Vuoden pyöräilykunnan valinta

Vuoden pyöräilykunta -tunnustus annetaan vuosittain kunnalle tai kaupungille, joka on määrätietoisesti edistänyt pyöräilyä. Vuoden Pyöräilykunnan valinnassa painotetaan pyöräliikenteen infrastruktuurin aktiivista kehittämistä sekä ympärivuotisen pyöräilyn edistämistä. Tarkemmat valintaan vaikuttavat kriteerit näet alta.

 • Pyöräverkko: kattavuus ja laatu, pyöräilyväylien kunnossapito, pyöräilyolosuhteiden sujuvuus ja turvallisuus, autoliikenteen nopeusrajoitukset
 • Ympärivuotisen pyöräilyn edistäminen: pyöräväylien talvihoito ja kampanjat  
 • Pyöräliikenteen muut olosuhteet: pyöräpysäköinti, opastus ja viitoitus
 • Sitoutuneisuus pyöräilyn edistämiseen: poliittiset päätökset, pyöräliikenteen investointitaso, pyöräilyn edistämisohjelma, virkamiesten sitoutuneisuus ja henkilöresurssit, tulevaisuuden suunnitelmat
 • Seuranta ja laskennat: kulkutapaosuuden ja pyöräliikenteen määrien kehitys (nouseva vai laskeva trendi), pyöräilymäärät verrattuna muihin kuntiin, asukkaiden tyytyväisyys pyöräilyolosuhteisiin
 • Markkinointi ja aktivointi: erilaiset kampanjat ja tapahtumat, pyöräilykasvatus (koulut ja päiväkodit), verkkosivut, pyöräilykatsaukset ja esitteet, pyöräilykartat, yhteistyö järjestöjen ja seurojen kanssa, vuokra- tai kaupunkipyörät
 • Pyörämatkailu: yhteistyö paikallisten toimijoiden ja yritysten kanssa, pyöräilykartat, alueen tuotteistaminen pyörämatkailukohteena

Tunnustus on luonteeltaan kannustepalkinto, jossa huomioidaan kaupungin viimeaikainen kehitys ja  sitoutuminen pyöräilyn edistämiseen. Tärkeää on, että kunta on ryhtynyt sanoista tekoihin ja pyöräilyn edistämisessä on saavutettu tuloksia, pelkät hyvät suunnitelmat eivät riitä. Aikaisempina vuosina on valittu sekä isompia että pienempiä kuntia, joten kunnan koko ei missään tapauksessa ole määräävä tekijä. 

 Alla näet palkitut vuodesta 2009. 

 • 2009    Hämeenlinna
 • 2010    Rauma
 • 2011    Kokkola
 • 2012    Hyvinkää
 • 2013    Tampere
 • 2014    Joensuu
 • 2015    Lappeenranta
 • 2016    Jyväskylä
 • 2017    Karvia
 • 2018    Helsinki
 • 2019    Hattula
 • 2020    Oulu

Lue lisää Oulun valinnasta tästä. 

Kommentit

Lähettänyt käyttäjä Elias Teriö

Ehdotan vuoden pyöräily kunnaksi Kolarin kuntaa. Kolarin kunta on edistänyt pyöräilyä ja sen mahdollisuuksia ympäri kuntaa ja ennen kaikkea Ylläksen matkailualueella. Matkailualueella on kehitetty pyöräilyreitistöä yhteistyössä kunnan sekä Metsähallituksen toimesta jo vuosia. Kansallispuisto on avautunut pyöräilijöille, mutta myös puiston ulkopuolella reitistöä on vuosien mittaan kehitetty. Kolarin kunta osallistuu sulanmaan ajan toimien lisäksi Ylläksen alueen talvipyöräily rietistön ylläpitoon, Ylläksen matkailuyhdistyksen kautta.
Näillä toimillaan Kolarin kunta on mahdollistanut ympärivuotisen pyöräilyn kunnan alueella.

Lähettänyt käyttäjä Janne Takala

Oulu näyttää esimerkkiä koko muulle Suomelle siitä, miten pyöräväyliä voidaan tehdä hyvin ja viimeisen päälle laadukkaasti. Oikeastaan palkinnon voisi myöntää Harri Vaaralalle henkilökohtaisesti.

Lähettänyt käyttäjä Sami Viitanen

Jannehan tuon tuossa sanoi osuvasti. Oulu.

Lähettänyt käyttäjä Jenni

Ehdotan Oulun kaupunkia. Oulussa on tehty valtavasti kehitystyötä ja näytetään mallia koko muulle maalle!

Lähettänyt käyttäjä Lauri Pullinen

Jossain pyöräilyssä on ihan tarpeeksi riittänyt jollain kunnalla hommia, että annetaan jollekin kunnalle palkinto, siis joku kunta vuoden pyöräilykunta.

Lähettänyt käyttäjä Oulu viimeinkin

Oulu ei toistaiseksi ole saanut vuoden pyöräilykunnan arvonimeä, joskin on esimerkinomaisesti tehnyt töitä sen eteen jo vuosikymmeniä. Alun alkaen Oulukaan ei ollut erityisesti pyöräilyyn keskittynyt, mutta paikkakuntana osoittaa, miten pitkäjänteisellä suunnittelulla ja työllä saadaan aikaan. Lisäksi paikkakunnalla ja ympäristössä pyöräily on koko kansan huvi myös talvisin pohjoisesta sijainnista huolimatta.

Lähettänyt käyttäjä Reijo Peltomaa

Tutustuin aiemmin tulleisiin kommentteihin ja kallistun myös pohjoisen suunnalle eli Ouluun...