Kaupunkipyörien käyttö ja käyttämättömyys

Käyttöön ja käyttämättömyyteen yhteydessä olevat tekijät 

Kaupunkipyörien käyttöön ja käyttämättömyyteen liittyviä tekijöitä on tutkittu jonkin verran. Käytön syitä enemmän kuin käyttämättömyyden, koska tietoa käytön syistä on helpompi kerätä. Usein käyttämättömyyden syistä kiinnostutaan siinä vaiheessa, kun järjestelmä ei ole tavoittanut sitä määrää käyttäjiä, mitä sillä on alun perin tavoiteltu. Alla olevassa listauksessa on tutkimusten perusteella tunnistettuja motiiveja ja esteitä, jotka vaikuttavat kaupunkipyörien käyttöön.  

Henkilökohtaiset syyt

 • Käytännöllisyys
 • Terveys
 • Raha
 • Matkan monimuotoisuus ja pituus
 • Aika
 • Oma pyörä
 • Ympäristösyyt

Paris 2016

Järjestelmään liittyvät syyt 

 • Järjestelmään kirjautuminen
 • Kaupunkipyöräasemien sijainti
 • Aukioloajat
 • Palvelun tunnettavuus
 • Palvelun käytettävyys

Helsinki Bike Share

Turvallisuus

 • Pyörätiet
 • Muiden liikenteessä kulkevien käytös ja asenne
 • Moottorikulkuneuvojen nopeus
 • Rikollisuus
 • Pyöräilykypärä

Nextbike Maastricht

Sääolosuhteet ja topografia

 • Säiden vaihtelut
 • Mäkinen maasto
 • Raikas ulkoilma

Kaupunkipyörä

Helsingin, Espoon ja Vantaan vuoden 2020 kyselytutkimuksesta käy ilmi, että kolme tärkeintä syytä kaupunkipyörien käytölle olivat kätevä tapa liikkua, riippumattomuus aikatauluista ja helppo yhdistää joukkoliikennematkaan. Käyttämättömyyden syyksi vastaajat nimesivät oman pyörän käytön, palvelun käyttäminen tuntuu hankalalle ja muut syyt. 

Aiheeseen liittyviä tutkimusjulkaisuja 

 • McNeill, N. Dill, J., MacArthur, J., Broach, J. & Howland, S. 2017. Breaking Barriers to Bike Share: Insights from Residents of Traditionally Underserved Neighborhoods
 • Fishman, E., Washington, S., Haworth, N. & Mazzei, A. 2014. Barriers to Bikesharing: an analysis from Melbourne and Brisbane
 • Ricci, M. 2015. Bike sharing: A review of evidence on impacts and processes of implementation and operation
 • Fishman, E. 2016. Bikeshare: A review of Recent Literature
 • Gruzdaitis, L. & Tenhula, M. 2017. Kaupunkipyöräpalvelun käyttäjätutkimus ja asiakaslähtöinen suunnittelu
 • Fuller, D. Gauvin, L., Kestens, Y., Daniel, M., Fournier, M., Morency, P. & Drouin, L. 2011. Use of a New Public Bicycle Share Program in Montreal, Canada
 • Nikitas, A., Wallgren, P. & Rexfelt, O. 2016. The paradox of public acceptance of bike sharing in Gothenburg
 • Tran, T, D., Ovtracht, N. & Faivre d’ Arcier, B. 2015 Modeling Bike Sharing System using Built Environment Factor

*Käytön ja käyttämättömyyden syitä on tutkittu myös useissa käyttäjiä ja ei-käyttäjiä tutkineissa tutkimuksissa, joita löydät käyttäjät ja ei-käyttäjät välilehdeltä.