Vuoden pyöräilykunnan valinta

Vuoden pyöräilykunta

Vuoden pyöräilykunta -tunnustus annetaan vuosittain kunnalle tai kaupungille, joka on määrätietoisesti edistänyt pyöräilyä. Vuoden Pyöräilykunnan valinnassa painotetaan pyöräliikenteen infrastruktuurin aktiivista kehittämistä ja ympärivuotisen pyöräilyn edistämistä. 

Tunnustus on luonteeltaan kannustepalkinto, jossa huomioidaan kaupungin sitoutuminen pyöräilyn edistämiseen ja pyöräliikenteen infrastruktuurin viimeaikainen kehittäminen. Tärkeää on, että kunta on ryhtynyt sanoista tekoihin ja pyöräilyn edistämisessä on jo saavutettu tuloksia, pelkät hyvät suunnitelmat eivät riitä. Tunnustuksella Pyöräilykuntien verkosto kannustaa kuntaa myös jatkamaan tavoitteellista pyöräilyn edistämistyötä:  pyöräliikenteen infrastruktuurissa riittää aina kehittämistä. Vuoden pyöräilykunnaksi on vuosien saatossa valittu sekä pienempiä että isompia kuntia. Vuoden pyöräilykunta -tunnuksen valinnassa luodaan katse laajaan keinovalikoimaan, jolla pyöräilyä voidaan edistää. Valinnassa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin. 

 • Pyöräliikenteen verkko: kattavuus ja laatu, pyöräväylien kunnossapito, pyöräilyolosuhteiden sujuvuus, turvallisuus ja viihtyisyys.
 • Pyöräreittiverkoston inklusiivisuus: iältään ja toimintakyvyltään erilaisten pyöräilijöiden sekä erilaisten polkupyörien huomioiminen pyöräliikenteen suunnittelussa ja toteutuksessa.
 • Keskeiset koulureitit: turvallisuus ja sujuvuus pyöräilyn näkökulmasta, ympärivuotinen kunnossapito ja kunnossapidon prioriteettiluokitus. 
 • Pyöräliikenteen muut olosuhteet: pyöräpysäköinti, opastus ja viitoitus. 
 • Sitoutuneisuus pyöräilyn edistämiseen: poliittiset päätökset, pyöräliikenteen investointitaso, pyöräilyn edistämisohjelmat, viranhaltijoiden sitoutuneisuus ja henkilöresurssit, tulevaisuuden suunnitelmat. 
 • Seuranta ja laskennat: kulkutapaosuuden ja pyöräliikenteen määrien kehitys (nouseva vai laskeva trendi), pyöräilymäärät verrattuna muihin kuntiin, asukkaiden tyytyväisyys pyöräilyolosuhteisiin, pyöräilykatsaukset ja -barometrit. 
 • Pyöräilyn turvallisuus: pyöräliikenneverkko, risteykset ja liittymät, liikenteen rauhoittaminen, eri kulkumuotojen erottelu jne. Koettu turvallisuus ja sen kehittyminen.
 • Pyörämatkailu: pyörämatkailureitit, -tuotteet ja palvelut, yhteistyö paikallisten toimijoiden ja yritysten kanssa, alueen tuotteistaminen pyörämatkailukohteena
 • Pyöräily varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa: lasten ja nuorten kannustaminen pyöräilyyn (pyöräily- ja liikenneopetus, kampanjat, tapahtumat). 
 • Kaupunkipyörät: kunnassa on toimiva kaupunkipyöräpalvelu 
 • Markkinointi ja aktivointi: pyöräilyä edistävät kampanjat ja tapahtumat, verkkosivut, pyöräilykatsaukset ja esitteet, pyöräilykartat. 
 • Järjestöt ja seurat: kunta tekee aktiivista yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Pyöräilyä tuodaan näkyväksi järjestöjen ja seurojen toiminnassa. 

 Alla palkitut vuodesta 2009. 

