Pyöräilyopetusta maahanmuuttajille

Pyöräilyyn kannustavina toimintamuotoina ovat myös aikuisten maahanmuuttajien pyöräilyopetus. Tavoitteena on opettaa pyöräilyn perustaitoja maahanmuuttajille, joiden kotimaissa pyöräily ei ole yleistä. Erityisesti monet maahanmuuttajanaiset ovat jääneet vaille pyöräilyn opetusta. Pyöräily laajentaa liikkumisen piiriä ja monella tapaa edistää kotoutumista. Aikuisten maahanmuuttajien pyöräilyopetuksen järjestämisessä yhteistyötä voidaan tehdä kaupunkien maahanmuuttajatyön koordinaattoreiden ja maahanmuuttajajärjestöjen kanssa.  Helsingin Polkupyöräilijöiden maahanmuuttajanaisille viime elokuussa järjestämä kurssi keräsi paljon kiitosta.

Helsingin Polkupyöräilijät ry (HePo) on järjestänyt maahanmuuttajille suunnatun pyöräilykurssin jo muutamana vuotena peräkkäin. Kurssi on kerännyt paljon kiitosta ja saanut mediassa positiivista näkyvyyttä. Ohessa on tiivis infopaketti HePon kurssista ja sen onnistuneesta toteuttamisesta. Se on koottu haastattelemalla HEPO:n koulutuksista vastaavaa Satu Leppästä.

AJANKOHTAISTA
Helsingissä ja Jyväskylässä järjestetään Pyöräilykoulutuksia!

Helsingissä (Töölön kisahalli) 12.3 klo 11:00-16:00, ilmottautuminen viimeistään 6.3
Koulutuksessa käydään läpi pyöräilyn opettamisen perusteet. Kurssi tarjoaa keinoja opettaa pyöräilyn perustaidot aikuiselle, joka ei hallitse pyöräilyyn vaadittavaa tasapainoa. Koulutuksessa annetaan myös työkalut erilaisten kurssimallien ja harjoitteiden järjestämiseen. Koulutus toteutetaan teoriaopetuksen, keskusteluiden ja käytännön harjoitteiden avulla.
Lisätietoja: Satu Leppänen, satu.leppanen@hepo.fi, Puh: 040 538 2873

Jyväskylässä
Pyöräilyn ohjaamisen startti lauantaina 2.4.2016 klo 13–18
Lapset ja nuoret pyöräilemään -koulutus sunnuntaina 3.4.2016 klo 13–18
Ilmoittautumiset viimeistään 24.3 mennessä
Lisätietoja: Kaisa Peltonen, kaisa.peltonen@jyps.fi, 040 778 0541

Periaatteet

HePon kurssi on pyritty pitämään mahdollisimman yksinkertaisena ja helppona toteuttaa. Kurssi on järjestetty yksipäiväisenä ja kestoltaan noin 2 tunnin mittaisena. Intensiivisen kurssin tavoitteena on ollut pyöräilyyn vaadittavan tasapainon oppiminen sekä antaa työkaluja itsenäiseen harjoitteluun. Kurssi on toteutettu yhteistyössä seurakunnan ja pääkaupunkiseudun maahanmuuttajien kattojärjestön, Monihelin kanssa.

Kursseilla on ollut noin 6-8 ohjaajaa ja noin 10 osallistujaa kerralla. Kurssien ohjaajat ovat naisia tai naisille on järjestetty oma ryhmä. Tällä on pyritty madaltamaan, etenkin naisten, osallistumisen kynnystä mahdollisista kulttuurisidonnaisista syistä. Kurssinkielenä on käytetty rinnakkain sekä suomea että englantia osallistujien kielitaidon mukaan. Osallistujat ovat osallistuneet omalla pyörällä tai lainanneet HePon tarjoamia pyöriä. Kypärän käyttö on ollut vapaaehtoista.

Ideaaliympäristö kurssille on mahdollisimman laaja esteetön asfalttikenttä (esim. rauhallinen P-alue 100 m x 100 m), jossa on loiva rinne tai alamäki. Alamäki on harjoittelun onnistumiselle keskeisessä roolissa, jotta kurssilaiset saavuttavat helposti tasapainoon vaadittavan alkuvauhdin. Lisäksi paikkaan on hyvä olla hyvät joukkoliikenneyhteydet, jotta sinne on helppo tulla. Paikaksi ei kuitenkaan suositella kaupunginosan keskeisintä aluetta, vaan aluetta, jossa osallistujat voivat rauhassa harjoitella. Samoin paikallisille tuttu ympäristö ja kaupunginosa rohkaisevat ja kannustavat osallistumaan. Tällöin kurssi myös tukee kestävän lähiliikkumisen edellytyksiä.

Helsingin kurssin tulokset ovat olleet todella hyviä. Täysin aloittelevat osallistujat ovat kahden tunnin aikana oppineet ajamaan lyhyitä matkoja ilman tukea ja osa myös kääntymään. Tasapainon opittuaan, haasteiksi muodostuvat itsenäinen liikkeelle lähtö ja pysähtyminen. Tässä tarvitaan ohjaajan tukea.
 

