Kävelyn ja pyöräilyn lisääminen mukana valtion energia- ja ilmastostrategiassa

24. marraskuu 2016 - 15:06 | Matti Hirvonen

Pyöräilykuntien verkosto ja Pyöräliitto kiittelevät hallitusta Energia- ja ilmastostrategiaan kirjatusta linjauksesta: kävellen ja pyörällä tehtäviä matkoja halutaan lisätä 30 prosentilla. Aiheesta lähetettiin tiedote medialle 24.11.2016

Tiedote: Pyöräilyjärjestöt kiittäävät hallituksen linjausta kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseksi

Hallitus julkisti tänään ehdotuksensa energia- ja ilmastostrategiaksi. Osana strategiaa esitetään kävellen ja pyörällä tehtävien matkojen lisäämistä 30 prosentilla.

“Jos nyt ajat autolla edestakaisin töihin ja illalla kuntosalille, olisi jatkossa yksi näistä matkoista tehtävä lihasvoimalla. Jotta näin suuri muutos liikkumistavoissa saadaan aikaan, täytyy pyöräilyn ja kävelyn olosuhteita parantaa huomattavasti. Ihmiset valitsevat pyörän, kun se on nopea, sujuva ja helppo kulkumuoto.”, kertoo Pyöräliiton toiminnanjohtaja Matti Koistinen.

Pyöräliitto ja Pyöräilykuntien verkosto antavatkin hallitukselle kiitosta pyöräilyn ja kävelyn huomioimisesta tavoitteissa.

Tämä on merkittävä muutos suomalaisessa liikennepolitiikassa. Aiemmin valtio on jättänyt pyöräilyn ja kävelyn kuntien huoleksi, vaikka kolmannes suomalaisten tekemistä matkoista tehdään kävellen tai pyörällä.

“Valtion pitääkin muuttaa käytännön liikennepolitiikkaansa suosimaan kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä - tämä olisi myös kansantalouden kannalta kestävin ratkaisu. Pyöräily tuottaa jo nyt yli 1,1 miljardia vuodessa yhteiskunnalle terveyshyötyinä ja tämä olisi helposti tuplattavissa”, Koistinen sanoo.

Pyöräliitto ja Pyöräilykuntien verkosto ehdottavat, että valtio tukisi kuntien pyöräilyinfrastruktuurin rakentamista, rakentaisi taajamien välisen pyöräilyn laatukäytäväverkostoa, uudistaisi työmatkakorvausjärjestelmän ja tukisi sähköavusteisten pyörien hankintaan.

Muutoksilla olisi myös monia muita etuja: pyöräilyn ja kävelyn olosuhteiden parantaminen muuttaa kaupunkeja oleellisesti viihtyisämmiksi paikoiksi. Melu, pöly ja pakokaasut vähenevät ja liikenneturvallisuus paranee. Samalla ruuhkat vähenevät ja autoilu on helpompaa niille, jotka siihen joutuvat turvautumaan.

Hallitus haluaa ohjata tukia myös biopolttoaineille, sähköautoihin ja romutuspalkkioon. Tehokkaampaa olisi kuitenkin vähentää yksityisautoilua erityisesti kaupungeissa. Käyttövoiman muutos ratkaisee vain yhden autoilun ongelmista, jäljelle jäävät vaikutukset turvallisuuteen, terveyteen, tilankäyttöön ja tuotantovaiheen materiaalituotanto. Sähkö ja biopolttoaineetkaan eivät synny tyhjästä, ja niiden tuotantoon liittyy omat ongelmansa.

“Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet ovat investointi, joka tuottaa voittoa ja päästövähennyksiä parhaalla hyötysuhteella”, korostaa Pyöräilykuntien verkoston toiminnanjohtaja Matti Hirvonen.

Lisätiedot:
Matti Koistinen, toiminnanjohtaja, Pyöräliitto ry
P. 044 279 5588, matti.koistinen(ät)pyoraliitto.fi

Matti Hirvonen, toiminnanjohtaja, Pyöräilykuntien verkosto ry
P. 040 419 4555, matti.hirvonen(ät)poljin.fi