Suomalaiset ovat pyöräilykansaa

27. huhtikuu 2018 - 10:51 | Matti Hirvonen

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan pyörällä liikkuu ainakin joskus kolme neljästä 15-79- vuotiaasta suomalaisesta. Peräti 45 prosenttia pyöräilee lumettomaan aikaan vähintään kerran viikossa tai useammin. Ympäri vuoden sanoo ajavansa pyörällä noin 13 prosenttia kansalaisista.

Osuudet ovat lähes samoja kuin vuoden 2017 tutkimuksessa. Säännöllisesti pyöräilevien osuus on kasvanut 3 prosenttia, mutta sekin muutos mahtuu tutkimuksen virhemarginaaliin.

- Suomalaisten pyöräilyaktiivisuus on viimeistään nyt sillä tasolla, että laadukkampaan infrastruktuuriin, kuten parempiin pyöräväyliin, risteysjärjestelyihin ja pyöräpysäköintiin kannattaa todella panostaa niin kuntien kuin valtion toimesta, sanoo Pyöräilykuntien verkoston toiminnanjohtaja Matti Hirvonen.

Kun kysytään mikä saisi liikkumaan pyörällä useammin, mainitaan useimmin lyhyemmät etäisyydet töihin, kauppaan ja harrastuksiin. Seuraavaksi useimmin mainitaan paremmat ja sujuvammat pyöräilyolosuhteet sekä pyöräteiden parempi kunnossapito.

50-64-vuotiaat pyöräilijät mainitsevat keskimääräistä useammin sähköavusteisen polkupyörän pyöräilyä lisäävän vaikutuksen. Kaupunkipyörät olivat kyselyssä mukana ensimmäistä kertaa: 5 prosenttia vastaajista ilmoitti, että mahdollisuus käyttää kaupunkipyöriä lisää pyörällä liikkumista.

- Erityisesti kiinnostus sähköpyöriin on kasvanut viime vuodesta. Aktiivinen julkinen keskustelu aiheesta lienee saanut monet löytämään tämän kätevän kulkupelin, arvioi Pyöräliiton toiminnanjohtaja Otso Kivekäs.

Taloustutkimus Oy:n toteuttamassa, Pyöräliitto ry:n ja Pyöräilykuntien verkosto ry:n, toimeksiannosta tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin 1) kuinka usein pyörällä liikutaan ja 2) mitkä tekijät saisivat pyöräilemään useammin. Tutkimus on seurantatutkimus keväällä 2017 toteutetulle vastaavalle tutkimukselle.

Suomalaisten pyöräilyinnostuksesta kertoo myös lähestyvän kansallisen Pyöräilyviikon (5.-13.5.) laaja tapahtumakirjo. Pyöräilyviikon tämän vuoden teema on “Pyörällä kauppaan”, ja viikon ajan poljetaan eri teemapäivinä muun muassa. töihin, kouluun, kauppaan, treeneihin ja virkistymään. Myös perheille ja senioreille sekä sähköpyörille ja kaupunkipyörille on omistettu omat teemapäivänsä. Pyöräilyviikon tarkempi ohjelma ja päivittyvä kalenteri löytyvät osoitteesta https://www.poljin.fi/fi/toimintaa/pyorailyviikko.

Lisätietoja:

Matti Hirvonen, toiminnanjohtaja, Pyöräilykuntien verkosto., matti.hirvonen@poljin.fi, 040 4194555

Otso Kivekäs, vt. toiminnanjohtaja, Pyöräliitto, 044 3336338