Vuoden pyöräilykunnan valintakriteerit

  • Pyöräilyverkko: kattavuus ja laatu erityisesti keskustassa, pyöräilyväylien kunnossapito, pyöräilyolosuhteiden turvallisuus, autoliikenteen nopeusrajoitukset
  • Muun pyöräilyinfran kehittyneisyys: pyöräpysäköinti, opastus ja viitoitus
  • Markkinointi ja aktivointi: erilaiset kampanjat ja tapahtumat, koulujen mukanaolo, verkkosivut, esitteet, pyörätiekartat, yhteistyö järjestöjen ja seurojen kanssa, vuokra- tai kaupunkipyörät
  • Sitoutuneisuus pyöräilyn edistämiseen: poliittiset päätökset, pyöräilyn edistämisohjelma, virkamiesten sitoutuneisuus, pitkäjänteinen työ, tulevaisuuden suunnitelmat
  • Pyöräilymäärät verrattuna muihin kuntiin, seuranta ja laskenta, nouseva vai laskeva trendi