Pyöräily on voittoa tuottava investointi – valtion uusi edistämisohjelma polkee Suomea eteenpäin

23. maaliskuu 2018 - 10:41 | Matti Hirvonen

Suomi saa vihdoin merkittävän ja muutosvoimaisen pyöräilyn edistämisohjelman. Viimeiset 10 vuotta kunnat ovat olleet valtiota kunnianhimoisempia pyöräilyn kehittäjiä, mutta nyt tapahtui kauan odotettu valtion ryhtiliike.

- Ensimmäistä kertaa meillä on kunnolla budjettivaikutteinen pyöräilyn toimenpideohjelma, jonka avulla investointeja saadaan suunnattua kaikkein tärkeimpiin pyöräliikennekohteisiin, sanoo Pyöräilykuntien verkoston toiminnanjohtaja Matti Hirvonen.

Ohjelman tärkein toimenpide onkin valtion ja kuntien yhteinen uusi investointiohjelma, jolla parannetaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita kuntien katuverkolla. Tämä ei ole aikaisemmin ollut mahdollista. Investointiohjelma käynnistyy jo tänä vuonna ja jatkossa sen rahoitustasoksi on määritelty 60 miljoonaa euroa vuodessa, josta valtion osuus on 50 prosenttia ja kuntien 50 prosenttia.

- Pyöräilyn ja kävelyn investoinneissa on tunnetusti paras hyöty-kustannus -suhde kaikista liikennehankkeista. Ohjelman laatijat ovat selvästi huomanneet, että pyöräily ja kävely ovat tuottoisia investointikohteita. Ja 30 prosenttia lisää kävely- ja pyöräilymatkoja vuoteen 2030 mennessä on niin kova tavoite, että tarvitaan järeitä keinoja. Edellisessä, vuosina 2011-2017 voimassa olleessa ohjelmassa investointien rahoitus puuttui ja tavoitteet jäivät saavuttamatta, Hirvonen muistuttaa.

Myös kansalaisten tuki pyöräilylle on vahvaa. Kuntien omien kyselytutkimusten perusteella esimerkiksi Espoon, Vantaan, Helsingin ja Turun asukkaista 95-96 prosenttia suhtautuu myönteisesti pyöräilyn edistämiseen. Laadukkaammat pyöräilyväylät, risteysjärjestelyt, pyöräpysäköinnit ja muut keskeiset olosuhteet ovat asukkaiden toivelistan kärjessä.

Pyöräilyn asemaa vahvistetaan tukemalla lasten pyöräilyä. Pyöräilykasvatuksen sisällyttäminen varhaiskasvatukseen ja kouluun sekä turvallisten ja omin voimin liikkumiseen kannustavien koulureittien kehittäminen ovat ohjelmassa perustellusti mukana. Terveelliset liikkumistavat omaksutaan jo varhain.    

Pyöräilykuntien verkosto kiittää ohjelmaa toimenpiteistä pyöräilyväylien laadukkaan ympärivuotisen hoidon varmistamiseksi sekä kaupunkipyörien ja sähköpyörien käytön lisäämiseksi. Pyöräilyn ja kävelyn henkilöresurssien lisääminen hallinnon eri tasoilla on merkittävä uudistus.

Pyörämatkailun voimakas kasvu Euroopassa ja sen suuri potentiaali myös Suomessa on ohjelmassa huomioitu. Pyörämatkailun kokonaistuotot 44 miljardia EU-maissa ohittivat hiljattain koko laivamatkailusektorin tuotot ja mikä parasta, pyörämatkailussa tuotot hyödyttävät korostuneesti paikallistaloutta ja maaseutua.

- Ehdotetut toimenpiteet pyörämatkailureittien opastuksen ja maastopyöräreittien kehittämiseksi ovat hyvä alku, mutta toimenpiteitä pyörämatkailun hyväksi pitää lisätä ja vahvistaa pikaisesti, jotta pyörämatkailueurot kilisevät jatkossa myös Suomen kassoihin, Hirvonen sanoo.

Valtioneuvoston 22.3. antama periaatepäätös kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Periaatepäätös ja tänään julkaistu Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma tarjoavat historiallisen hyvät lähtökohdat pyöräilyn ja kävelyn lisäämiselle.

- Kokonaisuutena ohjelma ja valtioneuvoston periaatepäätös ovat merkittävä polkaisu kohti sujuvia matkaketjuja, viihtyisää katutilaa, puhtaampaa ympäristöä ja terveempiä kansalaisia, Hirvonen kiittelee.

Lisätietoja:

Matti Hirvonen, p. 040 419 4555, matti.hirvonen@poljin.fi