Asukaskahvit

Kokemuksia Jyväskylässä pidetystä asukaskahvitilaisuudessa 2014.

"Asukaskahveilla keskusteltiin laajasti Huhtasuon pyöräilyolosuhteista. Teemoina olivat pyöräväylät, pyöräpysäköinti, pyörien kunto ja turvallisuus sekä pyöräilemään innostaminen.Tilaisuudesta muodostui kaavakoulua muistuttava tilaisuus. Aihe kiinnosti osallistujia ja tieto omista vaikutusmahdollisuuksista parani. Kaikille osallistujille jaettiin pyöränvalot.” (n. 20 osallistujaa)

Asukaskahvien tavoitteena on:
• Kootaan tilaisuus esimerkiksi ajankohtaisen kommenteilla olevan suunnitelman ympärille
(tilana voi toimia esim. koulu, asukasyhdistyksen tilat)

• Otetaan yhteyttä paikalliseen pyöräily/asukasjärjestöön tms. ja kerätään yhteistyössä osallistujia

• Tiedotuskanavia: Kaupungin sivut, asukasyhdistyksen facebook-ryhmä, ilmoitustaulu, pyöräily-yhdistyksen sähköpostilista

• Ajankohtainen suunnittelualue voi toimia myös pyöräretken reittinä (reitti on suunniteltava etukäteen)

• Asukaskahvien ja maastokäynnin pohjalta voidaan kirjoittaa lausunto kaupungille tms. vastuu tahoille.
Pyöräilykuntien verkosto voi auttaa oikein vastuutahon löytämisessä ja lausunnon kirjoittamisessa.

Mahdolliset kustannukset: ohjaajan palkka (2h), tilavuokra, tarjoilut/palkinnot