Pyöräilyviikko

Pyöräilyviikkoa poljetaan 5.-13.9.2020 pääteemalla "Pyöräilyn ilo"!

Pyöräilyviikko on siirretty syyskuuhun koronavirusepidemian johdosta alkuperäiseltä paikaltaan toukokuusta.

(Kuva: Touho Häkkinen / Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry, Pyöräilyviikon pyöräparaati Jyväskylässä)

Valtakunnallista Pyöräilyviikkoa vietetään satojen tapahtumien ja muiden pyöräilyaktiviteettien vauhdittamana 5.-13.9.2020. Pyöräilyviikon päätavoite on kannustaa ihmisiä pyöräilemään tuottamalla myönteistä näkyvyyttä ja innostavia tapahtumia sekä muuta toimintaa, joka nostaa pyöräilyn esille eri paikkakunnilla. Pääteeman mukaisesti viestinnässä korostuu tänä vuonna pyöräilyn tuottama ilo ja henkinen hyvinvointi. Jotta pyöräily voi tuottaa iloa ja hyvinvointia mahdollisimman suurelle osalle väestöä, on pyöräliikenteen olosuhteiden oltava kunnossa.

Suvuja, turvallinen ja viihtyisä pyöräilyn infrastruktuuri antaa ihmisille mahdollisuuden valita polkupyörä kulkutavakeen niin arkena kuin vapaa-ajallakin. Tärkeimpiä osatekijöitä ovat pyöräliikenteen väylien (pyörätiet, pyöräkaistat, pyöräkadut) laatu ja jatkuvuus, risteys- ja liittymäjärjestelyt, toimiva ylläpito kaikkina vuodeaikoina, pyöräpysäköinti sekä autoliikenteen rauhoittaminen siten, että pyöräliikenne on turvallista ja houkuttelevaa katuverkolla myös ilman erillistä infrastruktuuria. Myös ulkoilureitit muodostavat monella paikkakunnalla tärkeän täydentävän ja usein kaikkien viihtyisimmän osan pyöräilyreitistöä. Pyörämatkailussa viihtyisyys ja laadukkaat opasteet korostuvat entisestään ja lisäksi tarvitaan hyvin suunniteltuja erillisiä maastopyöräilyreittejä.

Olosuhteiden lisäksi tarvitaan kannustamista ja innostamista varsinkin niille, joille pyöräily ei vielä ole itsestään selvä vaihtoehto. Pyöräilyviikon viestinnän, tapahtumien ja teemapäivien avulla voidaan houkutella tuhansia uusia ihmisiä hyppämään polkimille ja samalla tehdä vaikuttavaa työtä parempien olosuhteiden puolesta!

Pyöräilyviikon teemapäivät (alla ladattavat logot ja julisteet)

Pyöräilyviikko sisältää kaikkiaan 10 erilaista teemapäivää, joiden tunnuksia paikallistoimijat (kunnat, yhdistykset, seurat jne.) voivat vapaasti hyödyntää omassa markkinoinnissa ja viestinnässään. Alla listatut teemapäivien päivämäärät ovat suosituksia ja teemapäiviä voi järjestää myös muulloin siten kun se oman paikallisen tarpeen kannalta on mielekästä. Eri teemapääivistä on myös tekstitön logo, joita voi käyttää hyvin muulloinkin kuin Pyöräilyviikolla. Hyödyntäkää näitä siis vapaasti ja joustavasti kaikessa pyöräilyä edistävässä viestinnässä!

Kauppoja ja muitakin toimijoita varten on tehty lisäksi "Tervetuloa pyöräilijä!" -tunnus, jonka voi printata ja laitttaa näkyville vaikka kaupan ikkunaan. Tunnusta voi tietysti käyttää muutenkin toivottamaan pyöräilijät tervetulleeksi ja esimerkiksi pyöräpysäköinnin positiivisen viestin vahvistamisessa.

