Kaupunginosien palvelukartat

Lähellä olevat palvelut ovat tärkeä edellytys sille, että asiointimatkoja voidaan tehdä pyöräillen ja kävellen. Lähipalveluiden olemassaolo on myös olennainen osa kaupunginosan elinvoimaisuutta ja viihtyisyyttä.

Osana pyöräilevät kaupunginosat -hanketta kaupunginosista tuotetaan palvelukarttoja. Tiedot alueen palveluista kerätään paikallisetn pyöräilyaktiivien, yritysten ja kaupungin palvelupisteiden yhteistyönä. Palveluiden lisäksi karttaan merkitään keskeiset kävely- ja pyöräilyreitit ja näin ollen niillä on täydentävä roolinsa pääkaupunkiseudun palvelukarttaan nähden.