Jäsenedut

Pyöräilykuntien verkoston jäseneksi voivat liittyä kunnat, järjestöt tai pyöräilyn edistämisen parissa työskentelevät yritykset. Yksityishenkilöille suosittelemme liittymistä paikalliseen pyöräilynedistämisjärjestöön.

Kuntien jäsenmaksu vuonna 2019 määräytyy kunnan koon mukaan:

- kunnassa alle 7 000 asukasta 230 €
- kunnassa asukkaita 7001 – 10 000 370 €
- kunnassa asukkaita 10 000 - 20 000 580 €
- kunnassa asukkaita 20 001 - 50 000 980 €
- kunnassa asukkaita 50 001 - 100 000 1 420 €
- kunnassa yli 100 000 asukasta 1 990 €

Järjestön tai yrityksen vuosimaksu määräytyy koon mukaan:

- pieni yritys (alle 15 työntekijää) 230 €
- keskisuuri yritys (15 - 50 työntekijää)  580 €
- suuri yritys (yli 50 työntekijää)   980 €
- erittäin suuri yritys (yli 500 työntekijää)    sovitaan

                    

Jäsenetuja

 • Poljin-lehti viisi kertaa vuodessa
  • ajankohtaista tietoa, virikkeitä ja toimintamalleja pyöräilyn ja kävelyn edistämiseksi
  • mahdollisuus esitellä kunnan omia hankkeita ja toimintaa

 • Lehden mukana ajankohtaista aineistoa pyöräilyn ja kävelyn edistämisestä
  • raportteja, selvityksiä, pyöräilykarttoja, ratkaisumalleja jne. (postitetaan yhteyshenkilölle)

 • Pyöräily-sähköpostilista ja uutiskirje
  • nopeasti välittyvää tietoa kotimaasta ja ulkomailta
  • asiantuntijoiden tiedonvaihtoa ja keskustelua
  • mahdollisuus tiedottaa omista hankkeista, kampanjoista jne.

 • Koulutustilaisuudet ja tapahtumat
  • Suomi Pyöräilee -tietoisku maaliskuussa
  • Pyöräilyseminaari ja vuosikokous huhtikuussa
  • Pyöräilyviikon seminaarit ja tapahtumat toukokuussa
  • Kansallinen Velo-City ja Talvipyöräilykonferenssi -jälkiseminaari syyskuussa
  • Maksuton osallistuminen jäsenkuntien edustajille

 • Pyöräillen Suomessa -verkkosivut ja pyörämatkailu
  • Näkyvyyttä Suomen pyörämatkailun virallisilla kotisivuilla
  • Tukea pyörämatkailun ja sen reittien kehittämiseen 

 • Neuvontaa ja tukea pyöräilyn, kävelyn ja muun kestävän liikkumisen edistämisessä
  • esimerkiksi apua ja yhteistyötä pyöräilyn ja kävelyn kehittämissuunnitelmien tekemisessä
  • kehittämispalaverit kunnan yhteyshenkilön ja verkoston edustajien kesken

 • Vaikuttamismahdollisuudet ja edunvalvonta
  • Pyöräilykuntien verkostolla on hyvät yhteydet ja vaikuttamiskanavat ministeriöihin, virastoihin ja muihin valtion toimijoihin
  • Jäsenenä voit vaikuttaa liikennepolitiikkaan ja samalla vahvistaa verkostoa sekä pyöräilyn ja kävelyn ase¬maa Suomessa

 • Osallistuminen kehittämishankkeisiin
  • Pyöräilykuntien verkosto ideoi ja valmistelee erilaisia kehittämishankkeita yhteistyössä ministeriöiden ja tutkimus¬laitosten kanssa (esim. ”Pyöräkompassi - Pyöräilyn edistämis- ja audotintityökalu kunnille” -hanke 2016-2017)
  •”Arkinmatkat aktiivisiksi – Pyöräilykasvatus 2.0” -hanke 2016-2018
  • Jäsenkunnilla on parhaat mahdollisuudet päästä mukaan ja vaikuttaa hankkeiden sisältöön

 • Pyöräilykaupungin imago
  • Pyöräilykuntien verkoston jäsenenä kunta profiloituu hyvinvointiin ja terveellisiin liikkumistapoihin kannus¬tavana tulevaisuuden asuinpaikkana
  • Muun näkyvyyden lisäksi mahdollisuus tulla valituksi Vuoden pyöräilykunnaksi

Pyöräilykuntien verkostoon liittyminen tapahtuu ilmoittamalla siitä kirjallisesti verkoston toiminnanjohtajalle (myös sähköposti käy). Liittymispäätöksen jälkeen kunnasta nimetään yhteyshenkilö, joka toimii edustajana verkoston suuntaan ja jolle esimerkiksi toimitetaan kuukausittainen materiaali. Yhteyshenkilön lisäksi Poljin-lehti postitetaan kaikille kunnan nimeämille eri hallintokuntien henkilöille, jotka ovat pyöräilyn ja kävelyn kanssa tekemisissä.

Lisätietoja:

Matti Hirvonen, toiminnanjohtaja

Pyöräilykuntien verkosto ry

Puh. 040 419 4555, matti.hirvonen(at)poljin.fi