Pyöräilevät kaupunginosat -hanke

Pyöräilevät kaupunginosat –hankkeen  tavoitteena on viedä suurimpiin kaupunkeihin matalan kynnyksen pyöräilyn edistämisen toimintamallia, jolla pyöräily juurrutetaan kaupunginosa- ja asukasyhdistysten toimintaan. Toiminta aloitettiin vuonna 2014 ensimmäisten kaupunkien osalta ja nyt toimintaa pyritään jatkamaan ja laajentamaan. Tämän vuoden tavoitteena on kerätä viime vuoden kokemukset yhteen ja koosta niistä tietoa uusille osallistujille. Lisäksi toivotamme edelleen hankkeesta kiinnostuneet osapuolet mukaan toimintaan.

Kaupunginosatoimintaan yhdistyvä pyöräilyedistämisen konsepti on kehitetty Helsingin Polkupyöräilijöiden toimesta. HePon suunnittelema Helsingin pyöräilevät kaupunginosat –hanke on ollut yksi kymmenestä Helsingin demokratiapilotista ja hanke jatkuu tänäkin vuonna.  

Hankkeen konkreettinen tavoite on, että viidessä kaupungissa (pois lukien Helsinki) vähintään kolmekymmentä kaupunginosa- ja asukasyhdistystä sekä maahanmuuttajajärjestöä eri puolelta Suomea vakiinnuttaa pyöräilyn pysyväksi toimintamuodokseen. Hankkeen toteuttaminen kaupungin tasolla edellyttää jonkin verran palkatun työvoiman käyttämistä toiminnan koordinoimiseen, mutta paikallisten pyöräilyjärjestöjen- ja aktiivien vapaaehtoistyöllä on merkittävä rooli toiminnan toteuttamisessa kaupunginosien tasolla. Konkreettinen organisointitapa ja toteutetut toimintamuodot voivat vaihdella eri paikkakunnilla. Pyöräilykuntien verkosto tarjoaa koordinointi- ja viestintäapua hankkeeseen osallistuville kaupungeille.

Tutustu Jyväskylän esimerkilliseen toimintaan: Pyöräilevä Huhtasuo ja Pyöräilevä Kuokkalla 

Toimintamuodot

Projektissa kerätään asukas- ja kaupunginosayhdistysten kanssa kaupunginosien asukkailta ja yhdistyksiltä tietoa muun muassa siitä, millaiset arkiseen liikkumiseen liittyvät ongelmat asukkaita askarruttavat eri kaupunginosissa. Tiedonkeruussa pyritään hyödyntämään olemassa olevia nettisovelluksia, esimerkiksi Helsingissä käytetään kaupungin Kerrokartalla –sovellusta. Kerätyt tiedota muun muassa auttavat kohdentamaan toimintaa niille alueille ja toimintamuotoihin, joista saadaan eniten hyvinvointivaikutuksia.

Kaupunginosissa tarjotaan koulutusta, jonka sisältönä ovat kaavoitukseen vaikuttaminen sekä taloyhtiöiden ja yritysten pyöräilynedistämistoimet. Laadimme asukkaiden ja yritysten kanssa karttoja alueiden arkisista asiointireiteistä. Lisäksi järjestämme aikuisten maahanmuuttajien pyöräilyopetusta ja katuajokoulutusta sekä pyöräilyyn kannustavaa ja voimaannuttavaa toimintaa ja tilaisuuksia kuten pyöräileviä työmatkabusseja, perhepyöräretkiä ja pyöränhuollon opastusta.

Mikäli kiinnostuit ota yhteyttä projektipäällikkö Minna Raatikkaan puh. 040 5180511, minna.raatikka(at)poljin.fi