Katuajokoulutukset

Pyöräilykurssin ja katuajokoululutuksen tarkoituksena on olla käytännönläheinen tilaisuus, joka perustuu pyöräilytaitojen opetteluun. Pyöräilykurssi soveltuu mainiosti omien pyöräilytaitojen syventämiseen ja esimerkiksi niille, jotka ovat aloittamassa pyöräilyä tauon jälkeen.

 

Kurssi voidaan muodostaa neljän eri teeman ympärille:

1) Tutustuminen erilaisiin pyöriin, varusteisiin ja vaatteisiin

2) Pyörän säätäminen itselle sopivaksi ja kunnossapidon perusteet

3) Pyörän hallitseminen ja ajotekniikat

4) Liikennesäännöt, turvallisuus: katuajokoulutus

Katuajokoulutus on puolestaan vajaan puolentoista tunnin mittainen koulutus, joka sisältää teoriaosuuden ja käytännön harjoittelun. Puolen tunnin teoriaosuudessa käydään läpi liikennesääntöjen perusteet katuajossa, pyörän paikka ajoradalla, ryhmittyminen ja risteyskäytös sekä hyvän liikennekäytöksen perusteet. Vajaan tunnin mittaisessa käytännönharjoitteluosuudessa asioita opetellaan ajamalla rauhallisilla katuosuuksilla.

Helsingin Polkupyöräilijät on toteuttanut katuajokoulutusta jo parin vuoden ajan: http://www.hepo.fi/toiminta/katuajot/

Peruskurssin ja katoajokoulutuksen kustannukset järjestäjille muodostuvat ohjaajien palkoista. Ohjaajia on syytä varata 1 ohjaaja per 10 osallistujaa. Tukea ohjaajien hakemiseen voi kysyä kaupunkien pyöräily-yhdistyksiltä tai kaupungin liikuntapuolelta.