Toimintamuodot

Pyöräilylähetystön tarjoama toiminta räätälöidään aina tilaajan tarpeiden mukaan. Tässä esimerkkejä toimintamuodoista, joiden pohjalta voidaan lähteä liikkeelle.

Esittelyt
Pyöräilylähetystön edustajia voi kutsua pitämään esittelyn kaupunginhallitukselle, kaupunginvaltuustolle, kaupungin johtoryhmälle tai eduskunnan eri toimielimille. Esittelyt voivat käsitellä esimerkiksi pyöräilyn hyötyjä, konkreettisia keinoja pyöräilyn edistämiseksi, parhaita kansainvälisiä käytäntöjä tai pyöräilymyönteisen politiikan saavuttamista.

Työpajat
Pyöräilylähettiläillä on vankka kokemus monipuolisten työpajatyöskentelyjen järjestämisessä eri kaupungeissa. Pyöräilylähetystöltä voi tilata työpajan luottamushenkilöille, virkamiesjohdolle tai asukkaille koskien oman kaupungin pyöräilyn kehittämistä. Työpajat suunnitellaan yhdessä tilaajan kanssa ja räätälöidään tarkoitukseen sopivaksi. Työpajan kesto voi olla kolmesta tunnista muutamaan päivään. Mahdollista on myös toteuttaa pitkäjänteisempää työskentelyä esimerkiksi kuukausittain.

Seminaarit
Seminaareja voidaan järjestää oma-aloitteisesti tai tilauksesta ajankohtaisiin pyöräilyaiheisiin ja -ilmiöihin liittyen. Kaupungit, maakuntaliitot, eduskuntaryhmät ym. organisaatiot voivat kutsua Pyöräilylähetystön järjestämään seminaaritilaisuuden. jolloin lähetystö voi ottaa vastuulleen sisällön suunnittelun ja toteuttamisen. Lähetystöllä on laajat kontaktit suomalaisiin ja kansainvälisiin asiantuntijoihin, joita on mahdollista hyödyntää seminaarialustajina. Joka tapauksessa seminaari järjestetään aina tiiviissä yhteistyössä tilaajan kanssa.

Luennot
Pyöräilylähettiläitä on mahdollista kutsua myös eri tilaisuuksiin puhujiksi ja alustajiksi. Jokaisella lähettiläällä on pitkän linjan kokemus puheiden ja luentojen pitämisestä konferensseissa, seminaareissa ja oppilaitoksissa Suomessa ja kansainvälisesti.

Opintomatkat
Hyvät kokemukset ovat avainasemassa, kun pyöräilyä lähdetään edistämään kaupunkien tai valtion tasolla. Opintomatkat Euroopan parhaimpiin kaupunkeihin saattavat muuttaa suunnittelu- ja päätöksentekoilmapiirin mullistavasti. Pyöräilylähettiläillä on kokemusta opintomatkojen järjestämisestä ja matkanjohtajana toimimisesta. Heillä on laajat verkostot ja kontaktit Euroopan parhaimpiin pyöräilykaupunkeihin ja pyöräilyasiantuntijoihin.

Kaupungit ja valtion organisaatiot voivat tilata Pyöräilylähetystöltä opintomatkan, joka voi sisältää esimerkiksi opastettuja pyöräretkiä kaupungeissa, asiantuntijaluentoja tai virkamiesjohdon ja luottamushenkilöiden tapaamisia. Opintomatkat räätälöidään vastaamaan tilaajan tarpeita.