Taloyhtiöiden pyöräilynedistämisneuvonta

Taloyhtiöiden hallituksien jäsenille, kiinnostuneille asukkaille ja isännöitsijöille järjestetään koulutusta siitä, mitä pyöränsäilytystiloja ja muita taloyhtiöiden pyöräilyjärjestelyjä uudistettaessa kannattaa huomioida sekä ohjeistetaan hylättyjen pyörien poistamisen oikea menettely.

Esimerkiksi putkiremonttien yhteydessä toteutetaan usein yhteisten tilojen kunnostuksia ja uudelleen järjestelyjä, joilla voidaan olennaisesti parantaa pyörien säilytysmahdollisuuksia. Koulutustilaisuus voidaankin yhdistää esimerkiksi putkiremontti-aiheiseen asukasiltaan tai järjestää kokonaan omana tilaisuutenaan.

Ohessa on helppolukuinen ja suoraan jaettavaksi tarkoitettu opas hylättyjen pyörien poistamiseen

https://hepo.fi/2014/03/07/hylatyt-pyorat-taloyhtioissa-ohjeistus/

 

Hyvä asuinkerrostalon pyöräpysäköintijärjestely pitää sisällään seuraavaa

  • Riittävän tilava, lämmitetty ja lukittava pyörävarasto, johon sisäänkäynti on maantasossa lähellä pääsisäänkäyntiä. Asuinrakennuksessa sijaitsevasta varastosta pääsee sisäkautta rappukäytävään. Käyttämättömiä pyöriä varten on oma varasto, jossa on tilaa säästäviä ratkaisuja esim. pyöräkoukkuja.
  • Oven täytyy olla ongelmaton; ei liian painava, eikä liian voimakkaalla jousella varustettu. Ovi pitää pystyä jättämään auki pyörän sisään viennin ajaksi. Kynnys ei saa olla korkea, mielellään luiskallinen.
  • Varastossa tulee olla mahdollisuus lukita pyörä johonkin kiinteään rakenteeseen/telineeseen. Pyöräkoukkuja tulee varata käyttämättömille pyörille.
  • Varaston tulee olla hyvin valaistu, siisti sekä mielellään vesipisteellä varustettu ja riittävän tilava pienten huoltotöiden tekemiseen.
  • Ulkosäilytyspaikkojen tulisi olla katettuja, lukitsemismahdollisuudella varustettuja pyörätelineitä, joiden tulisi sijaita lähellä sisäänkäyntiä hyvin valaistulla ja keskeisellä paikalla
  • Telineet on suojattava valumisvesiltä

Lisävinkkejä ja yhteistyötahoja

  • Paikkakunnan poliisi auttaa varmasti liikennekasvatukseen ja liikennesääntöihin liittyvissä asioissa.
  • Lähiympäristön pyöräily/- urheiluseuroilta voi kysyä apua tai ohjelmanumeroa pyöräilytapahtumiin
  • Järjestelyapua ja lisäideoita vanhempaintoimikunnalta, oppilastoimikunnalta tms.
  • Pyöräliikkeet ovat yleensä innokkaita tekemään yhteistyötä tai osallistumaan tapahtumiin