Kampussankarit viestivät pyöräilyn ilosta

18. lokakuu 2021 - 13:51 | Matti Hirvonen

Pyöräily elämäntavaksi -hankkeen Kampussankarit toiminta on pyörähtänyt loistavasti käyntiin. Sähköpyöräkokeilun aikana opiskelijat ovat päässeet nauttimaan niin vauhdin hurmasta kuin pohtimaan minkälainen on hyvä pyöräily-ympäristö. Kokeilun aikana jaetut kuvat ovat tavoittaneet Instagramissa ja Facebookissa tuhansia opiskelijoita innostaen myös heitä polkupyörän polkimille. 

Kampussankarit viestivät pyöräilyn ilosta

Pyöräily elämäntavaksi -hankkeen Kampussankarien kolmas vuosi käynnistyi elokuussa ja jatkuu ensi vuoden toukokuulle saakka. Mukana ovat Lempäälän, Varkauden, Kuusamon, Kajaanin, Oulun ja Rovaniemen ammattioppilaitokset. Kolmas vuosi on lähtenyt erinomaisesti käyntiin. Opiskelijoiden koulumatkaliikkumista kartoittavaan kyselyyn on vastannut tähän mennessä yli 400 opiskelijaa ja luennon pyöräilyn hyödyistä on kuullut 360 opiskelijaa ja henkilökunnan jäsentä. 

Kampussankarit toiminnan ytimen muodostaa sähköpyöräkokeilu, jossa neljä opiskelijaa ja yksi henkilökunnan jäsen saavat sähköpyörän kuukaudeksi käyttöönsä. Kokeilijat tekevät kerran viikossa ennalta annettujen teemojen mukaisesti postauksen Instagramiin tai Facebookiin ja kirjoittavat kokeilun lopuksi lyhyen tekstin, jossa he omiin kokemuksiinsa peilaten arvioivat pyöräily-ympäristön laatua, sujuvuutta ja turvallisuutta.

''Voisin ehkä jopa sanoa, että tykkään ajaa sähköpyörällä enemmän kuin skoballa''

Sosiaalisessa mediassa jaetut kuvat ovat tavoittaneet tähän mennessä tuhansia opiskelijoita. Kuvateksteissä kokeilijat ovat kuvanneet, kuinka helppo, näppärä ja vaivaton kulkuväline polkupyörä on. Muutama opiskelijoista on myös todennut, että  sähköpyörä on oiva vaihtoehto korvaamaan esimerkiksi skootterilla tai kevyt moottoripyörällä tehtyjä matkoja. Pyöräily-ympäristöhavainnoinneista on noussut esiin teiden huono kunto sekä yhdistetyt pyörä- ja kävelytiet. Jalankulkijoiden seassa polkeminen koetaan haasteellisena, varsinkin silloin, jos väylä on kapea.

Kampussankarien toiminnot tavoittavat tällä hetkellä erinomaisen hyvin kohdejoukkonsa. Pyöräilyn kautta saatavat hyvät kokemukset leviävät nuorten itsensä kertomana. Pyöräily-ympäristön kehittämisessä on tärkeää ottaa huomioon eri ikäiset polkijat. Kokeilun aikana kerätyt havainnot tuovat toisen asteen opiskelijoiden äänen kuuluville sekä antavat arvokasta tietoa siitä, mihin asioihin 15−18-vuotiaat kiinnittävät huomiota pyöräillessään. 

Lisätietoa Kampussankarit toiminnasta:
Tuija Mikkonen, pyöräilyn edistämisen koordinaattori
tuija.mikkonen@poljin.fi
__________________________________________________________________________________________

Koululiikuntaliiton ja Pyöräilykuntien verkoston Pyöräily elämäntavaksi -hankkeen muodostavat Pyöräsankarit ja Kampussankarit, jotka lisäävät pyöräilyä ylä- ja yhtenäiskoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden arkeen. Pyöräileminen lapsesta lähtien edesauttaa liikunnallisen elämäntavan jatkumista nuorena ja aikuisena. Pyörällä ajaminen on helppoa ja hauskaa ja sitä voi toteuttaa monella eri tapaa. Pyöräsankareiden syksyn toteutuksista löytyy lisätietoa Koululiikuntaliiton uutisesta.