Lapsella on oikeus pyöräillä - liikennettä ei opita auton takapenkiltä

10. toukokuu 2013 - 12:31 | Petteri Nisula

Lehdistötiedote 10.5.2013
Valtakunnallista pyöräilyviikkoa vietetään 11.- 18. toukokuuta pääteemalla ”Lapsella on oikeus pyöräillä!”

Hyvä tapa edistää lasten pyöräilyä on kannustaa lapsia pyöräilemään kouluun. Koulumatkapyöräilyn etuja tuodaan esiin erityisesti Pyörällä kouluun -päivänä 15. toukokuuta, jolloin kouluilla ja koululaisille järjestetään pyöräilytapahtumia kymmenillä paikkakunnilla Suomessa.

Aikuiset avainasemassa lasten pyöräilyn edistämisessä

Aikuisten tehtävä on taata lapselle mahdollisuus pyöräillä. Liikenteen turvallisuudesta ovat ensisijaisesti vastuussa autoilevat ja pyöräilevät aikuiset.

Pyöräilyolosuhteet ovat 2000-luvun aikana kohentuneet monin paikoin merkittävästi. Pyöräteiden sekä ali- ja ylikulkujen määrä on lisääntynyt. Matalampien nopeusrajoitusten ja hidasteiden vaikutuksesta autoliikenteen nopeudet ovat hidastuneet ja turvallisuus sitä kautta parantunut. Samaan aikaan lyhyidenkin matkojen, myös koulumatkojen, kulkeminen henkilöautolla on lisääntynyt. Lasten vieminen kouluun henkilöautolla johtaan kiihtyvään trendiin: koulun ympäristön autoliikenteen lisääntyessä itsenäinen kulkeminen muuttuu vaarallisemmaksi ja entistä useampi vanhempi ryhtyy kuljettamaan lapsiaan autolla.

Myös pyöräilyviikon suojelija, Mikko ”Peltsi” Peltola, on huolissaan lasten lisääntyneestä autossa istumisesta. ”Lapset oppivat turvallista liikkumista parhaiten liikkumalla vanhempien kanssa liikenteessä. Koulumatkapyöräilyn lisääminen on hyvä keino opettaa lapsille turvallista ja itsenäistä liikkumista –liikennettä ei opita auton takapenkiltä, ” Peltsi muistuttaa.

Koulujen pyöräilyjärjestelyt kevätkuntoon

Liikunnan ja liikenneturvallisuuden lisääminen, vireyden ja oppimiskyvyn paraneminen sekä hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöjen vähentäminen ovat syitä, joiden vuoksi koulumatkat kannattaa pyöräillä. Lasten koulumatkapyöräilyä kuitenkin rajoitetaan liikenneturvallisuuden tai tilajärjestelyjen nimissä. Monissa kouluissa 1.-2. -luokkalaisten pyöräily joko kielletään tai sitä ei ainakaan suositella. Joissakin kouluissa
koulumatkapyöräily on täysin kielletty.

”Koulujen olisi hyvä miettiä pyöräilykieltojen perusteita. Kieltojen sijaan koulut voisivat painottaa vanhempien vastuuta ja etuoikeutta opettaa turvallista liikkumista ja kaikkien aikuisten velvollisuutta ottaa huomioon lapset osana liikennettä. Jos koulun liikenneympäristö on niin vaarallinen, että pyöräilykiellolle on olemassa todellisia perusteita, koulun ja vanhempien on vaikutettava liikennesuunnittelijoihin ja muihin viranomaisiin tilanteen korjaamiseksi,” linjaa projektipäällikkö Petteri Nisula Pyöräilykuntien verkostosta.

Pyöräilykuntien verkosto yhteistyötahoineen haluaa tänä keväänä kannustaa kouluja pohtimaan kategoristen pyöräilyrajoitusten tarpeellisuutta. Olisi hienoa nähdä, että koulujen pyöräilyjärjestelyiden kevättarkistuksen seurauksena entistä useampi ekaluokkalainen suuntaisi syksyllä pyörällä kouluun – aluksi tietenkin aikuisten saattamana.

Pyöräilevät ja kävelevät koulubussit liikennekasvatuksen tueksi

Koulumatkapyöräilyyn liittyviä turvallisuushuolia voi vähentää järjestämällä pyöräileviä koulubusseja eli ryhmiä, joissa matka kouluun kuljetaan ennalta sovitun reitin ja aikataulun mukaan aikuisen – vanhempien, isovanhempien, harrastuksenohjaajien ja opettajien – johdolla. Tärkeää on aikuisen läsnäolo; samalla periaatteella voidaan toteuttaa myös käveleviä koulubusseja. Pyöräilykuntien verkosto on edistänyt
pyöräilevien koulubussien käynnistämistä Suomessa vuodesta 2011. Vuonna 2012 toimintamallia laajennettiin myös harrastusmatkoille.

Pyöräilyviikolla järjestetään satoja tapahtumia eri paikkakunnilla. Listaa ja lisätietoja tapahtumista:
www.liikkujanviikko.fi/tapahtumat/

Lisätietoja:
Pyöräilykuntien verkosto ry
Matti Hirvonen, toiminnanjohtaja, matti.hirvone (at )poljin.fi, 040 419 4555
Petteri Nisula, projektipäällikkö, petteri.nisula (at) poljin.fi, 044 550 1445
www.pyorallakouluun.fi
www.poljin.fi

Mikko ”Peltsi” Peltola, puh. 040 487 2005, mikko.peltola (at) yle.fi

Lasten arkipyöräilyn ja perheiden viisaan liikkumisen edistämisen yhteistyössä ovat mukana opetus- ja
kulttuuriministeriö
, liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, Kuntaliitto, Motiva ja Suomen
Ympäristökasvatuksen Seura
.