Lisää uusi kommentti

Lähettänyt käyttäjä Hanna Väätäinen

Kuopiossa on voimakkaasti sitouduttu pyöräilyn edistämiseen. Kuopion strategiassa (https://www.kuopio.fi/strategia) on yhtenä keskeisenä asiana viisas liikkuminen. Tämä on huomioitu myös resurssiviisausohjelmassa. joukkoliikenneohjelmassa sekä pyöräilyn edistämisohjelmassa. Kuopio liittyi Pyöräilykuntien verkostoon vuonna 2018, vaikkakin edistämistyötä on tehty jo aiemmin pitkäjänteisesti. Kuopiossa on toteutettu ja suunnitteilla monia pyöräilyä edistäviä infrahankkeita. Kuopion keskustaa on kehitetty painottaen joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita. Kävelykeskustaan saneerauksen myötä lisättiin huomattava määrä pyöräpysäköintipaikkoja. Pyöräpysäköintipaikkojen käytettävyyttä turvataan ns. hylättyjen pyörien keräyksellä (toiminta alkoi v. 2018). Pyöräpysäköinti huomioidaan myös liityntäpysäköinnillä, joita on toteutettu uusien asuntoalueiden yhteyteen mahdollistaen matkaketjujen hyödyntämisen joukkoliikenteeseen. Keskustasta infrahankkeet ovat vuosien mittaan laajentuneet Savilahden ja Sataman suuntaan. Kuopion matkakeskuksen alue on rakenteilla ja alueelle parannetaan kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä uuden Matkaajanpolun myötä. Alueelle toteutetaan myös katettua pyöräpysäköintiä. Keskustan eteläpuolella oleva Kuopionlahden hotelli- ja kongressialue on suunnitteilla. Tältä alueelta tulee sujuvat kävely- ja pyöräilyväylät keskustaan. Kävelykeskustan laajentamista Kauppakatua myöten kohti matkustajasatamaa on toteutettu pihakatuna. Laajentuminen lännen suuntaan on suunniteltu pyöräkatuna. Toteutuessaan tämä olisi Kuopion ensimmäinen pyöräkatu ja yhdistäisi keskustan ja Savilahden alueen jo saneeratun Niiralankadun kautta. Niiralankadulla saneerauksen yhteydessä toteutettiin erotellut kävely- ja pyöräilyväylät. Kuopion Harjulaan alueelle on myös suunnitteilla eroteltu väylä.
Pyöräilyväylien opastusta tullaan parantaman tulevina vuosina ja opastuksesta on jo laadittu yleissuunnitelma. Suunnitelmassa on huomioitu uudistuva lainsäädäntö.
Kuopion kaupunki on ollut mukana kehittämässä joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen reittiopasta. Tätä varten on kahtena kesänä työllistetty opiskelijoita päivittämään Kuopion aineistoa.
Kuopiossa otetaan käyttöön 1.5.2019 Pohjoismaiden ensimmäinen asematon kaupunkipyöräjärjestelmä, Vilkku-fillarit, jotka ovat sähköavusteisia kaupunkipyöriä (https://kaupunkipyorat.kuopio.fi).
Kuopio on mukana useissa pyöräilyä edistävissä hankkeissa. Fiksusti kouluun-hankkeessa on pyritty vaikuttamaan peruskoululaisten koulumatkoihin ja koulu päivän aikaiseen liikkumiseen. Kuopion on mukana Kierre-hankkeessa (http://www.kierre.info/liikkuminen-ja-yhdyskuntarakenne), jossa vähähiilinen liikkuminen on yhtenä osa-alueena. Smara-hanke (http://www.savilahti.com/smara) on Savilahden alueelle painottuva hanke, jossa liikkumiseen ja pysäköintiin haetaan smarteimpia ratkaisuja. Viisaan liikkumisen hankkeessa on edistetty joukkoliikenteen sähköisiä palveluja sekä valmisteltu kaupunkipyörien hankintaa ja käyttöönottoa. Ikäihmisten liikkumista on helpotettu pyörällä kaiken ikää-hankkeen myötä. Vanhuspalveluihin on hankittu riksapyöriä ja toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön.
Pyöräilyn edistämisohjelma (https://www.kuopio.fi/jalankulku-ja-pyoraily) hyväksyttiin kaupunginhallituksessa ja edistämisohjelmaan kirjattuja toimenpiteitä toteutetaan verkostotarkastelun myötä kuluvana vuonna. Verkostotarkastelussa määritellään pyöräilyväylien tasot huomioiden suunnittelu ja kunnossapito. Toimenpiteet ajoittuvat vuosille 2019-2023 ja toimenpiteiden. Edistämisohjelman myötä pyöräilynkehittämiseen on sitoutettu laaja-alaisesti eri palvelualueet. Yhteistyö palvelualueiden kesken on lisääntynyt myös useiden hankkeiden myötä.
Kuopion kaupunki on kehittänyt omaa toimintaa pyörällä liikkumisen osalta. Henkilökunnan viisaan liikkumisen työryhmä pohtii säännöllisesti viisaan liikkumisen edistämistä työhön liittyvässä liikkumisessa. Kaupungin eri yksikköihin on hankittu asiointipyöriä ja mm. kotihoito on korvannut leasing-autoja sähköavusteisilla polkupyörillä.
Pyöräilyyn liittyviä tapahtumia ovat vuosittain kaupungin henkilökunnan lämmitellen töihin kilpailu ja Kuopio osallistuu myös kilometrikisaan. Pyöräilyviikkoa on viime vuosina nostettu viestinnässä ja tapahtumien myötä esille. Tänä vuonna pyörällä töihin päivää ja pyörällä kouluun päivää on huomioitu erityisesti. Tapahtumat tehdään usein yhteistyössä, jossa kumppaneina paikalliset pyöräilyseura ja aktiivit, liikenneturva, poliisi ja joukkoliikenneyksikkö. Liikkujan viikolla on yleisötapahtuma.
Pyöräilyseuran ja aktiivien kanssa on tiivistetty yhteydenpitoa. Heidän kanssaan on säännöllisesti keskusteltu mm. kunnossapitoon liittyviä asioita ja heitä kuullaan etupainotteisesti infrasuunnitteluhankkeissa. Kuopioon perustetaan tulevan vuoden aikana viisaan liikkumisen asiakasraati, jonka tarkoituksena on laajentaa osallistamista. Maaseututaajamat otetaan huomioon pitäjäraatien välityksellä ja eri kylätoimikuntien kanssa tehdään yhteistyötä.
Kuopiossa kehitetään myös maastopyöräilyn olosuhteita merkitsemällä reittejä yhteistyössä Kuopion pyöräilyseuran kanssa. Työhön palkataan tulevalle kesälle myös resurssi. Myös muita pyöräilyreittejä tullaan tuotteistamaan.
Pyöräilyn myötätuuli on näkynyt myös yritysten uusissa palveluissa. Kuopiossa keskustan alueella kesäisin toimiva Biketaxi on jo tuttu näky ja mm. Tahkon alueella matkailijoiden on helppo vuokrata e-fatbike.