 • 2009    Hämeenlinna
 • 2010    Rauma
 • 2011    Kokkola
 • 2012    Hyvinkää
 • 2013    Tampere
 • 2014    Joensuu
 • 2015    Lappeenranta
 • 2016    Jyväskylä
 • 2017    Karvia
 • 2018    Helsinki
 • 2019    Hattula
 • 2020    Oulu

Vuoden pyöräilykunta 2021 on Puumala.

Kommentit

Lähettänyt käyttäjä Stacy Siivonen

Joensuu. Aika monessa kaupungissa olen fillaroinut, Joensuu nyt vain yksinkertaisesti on ollut paras ja kaiken lisäksi pitkään.

Lähettänyt käyttäjä Tintti

Joensuu

Fillarilla pääsee pitkiä matkoja kaupungin osasta toiseen näppärästi hyvää pyörätie verkostoa pitkin ja myös läpi kauniin kaupungin.

Lähettänyt käyttäjä Maria Jokinen

Tampere

Lähettänyt käyttäjä Harri

Oulu

Ouluun avattu 3,5 km pitkä Mäkkylän baana on paras esimerkki oikein toteutetusta pyörätiestä: riittävän leveä kahdella kaistalla, jalankulkijat erillään eikä turhia pysäytyksiä.

Lähettänyt käyttäjä Jasu Mannonen

Ehdotan vuoden pyöräilykunnaksi Puumalaa, missä on tehty pitkäjänteisesti työtä Saimaalla pyöräilyn ja pyörämatkailun edistämiseksi. Puumala toimii Saimaalla pyöräilyn edelläkävijänä ja reitit ovat saavuttaneet suuren suosion viime vuosien aikana.

Pyöräliikenteen verkko on hyvin kattava pieneksi maalaiskunnaksi, sekä ennen kaikkea viihtyisä ja houkutteleva. Puumalan vetovoimatekijänä toimii 60 km pituinen Puumalan Saaristoreitti Saimaan kauneimmissa maisemissa, mikä sisältää julkisen Hätinvirran lossiyhteyden, kunnan pyöräilijöitä varten järjestämän pyörälautta Norppa II yhteyden sekä yhteyden Rasti-lautalla edelleen 150 km pituiselle Saimaan Saaristoreitille. Reitti on ollut käytössä nyt 5 vuoden ajan, ensimmäisenä kesänä pyörälautan käyttäjiä oli noin 1000 ja kesällä 2021 jo yli 2800. Saaristoreitillä yhteensä polkijoita oli vuonna 2020 oin 4300, sillä reitin voi polkea myös osissa. Pyöräilyn trendi on siis vahvasti nouseva, ja muuan muassa pyörälautan liikennöintikautta on pidennetty ja huippusesongin vuoroja lisätty vuosittain. Tuotteistaminen pyörämatkailukohteena on erittäin onnistunut, ja tästä on myös kiittäminen yrittäjäverkostoa.

Pyöräilyolosuhteita tukevat reitin varrelle tasaisesti sijoittuvat laadukkaat pyöräily-, majoitus- ja ravintolapalvelut. Pyöräilijöille toteutetuissa palautekyselyissä erityisesti palveluverkostosta on saatu positiivista palautetta, kuten pyöräilyolosuhteista ylipäätään. Kokonaisarvosana on korkea, ja esiin nousseisiin kehityskohtiin puututaan. Pyöräväylien kunnossapitoon on panostettu ja myötävaikutettu suunnitelmallisesti. Muun muassa 60 km pituiseen Puumalan Saaristoreittiin kuuluvat tie 62:n sekä eteläinen saaristotie Niinisaareen ja Lintusaloon ovat saaneet uuden päällysteen. Tätä ennen pyöräilijöiden suurin palautteen aihe oli teiden huonokuntoisuus ja siitä johtuva turvattomuus, missä on nyt edetty paljon. Koettu turvallisuus on tämän myötä parantunut huomattavasti, ja parantamiseksi edelleen kunta tekee omia toimia sekä vaikuttamistyötä.