Lisätietoja: tuija.mikkonen@poljin.fi

Pyöräilyviikon muut logot: 

Valtakunnallista pyöräilyviikkoa vietetään jo 30. kertaa. Pyöräilyviikolla Suomi pyöräilee -kampanja haastaa kunnat, seurat, yhdistykset, järjestöt ja työpaikat  järjestämään pyöräilyyn liittyvää toimintaa joka puolella Suomea. Pyöräilyviikko pitää sisällään paljon tapahtumia sekä itse pyöräilystä että sen edistämisestä kiinnostuneille. Tiedotusvälineissä voi kertoa esim. uusista pyöräilymahdollisuuksista sekä mielenkiintoisista pyöräilykohteista ja -reiteistä. Kunnan päättäjiä ja julkisuuden henkilöitä voi pyytää mukaan pyöräilyä markkinoimaan. Tapahtumat kannattaa oman paikkakunnan viestintäkanavien lisäksi ilmoittaa Pyöräilyviikon ja Liikkujan viikon yhteiseen tapahtumakalenteriin, jota pidetään esillä Pyöräilyviikon valtakunnallisessa viestinnässä. Pyöräilyviikkoon liittyvät yhteydenotot: info(at)poljin.fi.

Teemapäivien esittelyt

Kaupunkipyöräpäivä pe 4.9.
Kaupunkipyöräjärjestelmät muuttavat maailmaa ja kehittyvät vauhdilla. Helsingin uudet vuonna 2016 lanseeratut kaupunkipyörät ovat olleet suuri menestys ja järjestelmä kuuluukin käyttöasteeltaan ja toimivuudeltaan planeetan parhaimpien järjestelmien joukkoon. Vuoden 2018 aikana laajat kaupunkipyöräjärjestelmät käynnistyivät myös Turussa ja Espoossa ja lisäksi usealla paikkakunnalla tehtiin avauksia ja kaupunkipyöräpilotteja (mm. Kotka, Kouvola, Imatra, Tampere, Pori ja Vaasa). Keväällä 2019 muun muassa Kuopio, Oulu ja Vantaa avasivat omat kaupunkipyöräjärjestelmänsä.

Perinteisten asemiin perustuvien kaupunkipyöräjärjestelmien rinnalle ovat tulleet, ns. asemattomat kaupunkipyörät, jotka perustuvat digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin, kuten älykkäisiin lukkojärjestelmiin ja niitä tukeviin älypuhelinsovelluksiin. Nämä mahdollistavat pyörän jakamisen usean käyttäjän kesken ilman tarvetta erillisiin asemiin. Asemattomat kaupunkipyöräjärjestelmät mahdollistavat parhaimmillaan uuden ja kustannustehokkaan tavan saada kaupunkipyöriä myös pienemmille paikkakunnille. Pyöräilykuntien verkosto on tuottanut ”Asemattomien kaupunkipyörien ohjeistus kunnille” -aineiston, joka helpottaa tämän uuden mahdollisuuden hyödyntämistä.

Kaupunkipyöräpäivä tarjoaa hyvän mahdollisuuden nostaa kaupunkipyörät kunnolla esille eri paikkakunnilla ja ajoittaa kaupunkipyörien lanseerauksia, kokeiluja ja esittelyjä tälle päivämäärälle. Samalla otetaan ”varaslähtö” Pyöräilyviikkoon ja voidaan viestiä muista tulevista tapahtumista.

Pyöräilyviikon avaus ja Pyörä kuntoon -päivä la 5.9.
Pyöräilyviikon avauspäivälle paikalliset järjestäjät ajoittavat usein näyttävimpiä yleisötapahtumia keskeisillä paikoilla kunnassa (esim. torit), pyöräparaateja, palkitsemisia jne. Uutena elementtinä mukana on Pyörä kuntoon -teema, jonka tarkoitus on kiinnittää huomio pyörän kuntoon myös sillä ajatuksella, että fillari olisi kunnossa kaikkiin tulevia Pyöräilyviikon tapahtumia varten. Erilaisia pyörän kunnostamisen pajoja, pikahuoltoja ja muita palveluja järjestetään erikseen ja osana avaustapahtumia.

Perhepyöräilypäivä su 6.9.
Perhepyöräilyn teemapäivänä keskitytään lapsiperheisiin, joiden pyöräilykynnystä voidaan madaltaa merkittävästi sekä houkuttelevilla retkillä ja tapahtumilla että nostamalla esiin erilaisia lasten pyöräilyä ja kuljettamista helpottavia ratkaisuja. Aikuisten pyöräily on nykyisin jopa yleisempää lapsiperheissä kuin muissa talouksissa ja tuoreen henkilöliikennetutkimuksen mukaan se onkin lisääntynyt viime vuosina. Perhepyöräilypäivänä ovat esillä monet riemastuttavat kulkupelit kuten tilapyörät, laatikkopyörät, peräkärryt, peräpyörät, potkupyörät ja muut lapsiperheille soveltuvat yhdistelmät.

