Pyöräilevät kaupunginosat -hanke

Pyöräilevät kaupunginosat –hankkeen tavoitteena oli viedä suurimpiin kaupunkeihin matalan kynnyksen pyöräilyn edistämisen toimintamallia, jolla pyöräily juurrutetaan kaupunginosa- ja asukasyhdistysten toimintaan. Hanketta toteutettiin vuosina 2014-2015.

Kaupunginosatoimintaan yhdistyvä pyöräilyedistämisen konsepti on kehitetty Helsingin Polkupyöräilijöiden toimesta. HePon suunnittelema Helsingin pyöräilevät kaupunginosat –hanke oli yksi kymmenestä Helsingin demokratiapilotista.

Hankkeen toteuttaminen kaupungin tasolla edellyttää jonkin verran palkatun työvoiman käyttämistä toiminnan koordinoimiseen, mutta paikallisten pyöräilyjärjestöjen- ja aktiivien vapaaehtoistyöllä on merkittävä rooli toiminnan toteuttamisessa kaupunginosien tasolla. Konkreettinen organisointitapa ja toteutetut toimintamuodot voivat vaihdella eri paikkakunnilla. Pyöräilykuntien verkosto tarjosi koordinointi- ja viestintäapua hankkeeseen osallistuville kaupungeille.

Tutustu Jyväskylän esimerkilliseen toimintaan: Pyöräilevä Huhtasuo ja Pyöräilevä Kuokkalla 

Toimintamuodot

Kerätään asukas- ja kaupunginosayhdistysten kanssa kaupunginosien asukkailta ja yhdistyksiltä tietoa muun muassa siitä, millaiset arkiseen liikkumiseen liittyvät ongelmat asukkaita askarruttavat eri kaupunginosissa. Tiedonkeruussa hyödynnetään olemassa olevia nettisovelluksia, esimerkiksi Helsingissä käytettiin kaupungin Kerrokartalla –sovellusta. Kerätyt tiedot muun muassa auttavat kohdentamaan toimintaa niille alueille ja toimintamuotoihin, joista saadaan eniten hyvinvointivaikutuksia.

Kaupunginosissa tarjotaan koulutusta, jonka sisältönä ovat kaavoitukseen vaikuttaminen sekä taloyhtiöiden ja yritysten pyöräilynedistämistoimet. Laadimme asukkaiden ja yritysten kanssa karttoja alueiden arkisista asiointireiteistä. Lisäksi järjestämme aikuisten maahanmuuttajien pyöräilyopetusta ja katuajokoulutusta sekä pyöräilyyn kannustavaa ja voimaannuttavaa toimintaa ja tilaisuuksia kuten pyöräileviä työmatkabusseja, perhepyöräretkiä ja pyöränhuollon opastusta.