Pyöräilystä parempaa

Pyöräilykuntien verkosto edistää pyöräilyä, erityisesti pyörän käyttämistä arjen matkoilla henkilöauton vaihtoehtona.

Ihmiset lisäävät pyöräilyään erityisesti silloin, kun se on sujuvaa. Sujuvuus tarkoittaa muun muassa sitä, että reitit ovat suoraviivaisia ja selkeitä ja pyörän pystyy parkkeeraamaan turvallisesti lähelle määränpäätä. Sujuvan pyöräily rakentaminen on mahdollista ja tarpeellista kaikissa kaupungeissa ja kunnissa. Hyvät pyöräliikenneratkaisut ovat luonnollisesti erilaisia erikokoisissa taajamissa. Hyvistä pyöräilyjärjestelyistä löytyy tietoa Kulkulaarista – Kävelyn ja pyöräilyn kansallisesta tietopankista.

Pyöräväylien, opasteiden ja pyöräparkkien ohella pyöräilystä voidaan tehdä parempaa erilaisilla palveluilla ja kaikkiin tienkäyttäjiin suunnatulla valistuksella. Hyvä esimerkki pyöräilyä edistävistä kaupunkien toteuttamista palveluista ovat Pyöräilyn reittioppaat, joita on toteutettu suurimmissa kaupungeissa.

Pyöräilijöiden asemaa liikenteessä pitää parantaa valistuksella ja kampanjoinnilla, koska pyöräilijät jäävät lainsäädännössä ja käytännön liikennetilanteissa väliinputoajiksi suhteessa moottoriajoneuvoihin ja jalankulkijoihin. Luonnollisesti myös pyöräilijöitä on syytä valistaa oikeanlaisesta ja muut tienkäyttäjät huomioivasta liikennekäyttäytymisestä.

Tehdään yhdessä pyöräilystä parempaa!