Sähköpyöräpäivä ma 7.9.
Sähköavusteinen pyöräily oli vuonna 2016 Pyöräilyviikon pääteema ”Aina myötätuulessa!” -iskulauseella ja sähköpyöräily onkin saatu Suomessa vahvaan nousuun viimeisen parin vuoden aikana. Sähköpyörä madaltaa tehokkaasti tavalliselle pyöräilylle koettuja esteitä (liian pitkä matka, ylämäet, vastatuuli, väsymys, huono kunto, lumi jne) ja on siksi erittäin tärkeä mahdollisuus ja keino houkutella uusia ihmisiä ja kohderyhmiä säännöllisen arkiliikkumisen pariin. Tutkimuksissa eri Euroopan maista on havaittu, että sähköpyöräilyn terveysvaikutukset ovat kokonaisuutena yhtä hyvät kuin tavallisessakin pyöräilyssä, koska sähköpyörää käytetään useammin, sillä ajetaan pidempiä matkoja ja se houkuttelee runsaasti kokonaan uusia pyöräilijöitä. Säännöllisesti työmatkansa sähköpyöräilevistä on tyypillisesti jopa 50 prosenttia henkilöitä, jotka ennen sähköpyörään siirtymistä kulkivat työmatkansa yksityisautolla.

Sähköpyöräpäivänä kampanjoidaan sähköpyöräilyn hyvistä vaikutuksista yksilölle ja ympäristölle, järjestetään tapahtumia, joissa ihmisillä on mahdollisuus kokeilla erilaisia sähköpyöriä ja tehdään erilaisia uusia avauksia sähköpyöräilyn puolesta.

Pyörällä töihin -päivä ti 8.9.
Pyörällä töihin -päivänä innostetaan kaikkia kokeilemaan työmatkan tai ainakin osan matkasta kulkemista pyörällä ja säännöllisen työmatkapyöräilyn aloittamista. Niille, joilla matka on pitkä, voi eri kulkutapojen yhdistäminen eli matkaketju (esim. polkupyörä-juna-kävely) voi tarjota sujuvan ja terveellisen vaihtoehdon.

Pyörällä töihin -päivänä järjestetään runsaasti erilaisia työmatkapyöräilijöille suunnattuja tapahtumia, kuten pyöräilijöiden aamupalaa ja brunssia suosittujen pyöräilyväylien varrella sekä työpaikoilla. Työnantajia tuetaan heidän toiminnassaan edistää työmatkapyöräilyä ja autetaan työpaikkoja mm. hyödyntämällä ”Pyöräilyvinkit työnantajalle” -aineistoa sekä innostamalla työpaikkoja Kilometrikisaan. Kilometrikisan kautta tavoitetaan suoraan noin 30 000 työmatkapyöräilijää ja tuhansia työpaikkoja. Viestinnässä tehdään yhteistyötä mm. Motivan Fiksusti töihin -kampanjan kanssa. 

Pyörällä kouluun -päivä ke 9.9.
Pyörällä kouluun -päivään keskitetään koulumatkapyöräilyyn ja kouluikäisten pyöräilyyn liittyviä tapahtumia, toimenpiteitä ja viestintää. Kuntien, koulujen ja muiden paikallisten tahojen aktivoimiseksi ylläpidetään ja päivitetään Pyörällä kouluun! -sivustoa, josta löytyy ideoita, vinkkejä ja perusteluja koululaisten pyöräilyn edistämiseen. Sivujen kautta voi myös ilmoittaa oman tapahtuman osaksi Pyörällä kouluun -tapahtumien kirjoa ja malliksi muille. Pyörällä kouluun -päivän suunnittelussa ja toteuttamisessa hyödynnetään runsasta pyöräilykasvatuksen toimintamallien tarjotinta, jota on tuotettu osana Pyöräilykuntien verkoston pyöräilykasvatushankkeita. Läheistä yhteistyötä tehdään Liikkuva koulu -ohjelman, Koululiikuntaliiton, Pyöräliiton ja Suomen Pyöräily ry:n jäsenseurojen kanssa.

