Velo-city 2015 ja Nantesin peruskirja

10. kesäkuu 2015 - 15:37 | Matti Hirvonen

Nantesin Velo-city -konferenssi 2.-5.6.2015 ylsi uusiin ennätyksiin.  Maailman suurimmassa pyöräilyn edistämisen tapahtumassa oli 1550 osallistujaa 80 eri maasta, 91 näytteilleasettajaa ja 65 luentoa, työpajaa tai vastaavaa koulutuksellista sessiota. Päättäjäisseremonia perjantaina 5.6. huipentui Nantesin peruskirjan allekirjoittamiseen.

Suomesta oli paikalla hieno ja monipuolinen 22 pyöräilyn edistäjän joukko edustaen kuntia, järjestöjä, viranomaisia, yrityksiä, korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia.

Metropolia Ammattikorkeakoulun tyylikkäällä messuosastolla esiteltiin tai pikemminkin simuloitiin Helsinkiä pyöräilykaupunkina neljän eri videon avulla, joita katsottiin polkupyörän selästä ja näyttämiseen tarvittava virta tuotettiin itse polkemalla. Erittäin hyvää mainosta kaupungille ja samalla pohjustettiin Velo-cityn saamista Helsinkiin esim. vuonna 2019, jos kaupunki päättää tosissaan lähteä hakukilpailuun mukaan.

Tapahtumassa poljettiin myös Pyöräparaati, johon osallistui noin 7000 henkilöä. Paraati oli riemukas yhdistelmä konferenssiväkeä ja ranskalaisia pyöräilyn ystäviä.

NANTESIN PERUSKIRJA (THE CHARTER OF NANTES)
Kestävä tulevaisuus pyöräillen

Pariisin ilmastokokouksen ja uusien YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden julkistamisvuonna me tunnustamme, että maailman on otettava ratkaisevia askeleita kestävämmän tulevaisuuden puolesta. Kaikkien kaupunkien, alueiden ja valtioiden sekä kansainvälisten poliittisten elimien pitäisi tunnistaa pyöräilyn merkitys maailman kestävän kehityksen kannalta. Siksi tämän peruskirjan allekirjoittajat ja tukijat kehottavat kaikkia viranomaisia edistämään pyöräilyä.

Kehotamme kuntia ja alueellisia viranomaisia

  • integroimaan pyöräilyn kaikkiin linjauksiin varmistaen, että pyöräily on osa kaikkia nykyisiä ja tulevia päätöksentekoprosesseja, joissa selkeänä ja kunnianhimoisena tavoitteena on lisätä pyöräilyä.
  • sisällyttämään pyöräilyn liikennejärjestelmiin ja luomaan turvallisen liikkumisen alueita, pyöräreittien verkostoja, pyöräpysäköintipaikkoja ja pyöränvuokrausjärjestelmiä – yhdistettynä kävelyn ja joukkoliikenteen infrastruktuuriin.
  • edistämään liikkumistapojen muutosta ja lisäämään tietoisuutta ilmasto- ja ympäristöasioista sekä kaikista pyöräilyn hyödyistä.

Kehotamme Euroopan komissiota, Euroopan parlamenttia ja EU:n jäsenvaltioita

  • tunnustamaan pyöräilyn merkityksen EU:n ja kaikkien Euroopan maiden kestävän tulevaisuuden kannalta
  • jatkamaan EU:n pyöräilyn tiekartan (Roadmap for Cycling) kehittämistä varmistamaan, että pyöräily otetaan huomion EU:n politiikan eri sektoreilla
  • osoittamaan riittävät budjetit pyöräilyn infrastruktuuriin, edistämiseen, tutkimukseen, tilastointiin ja pyöräilyn kehityksen seuraamiseen Euroopassa

Kehotamme Yhdistyneitä Kansakuntia ja sen jäsenvaltioita

  • tunnistamaan aktiivisen liikkumisen ja pyöräilyn tärkeän roolin kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa
  • tunnustamaan, että pyöräily tarjoaa ihmisille eri puolilla maapalloa mahdollisuuden matkustaa ilman kasvihuonekaasupäästöjä, ja siksi huomioimaan sen Pariisin ilmastokokouksen (COP21) sopimuksissa
  • kannustamaan turvallisen ja miellyttävän pyöräilyn infrastruktuurin investointeihin maailmanlaajuisesti ja siksi integroimaan pyöräily osaksi YK:n Habitat III New Urban Agenda -ohjelmaa