Velo-city -jälkiseminaarin antia

13. lokakuu 2018 - 10:00 | Matti Hirvonen

Velo-city ja ECOMM -konferenssien jälkiseminaari 12.10. veti taas tuvan täyteen ja paikalla oli noin 100 pyöräilyn ja muun kestävän liikkumisen edistäjää. Voit nauttia jälkiseminaarista myös jälkikäteen tutustumalla esitysdioihin ja seminaarivideoon.

Klo 9.15 Pyöräilyn olosuhteet Suomen kunnissa
Tanja Onatsu, ohjelmakoordinaattori, Kunnossa kaiken ikää -ohjelma
Matti Hirvonen, toiminnanjohtaja, Pyöräilykuntien verkosto

Mihin suuntaan kunnissa poljetaan infran, investointien ja muun pyöräilyn edistämisen osalta. Tuoreen selvityksen alustavia tuloksia.

Klo 9.35 Inklusiivinen pyöräilypolitiikka: mitä se on?
Sanna Ojajärvi, kehittämispäällikkö, Pyöräilykuntien verkosto

Konferenssin aloitusistunto asetti odotukset koko konferenssille. Teemana oli inklusiivinen pyöräilypolitiikka ja kaupunkipolitiikka, joka tarkoitti esityksissä erityisesti lasten, nuorten, naisten, seksuaalivähemmistöjen ja liikuntarajoitteisten huomioimista kaupunkisuunnittelussa.

Klo 9.55 Miten lisätä lasten pyöräilyä? Parhaita käytäntöjä kaupungeista eri puolilta maailmaa. 
Sanna Ojajärvi, kehittämispäällikkö, Pyöräilykuntien verkosto

Puheenvuoroon on koostettu parhaita lasten pyöräilyn lisäämisen käytäntöjä Euroopasta ja Etelä-Amerikasta. Mukaan ovat päässeet pyöräily- ja liikenneopetus, pyöräilyn ajokortti, opettajien esimerkki ja poikkihallinnollinen pyöräilyolosuhteiden parantaminen sekä pyöräilymyönteisen kulttuurin edistäminen.

Klo 10.20 Virkistystauko ja maistiaisia pyöräilykuntien uusimmista pyöräliikenneratkaisuista
Pyöräilykuntien verkosto 

Klo 10.30 Tiede ja tutkimus polkimilla – teoriasta käytäntöön ja takaisin
Sanna Ojajärvi, kehittämispäällikkö, Pyöräilykuntien verkosto 

Miksi pyöräilytutkimuksen ja pyöräilyn edistämisen käytäntöjen välille täytyy rakentaa aktiivista vuoropuhelua. Rion konferenssissa Scientists for Cycling -sessiot oli ensimmäistä kertaa avattu kaikelle konferenssiyleisölle. Tämä tärkeä avaus mahdollisti ensimmäistä kertaa monipuolisen vuoropuhelun eri maiden tutkijoiden, aktivistien, virkamiesten ym. pyöräilyn edistämisestä kiinnostuneiden välillä. Puheenvuorossa nostetaan esimerkkejä siitä, miten tutkimuksen ja käytännön työn yhteys hyödyttää kaikkia toimijoita sekä esitellään Riossa kehitettyä pyöräreitistön arviointityökalua.

”Ajattelin sitä pyöräillessäni”, väitetään Einsteinin vastanneen suhteellisuusteoriaan johtaneista pohdinnoista.

Klo 10.45 Voiko kaupungin puhtaanapidosta huolehtia pyörillä?
Sanna Ojajärvi, kehittämispäällikkö, Pyöräilykuntien verkosto