Joensuu on vuoden pyöräilykunta

7. maaliskuu 2014 - 12:21 | Petteri Nisula

Suomi Pyöräilee -yhteistyövaliokunta on valinnut Vuoden 2014 pyöräilykunnaksi Joensuun. Perusteena palkinnolle on määrätietoinen pyöräilyolosuhteiden kehittäminen ja kunnianhimoinen ote pyöräilyn edistämisessä. Tunnustus luovutettiin Joensuun kaupungin edustajille Suomi Pyöräilee -tietoiskussa Helsingissä 7. maaliskuuta. Tunnustuksen vastaanottivat Joensuun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen ja tekninen johtaja Anu Näätänen.

Ympärivuotinen pyöräilykaupunki

Pyöräilymäärät ovat Joensuussa ilahduttavan suuret kaikkina vuodenaikoina ja mikä parasta, ne ovat entisestään kasvaneet viime vuosina. Valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen mukaan 18 prosenttia kaikista joensuulaisten matkoista on pyörämatkoja (koko Suomen keskiarvo 8 %). Vuonna 2012 tehtiin seudullinen liikkumistutkimus, jossa pyöräilyn kulkutapaosuudeksi saatiin peräti 34 prosenttia. Luku kuvaa syyskuun matkojen tilannetta.

Pyöräilyn strategiatyön yhteydessä tehdyn asukaskyselyn perusteella työ-, koulu- tai opiskelumatkansa Joensuussa ilmoitti pyöräilevänsä kesällä 61 prosenttia ja talvellakin 35 prosenttia vastaajista. Joensuu näyttäytyykin ulkopuoliselle Oulun veroisena talvipyöräilykaupunkina, jossa pyöräilijöitä on ankarillakin pakkasilla koko ajan näköpiirissä. Asukkaiden liikkumista ja asenteita kartoittaneet eri selvitykset vahvistavat kuvaa Joensuusta merkittävänä suomalaisena ja eurooppalaisena pyöräilykaupunkina, jossa myös asukkaat ovat olosuhteisiin tyytyväisempiä kuin Suomessa keskimäärin. 

Sitoutuneet päättäjät

Pyöräilyn merkitys on tunnistettu ja nostettu korkealle kaupungin strategiatyössä. Muun muassa kaupunkirakenneohjelmassa vuosille 2013-2016 on useita rakenteisiin ja kunnossapitoon liittyviä pyöräilyn edistämistoimenpiteitä. Rahalliset panostukset pyöräilyyn ovat olleet hyvällä tasolla ja tänäkin vuonna olosuhteiden parantamiseen investoidaan noin 3,5 miljoonaa euroa. Suurimpana investointina on pyöräilylle ja jalankululle pyhitetyn Ylisoutajan sillan rakentaminen. Myös uusia yhteyksiä avataan ja viitoitusta parannetaan.

Pyöräilyyn kannattaakin investoida, sillä Joensuussa on selvitetty pyöräilyn lisäämisen terveysvaikutusten taloudellinen arvo. Pelkästään pyöräilyn  määrän 20 prosentin kasvu tuottaisi lähes 4 miljoonan euron lisähyödyt vuositasolla. Viime vuonna valmistunut tutkimus tehtiin hyödyntämällä Maailman terveysjärjestön (WHO) kehittämää HEAT-työkalua.

Edistyksellisiä ratkaisuja

Poliittinen tahto ja päämäärätietoinen ote pyöräilyn edistämisessä konkretisoituvat lähitulevaisuuden rakennushankkeissa. Pyöräilyn sujuvuuteen ja turvallisuuteen on tulossa lukuisia parannuksia varsinkin keskustan alueella, kun pyöräilyn pääreiteistä tehdään todellisia laatuväyliä, katutilaa jaetaan uudestaan pyöräilyn hyväksi, pyöräpysäköintiä parannetaan ja pyöräilijät nykyistä paremmin huomioivia kiertoliittymiä rakennetaan.

Olosuhteiden kehittämisen ohella pyöräilyä on edistetty myös muilla keinoin. Vuoden 2013 lopussa päättyi Joensuun seudun laaja kaksivuotinen kävelyn ja pyöräilyn edistämishanke, jossa lisättiin asukkaiden tietoisuutta kävelyn ja pyöräilyn vaikutuksista, sekä motivoitiin ja kannustettiin heitä hyvinvoinnin, ympäristön ja turvallisuuden kannalta viisaampiin arjen liikkumisvalintoihin. Tapahtumia, viestintää ja vuorovaikutusta toteutettiin onnistuneesti ja lukuisat eri toimijat yhdistivät voimansa pyöräilyn hyväksi. Vuonna 2014 työtä jatketaan laajan yhteistyöverkoston voimalla ja kannustetaan joensuulaisia pyöräilemään entistä enemmän kaikkina vuodenaikoina.

Suomi Pyöräilee -yhteistyövaliokunta on vuodesta 1991 alkaen myöntänyt Vuoden pyöräilykunta-tunnustuksen esimerkillisestä työstä pyöräilyn edistämiseksi ja sen turvallisuuden parantamiseksi. Joensuu valittiin vuoden pyöräilykunnaksi edellisen kerran vuonna 1999.

Vuoden pyöräilykunnan valintakriteerit

Vuoden pyöräilykunnat 2013-2004