Pyöräilyviikko

Pyöräilyviikko 2019 järjestetään 4.-12. toukokuuta

Ensi vuonna valtakunnallinen pyöräilyviikko järjestetään 4.-12.5.2018. Pääteema ja muuta aiheseen liittyvää julkaistaan näillä sivuilla marraskuun 2018 loppuun mennessä.

Pyöräilyviikolla 2018 mentiin "Pyörällä kauppaan"!

Valtakunnallinen pyöräilyviikko järjestetään 5.-13.5.2018.

Pyöräilyviikon pääteema vuonna 2018 oli "Pyörällä kauppaan!". Pyöräilyviikko muodostui ensimmäistä kertaa jopa yhdeksästä erilaisesta teemapäivästä.Teemapäiviä ja koko Pyöräilyviikkoa varten laadittuja logoja saa ja toivotaan hyödynnettävän paikallistapahtumista tiedotettaessa. Viikon pääteemaa ja kauppiaita varten on laadittu "Tervetuloa pyöräilijä!" ikoni, jonka voi printata ja liimata näkyville kaupan ikkunaan.

Valtakunnallista pyöräilyviikkoa vietetään jo 28. kertaa. Pyöräilyviikolla Suomi pyöräilee -kampanja haastaa kunnat, seurat, yhdistykset, järjestöt ja työpaikat  järjestämään pyöräilyyn liittyvää toimintaa joka puolella Suomea. Pyöräilyviikko pitää sisällään paljon tapahtumia sekä itse pyöräilystä että sen edistämisestä kiinnostuneille. Tiedotusvälineissä voi kertoa esim. uusista pyöräilymahdollisuuksista sekä mielenkiintoisista pyöräilykohteista ja -reiteistä. Kunnan päättäjiä ja julkisuuden henkilöitä voi pyytää mukaan pyöräilyä markkinoimaan. Tapahtumat kannattaa oman paikkakunnan viestintäkanavien lisäksi ilmoittaa Pyöräilyviikon ja Liikkujan viikon yhteiseen tapahtumakalenteriin, jota pidetään esillä Pyöräilyviikon valtakunnallisessa viestinnässä. Pyöräilyviikkoon liittyvät yhteydenotot: info(at)poljin.fi.

Pyöräilyviikon teemapäivät (alla ladattavat logot ja julisteet)

Pyöräilyviikon yleislogot tapahtumajärjestelyissä ja viestinnässä hyödynnettäviksi: 

Teemapäivien esittelyt

Kaupunkipyöräpäivä 3.5.
Kaupunkipyöräjärjestelmät muuttavat maailmaa ja kehittyvät vauhdilla. Helsingin uudet vuonna 2016 lanseeratut kaupunkipyörät ovat olleet suuri menestys ja järjestelmä kuuluukin käyttöasteeltaan ja toimivuudeltaan planeetan parhaimpien järjestelmien joukkoon. Keväällä 2018 kaupunkipyörät ovat tulossa käyttöön usealla uudella paikkakunnalla Suomessa, kuten Turussa, Espoossa, Tampereella ja Vantaalla.

Perinteisten asemiin perustuvien kaupunkipyöräjärjestelmien rinnalle ovat tulleet, ns. asemattomat kaupunkipyörät, jotka perustuvat digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin, kuten älykkäisiin lukkojärjestelmiin ja niitä tukeviin älypuhelinsovelluksiin. Nämä mahdollistavat pyörän jakamisen usean käyttäjän kesken ilman tarvetta erillisiin asemiin. Asemattomat kaupunkipyöräjärjestelmät mahdollistavat parhaimmillaan uuden ja kustannustehokkaan tavan saada kaupunkipyöriä myös pienemmille paikkakunnille. Pyöräilykuntien verkosto on tuottanut ”Asemattomien kaupunkipyörien ohjeistus kunnille” -aineiston, joka helpottaa tämän uuden mahdollisuuden hyödyntämistä.

Kaupunkipyöräpäivä tarjoaa hyvän mahdollisuuden nostaa kaupunkipyörät kunnolla esille eri paikkakunnilla ja ajoittaa kaupunkipyörien lanseerauksia, kokeiluja ja esittelyjä tälle päivämäärälle. Samalla otetaan ”varaslähtö” Pyöräilyviikkoon ja voidaan viestiä muista tulevista tapahtumista.

