Kylätiemalli

Pyörätie ei ole ainoa ratkaisu liikenneturvallisuuden parantamiseen

Suomessa on tuhansia kilometrejä maanteitä, joiden olemattomilla pientareilla pyöräily on turvatonta ja epämiellyttävää. Edellä mainittu ongelma ratkaistiin Hattulassa vuonna 2018 ottamalla mallia pyöräilyn pioneerimaasta Hollannista. Autoliikenteeltä otettiin kaistan verran tilaa pois ja annettiin se pyöräilyn ja jalankulun käyttöön. Kylätiejärjestelyssä eri liikennemuodot erotellaan kevyesti toisistaan ja liikennettä pyritään samalla rauhoittamaan.  

Uusi kylätieksi kutsuttu malli jakaa Hattulassa kuusi metriä leveän maantien yhteen kaksikaistaiseen kolme metriä leveään ajokaistaan ja sen molemmin puolin pyöräilylle ja jalankululle varattuihin 1,5 m leveisiin päällystettyihin piennaralueisiin. Kylätien pituus on noin 2,5 kilometriä. Nopeusrajoitus laskettiin koko matkalla 40 kilometriin tunnissa ja hidastetöyssyjä rakennettiin lisää. 

Hankkeessa toteutettu malli on edullinen vaihtoehto erilliselle pyöräilyn ja jalankulun väylälle ja mahdollistaa tehokkaamman liikenneinfrastruktuurin käytön. Kylätiemallissa kävelijälle ja pyöräilijälle pystytään osoittamaan selkästi oma paikka, joka parantaa turvallisuuden tunnetta. Liikennejärjestely tuottaa asetelman, jossa kaikki liikennekäyttäjät ovat toisiinsa nähden samanarvoisia. 

Kylätiemallin liikennellinen periaate

Normaalitilanteessa moottoriajoneuvot ajavat keskellä. Pyöräliikenne ja jalankulku käyttävät tien reuna-alueita. Kahden moottoriajoneuvon kohdatessa siirrytään hyödyntämään reuna-aluetta turvallisen kohtaamisen mahdollistamiseksi. Pyöräilijän kohdatessa jalankulkija, pyöräilijä siirtyy keskikaistalle. Keskikaistalle siirtyvä pyöräilijä väistää keskikaistan liikennettä. Vastakkaisen liikenteen kohtaaminen tulee tehdä turvallisesti. Reuna-alueelle voi siirtyä vain, jos reuna-alue on vapaa. Jos reuna-alueella on muita käyttäjiä, tulee odottaa kohtaamiseen tai ohittamiseen sopivaa liikennetilannetta.