
Kunta on ostanut useamman pyörän:
- sähköavusteinen pyörä, joka on vuokrattavissa kunnan kirjaston kautta
- 2 kuntapyörää, joita kunnan työntekijät voivat hyödyntää maksutta esim. työpäivään sisältyvillä lyhyillä siirtymillä
- 2 maastopyörää tapahtumiin
- 1 tavarapyörä, joka on kunnan teknisten palveluiden ahkerassa käytössä. Pyörän laatikossa kuljetetaan mm. multaa, kastelukannuja ja istutettavia kukkia
- 1 riksapyörä, jolla vapaaehtoiset kuljettavat ikäihmisiä
Lisäksi hankittu kaikkien vapaasti käytettävissä oleva kiinteä pyöräpumppu sekä autojen nopeusmittari, joka on sijoitettu vaihteleviin paikkoihin, esim. koulun ja päiväkodin lähelle.

PYÖRÄILYREITIT
- Maastopyöräilyreittien suunnittelu ja toteutus. Rokualle on perustettu 40 km:n maastopyöräilyreitti ja lisäksi 9 km:n monikäyttöura, jonka voi talvella ajaa läskipyörällä. Kummastakin reitistä on paperinen ja sähköinen kartta tehty. Taajama-alueelle suunnitteilla oma yli 30 km:n mtb-reitti.
- Utajärven taajama-alueeseen sijoittuva Hyvinvointiraitti, jota on kehitetty pyöräilyn laatukäytäväksi ja joka tarjoaa nopean, sujuvan ja turvallisen yhteyden rauhallisessa autottomassa ympäristössä. Raitilla on tehokas talvikunnossapito ja sen varrella on sekä päiväkoti että koulu. Kuntalaiset ovat osallistuneet Hyvinvointiraitin suunnitteluun.
- Hyvinvointiraitin jatkeeksi on hiljattain perustettu valaistu kevyen liikenteen väylä. Väylä on n. 4 km pitkä ja vie samansuuntaisesti valtatien 22 kanssa Alakylään Muhoksen suuntaan. Väylä on erittäin suosittu pyöräilyreitti ympäri vuoden ja yhdistää tulossa olevan ekologisen GeoHouse Älykylän keskustaajamaan. Toinen kevyen liikenteen väylä perustetaan lähiaikoina Puolangantien yhteyteen, jotta Puolangantietä pitkin pyöräilevien oppilaiden koulumatka olisi entistä turvallisempi.
- kaikki kunnan pyöräilyreitit syötetään LIPAS –palveluun toukokuussa 2019. LIPAS on valtion rahoittama tietopalvelu Suomen julkisista liikuntapaikoista ja virkistyskohteista, ja palvelun tietoja käyttävät useat palvelut, mm. retkikartta.fi, AVI, OKM.

INFRA
Tavoitteet:
- esteettömyys ja liikenneturvallisuus
- kuntalaisten ohjaus kohti kestäviä arjen liikkumismuotoja
Esimerkkitoimenpiteitä:
- Vuonna 2013 käveltiin esteettömyyskierroksella läpi kunnan keskeiset palvelut ja kirjattiin ylös sekä esteettömyyden että liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisia kohteita ja kehittämisehdotuksia. Kirjatut seikat on otettu huomioon liikenneturvallisuussuunnitelmassa, jossa esitetyt esteettömyystoimenpiteet toteutettiin yhteistyössä Ely-keskuksen kanssa.
- keskeisimpien tienylityspaikkojen turvaaminen hillitsemällä autoilijoiden nopeuksia ja panostamalla suojateiden näkyvyyteen (mm. Puolangantien suojatiet). Utajärven koulun alkamispäivän suojatiepäivystykset elokuussa 2019.
- kaksi kevyen liikenteen puusiltaa rakennettu Putaala –joen yli. Nämä sillat lyhentävät huomattavasti monen pyöräilijän matkat esim. palveluihin ja kouluun ja ovat ahkerassa käytössä myös vapaa-aikana!

MEDIAT JA TIEDOTTAMINEN
- Kunnan some-kanavien sekä sähköisten infotaulujen (sijoitettu mm. kunnan kahteen kauppaan ja terveysasemaan) aktiivinen käyttö pyöräilyasioista tiedottamiseen. Esim. talvipyöräilytietoisku “Talvipyöräilijän Top3: nastarenkaat, valo, kypärä”. Näitä tiedotuskanavia on käytetty muutenkin pyöräilyyn liittvien asioiden tiedottamiseen (kutsu kilometrikisan joukkueisiin, yhteiset retket ja tapahtumat jne.).
- Kunnan pyöräilyosasto Utajärven Kivi- ja Hyvinvointimessuilla sekä Oulujoen Messuilla
- Pyöräilyyn liittyvät toiminnat olleet erittäin paljon esillä mm. Tervareitti – paikallislehdessä, Kalevassa sekä kunnan kesälehdessä “Hyvä Elämä Utajärvellä”.
- Rokuan maastopyöräilyreitti on saanut lisäksi paljon julkisuutta sen kautta, että Rokua valittiin Vuoden retkikohteeksi 2018. Rokuan maastopyöräilymahdollisuuksia on tultu kokeilemaan Etelä-Koreasta saakka, ja Rokualla tehty pyöräilykuvausmateriaali julkaistiin etelä-korealaisessa matkailutelevisio-ohjelmassa.

Utajärvi tulee edistämään pyöräilyä vastedeskin, koska me utajärveläiset haluamme vaalia hyvinvointiamme ja terveyttämme. Myös meidän aikuisten ja lasten liikenneturvallisuus on lähellä sydäntämme.
Ja vielä: Alueidenkäytön suunnittelussa Utajärven kunta on sitoutunut valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, joiden yhtenä päätavoitteena on nopeasti etenevän ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen. Autoilun korvaaminen pyöräilyllä - ja lisäksi kävelyllä – sopii siihen mainiosti!