Vuoden pyöräilykunnan valinta 2018

Vuoden pyöräilykunta -tunnustus annetaan vuosittain kunnalle tai kaupungille, joka  on määrätietoisesti edistänyt pyöräilyä (tarkemmat valintakriteerit tästä). Viime vuonna kunnian sai Karvia. Vuoden pyöräilykunnan valinnan tekee Suomi pyöräilee -työvaliokunta. Tunnustus on luonteeltaan kannustepalkinto, jossa huomioidaan kaupungin viimeaikainen kehitys ja  sitoutuminen pyöräilyn edistämiseen. Esimerkiksi pyöräilymäärien kasvu, pyöräilyyn suunnattujen investointien taso, uuden pyöräilyinfrastruktuurin laatu sekä pyöräilyn markkinointi ovat keskeisiä arvioitavia tekijöitä.

Kaikilla pyöräilijöillä on mahdollisuus osallistua valintaprosessiin!
Ehdota vuoden pyöräilykuntaa
 kirjoittamalla ehdotuksesi perusteluineen tämän sivun kommenttiosioon. Tämän sivun kommenttiosiossa voit myös ottaa kantaa muiden tekemiin ehdotuksiin. Ehdotuksia tehdessäsi huomioi kuitenkin, että uudelleenvalinta on mahdollinen vasta, kun edellisestä valinnasta on yli 10 vuotta. Lista 10 viime vuoden aikana palkituista kunnista, joita ei siis voida valita, löytyy tästä.

Suomi Pyöräilee -kampanjan työvaliokunta huomioi pyöräilijöiden kommentit valintaa tehdessään. Huomio kiinnitetään puolesta tai vastaan esitettyjen argumenttien sisältöön – yksittäistä kuntaa koskevan palautteen määrälle ei tämän kaltaisessa nettipalautteessa voida antaa painoarvoa. 

Vuoden pyöräilykunta julkistetaan Pyöräilyviikolla. Jätä kommenttisi ja perustelusi torstaihin 26. huhtikuuta mennessä.

Kommentit

Lähettänyt käyttäjä Martti Tulenheimo

Ehdotan vuoden pyöräilykunnaksi Helsinkiä. Maamme pääkaupunki on vuosien ansiokkaalla työllään osoittanut olevansa vankkumaton pyöräilyn edistämisen vankkumaton veturi. Pyöräväylien uudet suunnitteluohjeet, talvikunnossapidon harjasuolauksen kokeilun laajentaminen, pyöräilyn kulkumuoto-osuuden kasvu 6 prosentista 10 prosenttiin, laadukkaat uudet osat pyöräverkostoa ja pyöräväylien rakentamiseen käytettävän budjetin kasvattaminen yli 10 miljoonaan euroon vuodessa ovat kaikki vahvoja näyttöjä siitä, että Helsinki on ansainnut vuoden pyöräilykunnan tittelin.

Lisää Helsingin pyöräilyn edistämisen viimeaikaisista saavutuksista voi lukea Poljin lehdestä: https://www.poljin.fi/sites/default/files/poljin_5-6_17_nettiin.pdf