Vuoden pyöräilykunnan valintakriteerit

  • Pyöräilyverkko: kattavuus ja laatu, pyöräilyväylien kunnossapito ja talvihoito, pyöräilyolosuhteiden sujuvuus ja turvallisuus, autoliikenteen nopeusrajoitukset
  • Muun pyöräilyinfran taso: pyöräpysäköinti, opastus ja viitoitus
  • Markkinointi ja aktivointi: erilaiset kampanjat ja tapahtumat, pyöräilykasvatus (koulut ja päiväkodit), verkkosivut, pyöräilykatsaukset ja esitteet, pyöräilykartat, yhteistyö järjestöjen ja seurojen kanssa, vuokra- tai kaupunkipyörät
  • Sitoutuneisuus pyöräilyn edistämiseen: poliittiset päätökset, pyöräliikenteen investointitaso, pyöräilyn edistämisohjelma, virkamiesten sitoutuneisuus ja henkilöresurssit, tulevaisuuden suunnitelmat
  • Seuranta ja laskennat: kulkutapaosuuden ja pyöräliikenteen määrien kehitys (nouseva vai laskeva trendi), pyöräilymäärät verrattuna muihin kuntiin, asukkaiden tyytyväisyys pyöräilyolosuhteisiin