Toiminta

Pyöräilykuntien verkosto ry on  kuntien, valtionhallinnon, yritysten, järjestöjen ja muiden tahojen välinen yhteistyöverkosto. Verkoston päätavoite on pyöräilyn ja kävelyn lisääminen kestävinä liikennemuotoina ja arkiliikuntana, jotka tuottavat hyvinvointia yksilölle, yhteiskunnalle ja ympäristölle. Verkostoon kuuluu 103 jäsentahoa, joista 70 on kuntia ja kaupunkeja. Pyöräilykuntien verkoston jäsenkunnissa on noin 3 370 000 asukasta.

Pyöräilykuntien verkosto haluaa:

  • Laadukkaat ja turvalliset pyöräilyolosuhteet kaikille
  • Kaksinkertaistaa pyöräilyn määrän Suomessa
  • Vahvistaa pyöräilyn edistäjien ja pyöräilijöiden yhteisöä

Pyöräilykuntien verkosto tarjoaa tietoa ja palveluja pyöräilyn edistämiseksi. Osallistumme erilaisiin pyöräilyä edistäviin ohjelmiin ja kehittämishankkeisiin sekä teemme vaikuttamistyötä pyöräilyn aseman vahvistamiseksi kuntien ja valtion päätöksenteossa. Pyöräilyn kampanjointia teemme Suomi Pyöräilee -hankkeen kautta, jonka toimintamuotoja ovat muun muassa Pyöräilyviikko, Kilometrikisa, Vuoden pyöräilijän ja Vuoden pyöräilykunnan valinta. Pyöräilevät ja kävelevät koulubussit -hankeemme on keskittynyt koululaisten turvallisen ja itsenäisen liikkumisen edistämiseen.

Ylläpidämme seuraavia pyöräilyn edistämisen verkkosivuja: Pyöräillen Suomessa, Kulkulaari, Pyörällä kouluun! ja Kilometrikisa.

Katso Pyöräilykuntien verkoston toimintasuunnitelma 2013.