Pyöräilykuntien verkostolla pyöräilykasvatus- ja kaupunginosahankkeet vuonna 2014

5. helmikuu 2014 - 19:06 | Petteri Nisula

Lapsella on oikeus pyöräillä -hankkeessa pyöräilyä edistetään luomalla käytännön toimintamalleja yhdessä päiväkotien, koulujen, harrastusjärjestöjen ja kuntien kanssa. Pyöräilevät kaupunginosat -hankkeessa laajennetaan HePo:n demokratiapilotissa toteutettuja matalan kynnyksen pyöräilyn edistämisen toimintamuotoja Helsingistä muihin kaupunkeihin yhdessä paikallisten asukas- ja kaupunginosayhdistysten kanssa.

Lapsella on oikeus pyöräillä – suomalainen pyöräilykasvatus vauhtiin -hankkeessa päiväkotien pyöräilyä edistetään esimerkiksi päiväkodin pyöräilymerkillä, oppailla ja päiväkodeille suunnatulla pyöräily-verkkosivustolla. Kouluikäisten pyöräilyä edistetään muun muassa pyöräilevien ja kävelevien koulu- ja harrastebussien, pyöräilymerkin ja Pyörällä kouluun -päivän markkinoinnilla sekä koulutusmateriaalien avulla. Lisäksi hankkeeseen kuuluu kuntien päätöksentekijöille, virkamiehille ja varhaiskasvatuksen ja opetuksen toimijoille suunnattu viestintä ja koulutus. Tavoitteena on, että pyöräilykasvatus ja lasten pyöräilyn tukeminen saa nykyistä vahvemman roolin lasten arjessa.

Pyöräilevät kaupunginosat –hanke laajentaa Helsingin Polkupyöräilijöiden vuonna 2013 toteuttamassa Helsingin pyöräilevät kaupunginosat –demokratiapilotissa kehitettyjä ja konseptoituja toimintamalleja koko Suomeen. Toimintamuotoja voivat olla esimerkiksi pyöräilevät työmatkabussit, katuajo- ja kaavakoulutukset, paikalliset pyöräilyolosuhdeselvitykset, maahanmuuttajien pyöräilyopetus, perhepyöräretket, pyöränhuollon opastukset, taloyhtiöiden pyöräilyolosuhteiden parantamiskoulutukset sekä jalankulku- ja pyöräreitit sisältävien kaupunginosien palvelukarttojen laadinta. Hankkeella pyöräilyn edistäminen tuodaan osaksi asukas- ja kaupunginosayhdistysten toimintaa. Tavoitteena on, että kaupunginosiin perustetaan pysyviä pyöräily- ja liikenneryhmiä.

Etsimme parhaillaan hankkeisiin kiinnostuneita päiväkoteja, kouluja, harrastusjärjestöjä, asukas- ja kaupunginosayhdistyksiä sekä kuntia.