Pyöräilyn investointituen haku on auki 7.12.2018 asti

9. marraskuu 2018 - 15:42 | Matti Hirvonen

Kuntien katuverkolle suunnatun valtion investointituen kriteerit ja hakuaikataulu julkaistiin tänään. Liikenneviraston infotilaisuuden aluksi Pyöräilykuntien verkoston jäsenkunnista Kuopio, Oulu ja Helsinki esittelivät omia laadukkaan infran toimenpiteitään ja suunnitelmiaan. Tilaisuuden voi katsoa myös nauhoitteena.

Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman avulla tuetaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamista kaupunkien ja kuntien katuverkolla. Vuonna 2018 investointiohjelman kautta jaetaan kunnille ja kaupungeille valtionavustusta yhteensä 3 500 000 euroa. Hakemukset tulee jättää viimeistään 7.12.2018. Tukisummalla pyritään mahdollisuuksien mukaan rahoittamaan 6-10 eri hanketta. Avustusta voidaan myöntää hakijoille, jotka ovat osoittaneet sitoutumisensa kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen. Hankehakemuksia toivotaan seuraavista teemoista:

  1. Uudet kävelyn ja pyöräilyn reitit kaupunkiseuduilla (työmatkareitit, laatukäytävät) 
  2. Nykyisten kävelyn ja pyöräilyn reittien kehittäminen kaupunkiseudulla 
  3. Matkaketjut, esim. pyöräpysäköinnin kehittäminen

Hankkeiden valinnassa ja avustuspäätöksiä tehtäessä kiinnitetään erityistä huomiota hankkeiden arvioituun vaikuttavuuteen eli siihen, paljonko hankkeen arvioidaan lisäävän kävelyn ja/tai pyöräilyn määriä tai vaikuttavan kulkutapaosuuksiin kohdealueella.

Hankeavustusta myönnetään infrastruktuurin, kuten väylien, niiden varusteiden, pyöräpysäköinnin yms. rakentamiseen tai parantamiseen. Avustettavan rahoituksen tulee kohdistua kunnan tai kaupungin omistaman infrastruktuurin rakentamiseen tai parantamiseen. Hankeavustusta ei myönnetä suunnittelukustannuksiin. Avustusta voidaan myöntää hakijoille, jotka ovat osoittaneet sitoutumisensa kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen. Osoitukseksi sopii hakevan kunnan tai kaupungin (tai useamman kunnan yhteinen) kävelyn ja/tai pyöräilyn edistämisen strategia, ohjelma tai muu vastaava suunnitelma. Ohjelman tulee avustusta haettaessa olla hyväksytty hakijakunnissa poliittisella tasolla, esimerkiksi kaupunginhallituksessa tai -valtuustossa.

Tarkemmat hakuohjeet, hakulomakkeet ja lisätiedot täällä.

Liikennevirastosta lisätietoja:
Kestävän liikkumisen asiantuntija Maija Rekola, Liikennevirasto, puh. 029 534 3058, maija.rekola@liikennevirasto.fi

Pyöräilykunnille yleistä lisätietoa aiheesta:
Matti Hirvonen, toiminnanjohtaja
p. 040 419 4555, matti.hirvonen@poljin.fi