Pyörällä treeneihin -päivä to 10.9.
Pyörällä treeneihin -päivä innostaa kaikenikäisiä polkemaan liikutapaikoille, urheilukentille, kuntosaleille tai pururadan päähän. Urheiluseuroissa voidaan porukalla päättää, että päivän alkulämmittely ja loppuverryttely hoidetaan polkemalla. Myös lasten ja nuorten kimppakyydit voi auton sijaan sopia pyöräilykyydeiksi: samalta suunnalta saapuvat pääsevät polkemaan yhdessä aikuisen kanssa ja ehtivät vaihtaa tärkeimmät kuulumisetkin jo ennen treenejä. Treeneihin polkemisestahan voi tämän jälkeen tulla jopa tapa! Pyörällä treeneihin -päivä on loistava hetki kokeilla, miten helposti arkeen saa tarvittavan lisän liikuntaa. Ihan pikkujuttu ei ole sekään, että autojen määrä vähenee ja ilmanlaatu paranee urheilupaikkojen lähistöllä. 

Pyörällä kauppaan -päivä pe 11.9.
Pyörällä kauppaan -päivän perusidea on kannustaa kansalaisia hoitamaan ostosreissut polkupyörällä ja esitellä siihen soveltuvia kuljetusratkaisuja. Samalla kiinnitetään huomiota kaupan alan mahdollisuuksiin edistää pyöräilyä laadukkaan pyöräpysäköinnin, viestinnän ja pyöräilijöille suunnattujen palvelujen kautta. Paikallisen kampanjoinnin tueksi tuotetaan teemaan liittyvä juliste ja tarra ”Tervetuloa pyöräilijä!” -tarra, joita voi käyttää esimerkiksi kivijalkakauppojen ja muiden liikkeiden ikkunassa.

Pyörämatkailupäivä la 12.9.
Suomi on täynnä houkuttelevia pyörämatkailukohteita ja niitä löytyy lähes kaikille jo omasta kunnasta! Pyörämatkailupäivänä kannustetaan tutustumaan oman kunnan ja lähialueen pyörämatkailukohteisiin ja -mahdollisuuksiin erilaisten retkien ja tapahtumien vauhdittamana. Lähiluonto ja kulttuurikohteet tutuksi! Pyöräily virkistys- ja kuntoilutarkoituksessa on suurelle osalla suomalaisista yksi tärkeimpiä motiiveja pyöräilyyn.  Monella kunnalla on pyöräilykarttoja ja oppaita (printtinä ja mobiilina), joiden avulla erilaiset virkistävät kohteet on helppo löytää myös omatoimisesti (esim. Vantaan Lähiluonto tutuksi Pyöräillen -opas) Uuden henkilöliikennetutkimuksen mukaan kaikista suomalaisten pyörämatkoista noin 30 prosenttia tapahtuu vapaa-ajalla. Viestinnässä voi kiinnittää erityishuomiota pyöräilyn myönteisiin vaikutuksiin henkiselle hyvinvoinnille.
Esimerkkejä hyvistä pyörämatkailukohteista:
Pyhä-Näsi Järvien reitti

Pyörällä kaiken ikää -päivä su 13.9. – Seniorit satulaan!
Seniorikansalaiset ovat monella tapaa arvostettava ja tärkeä kohderyhmä sekä pitää satulassa mahdollisimman pitkään että houkutella pyöräilemään, jos pyöräilyyn on syystä tai toisesta tullut taukoa. Suorien terveysvaikutusten ohella polkupyörä tarjoaa itsenäisen liikkumisen mahdollisuuden, jolla voi parhaimmillaan olla todella suuri ja voimaannuttava vaikutus hyvinvoinnille. Myös sähköpyörän eri sovellukset tarjoavat entistä parempia vaihtoehtoja myös senioreille. Pyörällä kaiken ikää -päivänä järjestetään erityisesti senioreille suunnattuja ja eri sukupolvia yhdistäviä retkiä ja tapahtumia. Yhteistyötä tehdään mm. Suomen Ladun ja Ikäinstituutin kanssa.

Hyviä esimerkkejä Pyöräilyviikon monipuolisesta toiminnasta eri kunnissa:

Oman paikkakunnan pyöräretkiä ja -tapahtumia löytyy muun muassa seuraavista osoitteista:
www.fillarikalenteri.fi
www.suomenlatu.fi/tapahtumakalenteri

Vuonna 2019 pääteema oli pyörämatkailu, painottuen oman kunnan ja lähialueen pyörämatkailukohteisiin ja -mahdollisuuksiin. 

Pyöräilyviikolla 2018 mentiin "Pyörällä kauppaan!"

Tavarapyörä ja vuoden 2017" Pyörällä kulkee kaikki!" pääteema (png)

Pyöräilyviikon raidat (png)