Pyöräilyviikon avaus ja Pyörä kuntoon -päivä la 5.5.
Pyöräilyviikon avauspäivälle paikalliset järjestäjät ajoittavat usein näyttävimpiä yleisötapahtumia keskeisillä paikoilla kunnassa (esim. torit), pyöräparaateja, palkitsemisia jne. Uutena elementtinä mukana on Pyörä kuntoon -teema, jonka tarkoitus on kiinnittää huomio pyörän kuntoon myös sillä ajatuksella, että fillari olisi kunnossa kaikkiin tulevia Pyöräilyviikon tapahtumia varten. Erilaisia pyörän kunnostamisen pajoja, pikahuoltoja ja muita palveluja järjestetään erikseen ja osana avaustapahtumia.

Perhepyöräilypäivä su 6.5.
Perhepyöräilyn teemapäivänä keskitytään lapsiperheisiin, joiden pyöräilykynnystä voidaan madaltaa merkittävästi sekä houkuttelevilla retkillä ja tapahtumilla, että nostamalla esiin erilaisia lasten pyöräilyä ja kuljettamista helpottavia ratkaisuja. Aikuisten pyöräily on nykyisin jopa yleisempää lapsiperheissä kuin muissa talouksissa ja tuoreen henkilöliikennetutkimuksen mukaan se onkin lisääntynyt viime vuosina. Perhepyöräilypäivänä ovat esillä monet riemastuttavat kulkupelit kuten tilapyörät, laatikkopyörät, peräkärryt, peräpyörät, potkupyörät ja muut lapsiperheille soveltuvat yhdistelmät.

Sähköpyöräpäivä ma 7.5.
Sähköavusteinen pyöräily oli vuonna 2016 Pyöräilyviikon pääteema ”Aina myötätuulessa!” -iskulauseella ja sähköpyöräily onkin saatu Suomessa vahvaan nousuun viimeisen parin vuoden aikana. Sähköpyörä madaltaa tehokkaasti tavalliselle pyöräilylle koettuja esteitä (liian pitkä matka, ylämäet, vastatuuli, väsymys, huono kunto, lumi jne) ja on siksi erittäin tärkeä mahdollisuus ja keino houkutella uusia ihmisiä ja kohderyhmiä säännöllisen arkiliikkumisen pariin. Tutkimuksissa eri Euroopan maista on havaittu, että sähköpyöräilyn terveysvaikutukset ovat kokonaisuutena yhtä hyvät kuin tavallisessakin pyöräilyssä, koska sähköpyörää käytetään useammin, sillä ajetaan pidempiä matkoja ja se houkuttelee runsaasti kokonaan uusia pyöräilijöitä. Säännöllisesti työmatkansa sähköpyöräilevistä on tyypillisesti jopa 50 prosenttia henkilöitä, jotka ennen sähköpyörään siirtymistä kulkivat työmatkansa yksityisautolla.

Sähköpyöräpäivänä kampanjoidaan sähköpyöräilyn hyvistä vaikutuksista yksilölle ja ympäristölle, järjestetään tapahtumia, joissa ihmisillä on mahdollisuus kokeilla erilaisia sähköpyöriä ja tehdään erilaisia uusia avauksia sähköpyöräilyn puolesta.

Pyörällä töihin -päivä ti 8.5.
Pyörällä töihin -päivänä innostetaan kaikkia kokeilemaan työmatkan tai ainakin osan matkasta kulkemista pyörällä ja säännöllisen työmatkapyöräilyn aloittamista. Niille, joilla matka on pitkä, voi eri kulkutapojen yhdistäminen eli matkaketju (esim. polkupyörä-juna-kävely) voi tarjota sujuvan ja terveellisen vaihtoehdon.

Pyörällä töihin -päivänä järjestetään runsaasti erilaisia työmatkapyöräilijöille suunnattuja tapahtumia, kuten pyöräilijöiden aamupalaa ja brunssia suosittujen pyöräilyväylien varrella sekä työpaikoilla. Työnantajia tuetaan heidän toiminnassaan edistää työmatkapyöräilyä ja autetaan työpaikkoja mm. hyödyntämällä ”Pyöräilyvinkit työnantajalle” -aineistoa sekä innostamalla työpaikkoja Kilometrikisaan. Kilometrikisan kautta tavoitetaan suoraan noin 30 000 työmatkapyöräilijää ja tuhansia työpaikkoja. Viestinnässä tehdään yhteistyötä mm. Motivan Fiksusti töihin -kampanjan kanssa. 

