Järjestöt

Pyöräilyä tavalla tai toisella edistäviä järjestöjä on monenlaisia. Usein järjestöillä on monentyyppistä toimintaa pyöräilyyn liittyen. Yksinkertaistaen pyöräilyjärjestöt voidaan kuitenkin jakaa arkipyöräilyn kehittämis- ja edunvalvontajärjestöihin, pyörämatkailujärjestöihin ja perinteisiin kilpaseuroihin.

Pyöräilykuntien verkosto lukeutuu arkipyöräilyn kehittämis- ja edunvalvontajärjestöihin. Jäsenemme ovat kuntia ja muita yhteisöjä. Pyöräilykuntien verkoston jäsenyhteisöt löytyvät täältä

Alasivuilla on tietoa ja linkkejä koti- ja ulkomaisista arkipyöräilyjärjestöistä.

Ulkomaiset pyörämatkailujärjestöt on lueteltu PyöräillenSuomessa.fi -pyörämatkailusivuilla

Kotimaisista kilpaseuroista, käsittäen kaikki pyöräilyn alalajit, saa tietoa Suomen pyöräilyunionin sivuilta.