Pyöräilyviikon kehittämiskyselyn tulokset

23. marraskuu 2020 - 14:07 | Matti Hirvonen

Marraskuussa vastattavana olleeseen Pyöräilyviikon kehittämiskyselyyn saatiin yhteensä 24 vastausta 23 eri kunnasta. Yli 70 prosenttia kunnista oli järjestänyt Pyöräilyviikolla toimintaa. Teemapäivistä suosituin oli Pyörällä töihin -päivä ja vähiten suosituin kaupunkipyöräpäivä. Enemmistö vastaajista toivoi, että Pyöräilyviikko järjestetään jatkossa keväisin. 

Pyöräilyviikon kyselystä selvisi, että kunnilla ja kaupungeilla on merkittävä rooli Pyöräilyviikon järjestämisessä. Kysymykseen mikä tai mitkä tahot järjestivät Pyöräilyviikolla toimintaa 94 prosenttia vastasi kunta tai kaupunki. Toiseksi valituin vaihtoehto oli muu yhdistys tai seura ja kolmanneksi paikallinen pyöräily-yhdistys tai seura. Niissä tapauksissa, joissa kunta tai kaupunki ei itse järjestänyt ohjelmaa heidän roolinsa tilaajana korostui. 

Pyöräilyviikolla järjestettiin monenlaista toimintaa. Vaihtoehdoista valituin oli erilaiset tapahtumat, (kulkueet, aamupalat, pyörähuolto, retket, jne.) ja toiseksi valituin omatoimiset tapahtumat (esim. kuvasuunnistus, infrasuunnistus). Pyöräilyviikosta viestittiin eniten kunnan tai kaupungin verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Muutama vastaajista kertoi, että viestiä viikosta oli jaettu myös paikallisessa sanomalehdessä ja radiossa.  

Lähes neljännes vastaajista kertoi, että järjestetyt tapahtumat olivat tavoittaneet yli 1 000 henkilöä. Kolmannes tapahtumista tavoitti noin 50-100 henkilöä ja viidennes noin 0-50 henkilöä. Teemapäivistä suosituimmat olivat Pyörällä töihin -päivä ja Pyörällä kaiken ikää -päivä. Vähiten suosituin teemoista oli kaupunkipyöräpäivä. 

Lähes 60 prosenttia vastaajista toivoi Pyöräilykuntien verkostolta enemmän tukea Pyöräilyviikon järjestämiseen ja viestintään. Vastaajat toivoivat selkeämpiä toimintamalleja, valmiita ohjelmaideoita ja laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken etenkin viestinnällisesti. Kokemus oli, että laaja valtakunnallinen näkyvyys helpottaa näkyvyyden saamista myös paikallisesti.  

Vastauksista ilmeni, että aktiivisen toimijan puuttuminen oli nimetyin syy, jonka vuoksi kunnassa tai kaupungissa ei järjestetty Pyöräilyviikolla ohjelmaa. Tapahtumien koordinoinnin todettiin olevan vaikeaa, jos asiat ovat liikaa yhden henkilön varassa tai kaupungista ei löydy mielenkiintoa pyöräilyn edistämiseen. 

Yli 70 prosenttia vastaajista koki, että Pyöräilyviikon järjestämiseen soveltuu parhaiten kevätaika. Monet vastaajista kokivat, että ihmisiä on helpompi kannustaa pyöräilyn pariin keväällä, koska moni havahtuu silloin pyörän hankintaan ja innostuu pyöräilystä. Pyöräilyseurojen jäsenhankinnan kannalta kevät nähtiin huomattavasti otollisempana ajankohtana kuin syksy.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille. Vastaukset antavat arvokasta tietoa Pyöräilyviikon suunnittelu -ja kehitystyöhön jatkossa. 

Lue lisää Pyöräilyviikosta. 

Lisätietoa: Tuija Mikkonen, tuija.mikkonen@poljin.fi