Pyörällä kouluun -päivä ke 9.5.
Pyörällä kouluun -päivään keskitetään koulumatkapyöräilyyn ja kouluikäisten pyöräilyyn liittyviä tapahtumia, toimenpiteitä ja viestintää. Kuntien, koulujen ja muiden paikallisten tahojen aktivoimiseksi ylläpidetään ja päivitetään Pyörällä kouluun! -sivustoa, josta löytyy ideoita, vinkkejä ja perusteluja koululaisten pyöräilyn edistämiseen. Sivujen kautta voi myös ilmoittaa oman tapahtuman osaksi Pyörällä kouluun -tapahtumien kirjoa ja malliksi muille. Pyörällä kouluun -päivän suunnittelussa ja toteuttamisessa hyödynnetään runsasta pyöräilykasvatuksen toimintamallien tarjotinta, jota on tuotettu osana Pyöräilykuntien verkoston pyöräilykasvatushankkeita. Läheistä yhteistyötä tehdään Liikkuva koulu -ohjelman, Koululiikuntaliiton, Pyöräliiton ja Suomen Pyöräily ry:n jäsenseurojen kanssa.

Virkistyspyöräilypäivä to 10.5.
Pyöräily virkistys- ja kuntoilutarkoituksessa on suurelle osalla suomalaisista yksi tärkeimpiä motiiveja pyöräilyyn. Uuden henkilöliikennetutkimuksen mukaan kaikista suomalaisten pyörämatkoista noin 30 prosenttia tapahtuu vapaa-ajalla. Virkistyspyöräilypäivä on ajoitettu pyhäpäiväksi Helatorstaille ja silloin kannustetaan ensisijaisesti virkistymään ja nauttimaan pyöräilystä esimerkiksi lähiluonnossa ja kulttuurikohteissa erialaisten retkien ja tapahtumien vauhdittamana. Monella kunnalla on pyöräilykarttoja ja oppaita, joiden avulla erilaiset virkistävät kohteet on helppo löytää myös omatoimisesti (esim. Vantaan Lähiluonto tutuksi Pyöräillen -opas) Viestinnässä kiinnitetään erityishuomiota pyöräilyn myönteisiin vaikutuksiin henkiselle hyvinvoinnille.

Pyörällä kauppaan -päivä pe 11.5.
Pyöräilyviikon pääteemaan liittyen lanseerataan uusi teemapäivä, jonka perusidea on kannustaa kansalaisia hoitamaan ostosreissut polkupyörällä ja esitellä siihen soveltuvia kuljetusratkaisuja. Samalla kiinnitetään huomiota kaupan alan mahdollisuuksiin edistää pyöräilyä laadukkaan pyöräpysäköinnin, viestinnän ja pyöräilijöille suunnattujen palvelujen kautta. Paikallisen kampanjoinnin tueksi tuotetaan teemaan liittyvä juliste ja tarra ”Tervetuloa pyöräilijä!” -tarra, joita voi käyttää esimerkiksi kivijalkakauppojen ja muiden liikkeiden ikkunassa.

Pyörällä kaiken ikää -päivä la 12.5. – Seniorit satulaan!
Seniorikansalaiset ovat monella tapaa arvostettava ja tärkeä kohderyhmä sekä pitää satulassa mahdollisimman pitkään että houkutella pyöräilemään, jos pyöräilyyn on syystä tai toisesta tullut taukoa. Suorien terveysvaikutusten ohella polkupyörä tarjoaa itsenäisen liikkumisen mahdollisuuden, jolla voi parhaimmillaan olla todella suuri ja voimaannuttava vaikutus hyvinvoinnille. Myös sähköpyörän eri sovellukset tarjoavat entistä parempia vaihtoehtoja myös senioreille. Pyörällä kaiken ikää -päivänä järjestetään erityisesti senioreille suunnattuja ja eri sukupolvia yhdistäviä retkiä ja tapahtumia. Yhteistyötä tehdään mm. Suomen Ladun ja Ikäinstituutin kanssa.

Hyviä esimerkkejä Pyöräilyviikon monipuolisesta toiminnasta eri kunnissa:

Oman paikkakunnan pyöräretkiä ja -tapahtumia löytyy muun muassa seuraavista osoitteista:
www.fillarikalenteri.fi
www.suomenlatu.fi/tapahtumakalenteri