Tärkeimmät pyöräreitit on merkitty selkein ja asianmukaisin opastein. Erityisesti Saaristoreitin opastuksesta on tullut myönteistä palautetta. Karttoja ja palveluopasteita on saatavilla Puumalan Saaristoreitistä, yhdistettynä Puumalan & Saimaan saaristoreiteistä sekä Puumalan muistakin pyöräreittivaihtoehdoista. Yhteistyötä pyörämatkailussa tehdään laajasti mm. Etelä-Karjalan kuntien ja virkistysaluesäätiön kanssa. Kunnan matkailupuoli on myös aktiivisesti osallistunut tulevan Karttakeskuksen Saimaan pyörämatkailuoppaan työstämiseen. Pyöräreittiverkoston inklusiivisuus näkyy haastavuudeltaan ja pituudeltaan erilaisina reittivaihtoehtoina. Esimerkiksi Saaristoreitti on mahdollista polkea päivässä kokonaan tai jakaa useampaan osaan mahdollisesti matkan varrella majoittuen tai erillisinä pätkinä pyöräillen. Sähköpyörien suosio on noussut, ja niiden avulla entistä useampi kykenee polkemaan Saaristoreitin, myös vähemmän aktiiviset kuntoilijat ja varttuneemmat.
Pyörien pysäköintiin ja pyöräilijöille suunnattuihin palveluihin ovat paikalliset yritykset panostaneet vahvasti yhteistyötä tehden, sillä pyöräilijät ovat niin merkittävä ja kasvava asiakasryhmä. Puumalassa on myös toiminnassa innovatiivinen osuuskuntapohjainen Saimaa Bikes -pyörävuokraverkosto, jonka kautta on saatavilla useissa matkailuyrityksiin sijoittuvassa toimipisteessä monipuolinen ja laadukas valikoima hybridi- sekä sähköpyöriä. Tämä tukee alueen matkailua ja asiakkaiden tyytyväisyys on ollut korkea. Saimaa Bikes:in toimintaa kehitetään edelleen ja erityisesti ketteryydestä sekä huoltopalveluista on saatu kiitosta.

Puumalassa poliittisessa päätöksenteossa on edistetty määrätietoisesti näitä edellä mainittuja pyöräilyolosuhteita, koska ne ovat koko kunnan elinvoiman kannalta tärkeitä. Keskeiset koulureitit Puumalan taajamassa ovat hyvässä kunnossa ja myös talvihoito laadukasta. Puumala sai myös juuri Unicefin lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Tärkeisiin hankkeisiin ja kehityskohtiin on investoitu vuosien ajan. Merkittävin investointikohde on ollut pyörälauttayhteys, ja viimeisin pyöränhuoltopisteet ympäri kuntaa reittien varrella. Tulevaisuudessa on tarkoitus osallistua Saimaan pyöräilyn kehittämiseen laajemminkin ja korostaa reittivaihtoehtojen monipuolisuutta, ja Puumalan osalta laajentaa pyöräilijäryhmää tarjoamalla myös merkittyjä maastopyöräreittejä. Puumalan kunta on myös Saimaa Cycle Tourin yhteistyökumppani. Tapahtumassa Saimaata kiertäen Puumalan läpi polki yli 1000 osallistujaa heinäkuussa 2021. Vuoden 2022 uudesta reitistä vielä suurempi osuus sijoittuu Puumalaan mm. Lietveden maisematielle, ja tapahtumaan odotetaan vielä enemmän osallistujia positiivisen vastaanoton ja kansainvälisen huomion myötä. Puumalassa järjestetään mm. osallistujien ruokailu Sahanlahdessa ja keskustassa Satamavalvojaisissa kannustetaan osallistujia kesäyössä 8.-9.7.2022.

Vuoden pyöräilykunta-status olisi mielestäni Puumalalle ansaittu. Se toisi positiivista näkyvyyttä pyöräilylle Saimaalla sekä tunnustusta pitkäjänteisesti tehdylle työlle ja kannustaisi jatkamaan tätä tulevaisuudessa.

Ystävällisin terveisin,
Jasu Mannonen
matkailu- ja markkinointiasiantuntija
Visit Puumala
www.visitpuumala.fi