Onnistuneen kurssin avaintekijät

Pyörät: riittävän pieni malli, esim. jopo (niin että satulan saa niin matalalle että jalat kantapäitä myöten yltää maahan). Erityisesti maahanmuuttajanaiset voivat olla hyvinkin lyhyitä ja jopa jopo-mallinen pyörä voi olla liian korkea onnistuneeseen harjoitteluun.

Pyöriin liittyvä logistiikka: pyörien hankkiminen ja kuljettaminen/palauttaminen paikan päälle ja aikataulut sekä mahdollinen varastointi vaatii suunnittelua ja resursseja. Esimerkiksi jos kaupungissa on käytössään kaupunkipyöriä, niin niitä voisi hyödyntää.

Paikka: Harjoittelualueen tulee olla sellainen, että se luo turvallisen ja häiriöttömän ilmapiirin. Alamäki on keskeisessä roolissa tasapainon oppimisessa. Tasaisella alueella riittävän vauhdin saavuttaminen on vaikeaa ja johtaa epäonnistumisiin.

Viestintä: maahanmuuttajien omien viestintäkanavien löytäminen ja hyödyntäminen. Viesti menee parhaiten perille tuttujen viestintäkanavien ja verkostojen kautta. On tärkeää, että kurssi koetaan omaksi. Lisäksi on huomioitava, että eri etnisillä ryhmillä on omat viestintäkanavansa. Kasvotusten tapaaminen on tehokkainta (esim. esittely maahanmuuttajien tapahtumassa).  Lisäksi kannattaa hyödyntää, sitä että paikallinen media on todennäköisesti kiinnostunut toiminnasta. Muita yhteistyöverkostoja ovat esimerkiksi opiskelijayhdistykset, maahanmuuttajayhdistykset, seurakunta tms. Lisäksi Pyöräilykuntien verkosto auttaa sopivien yhteistyökumppaneiden etsimisessä.

Opetuksen rakenne (2 h)

Osallistujat on jaettu kahteen ryhmään: täysin aloittelijat ja ne joilla on jo vähintään alkeellinen pyöräilytaito

Osallistujat istuvat pyörän selässä niin, että jalat ulottuvat maahan.  Harjoittelu aloitetaan loivan mäen päältä, jota osallistujat laskevat alas pyörän satulassa istuen. Osallistuvat taluttavat takaisin mäelle ja toistavat harjoituksen. Kun edellinen vaihe alkaa sujua, siirrytään seuraavaan.

  • Istuen pyörällä ”töpötellen jaloilla” ja haetaan näin tasapainoa
  • istuen pyörällä toinen jalka polkimella ja toinen maassa haetaan tasapainoa
  • Tasapainon harjoittelu molemmat jalat polkimilla
  • Tasapainon harjoittelu molemmat jalat polkimilla ja jarruttamisen harjoittelu sekä pyörän pysäyttäminen
  • Tasapainon harjoittelu molemmat jalat polkimilla ja polkemisen harjoittelu
  • Tasapainon harjoittelu molemmat jalat polkimilla ja ohjaamisen harjoittelu

Alussa kun harjoitellaan pyörän selässä olemista, niin polkimet voidaan ottaa pois hankaloittamasta etenemistä. Harjoittelun edetessä voidaan lisätä polkimet ja harjoitella niiden kanssa.

Tasapainon ja rohkeuden löytäminen ovat ensisijaisia harjoittelun kulmakiviä. Sitten kun osallistuja osaa nämä, voidaan siirtyä harjoittelemaan liikkeelle lähtöä tasaiselta maalta, jarruttamista ja erilaisia käännöksiä.

Tasapainon harjoittelussa voi ohjaaja juosta harjoittelijan rinnalla ja antaa tukea pitämällä pyörän takaosasta kiinni. Tämä on kuitenkin hyvin haastavaa osallistujien ollessa aikuisia. Tulee kuitenkin huomioida, että voimakas fyysinen tukeminen hidastaa oppimista. Horjuminen ja huojuminen ovat osa oppimisprosessia ja tasapainon löytämistä. Fyysinen tuen antaminen on kuitenkin avuksi liikkeelle lähdössä ja toisaalta antaa osallistujille rohkeutta harjoitteluun.

Toiselle ryhmälle järjestettiin taitorata noin 0,5 h ja sitten lähdettiin lähiympäristöön pyöräretkelle, jossa välillä pysähdyttiin tutustumaan liikenneympäristöön, liikennemerkkeihin yms. ja osallistujien kanssa keskusteltiin pyörällä liikkumisesta.

Ohessa linkki HePon sivuille: Pyöräilyopetusta Maahanmuuttajille

Uutisointia Tanskan Maahanmuuttajanaisten pyöräkoulusta