Pyöräilykuntien verkosto logo

Jäsenedut

Liittyminen jäseneksi

Pyöräilykuntien verkoston jäseneksi voivat liittyä kunnat, järjestöt tai pyöräilyn edistämisen parissa työskentelevät yritykset. Yksityishenkilöille suosittelemme liittymistä paikalliseen pyöräilynedistämisjärjestöön.

Kuntien jäsenmaksu vuonna 2022 määräytyy kunnan koon mukaan:

 • kunnassa alle 7 000 asukasta 280 €
 • kunnassa 7001–10 000 asukasta 450 €
 • kunnassa 10 000–20 000 asukasta 700 €
 • kunnassa 20 001–50 000 asukasta 1 180 €
 • kunnassa 50 001–100 000 asukasta 1 700 €
 • kunnassa yli 100 000 asukasta 2 400 €

Järjestön vuosimaksu määräytyy koon mukaan:

 • yhdistys (ei työntekijöitä) 140 €
 • yhdistys tai järjestö (alle 15 työntekijää) 280 €

Yrityksen vuosimaksu määräytyy koon mukaan:

 • pieni yritys (alle 15 työntekijää) 280 €
 • keskisuuri yritys (15–50 työntekijää) 700 €
 • suuri yritys (yli 50 työntekijää) 1 180 €
 • erittäin suuri yritys (yli 500 työntekijää) sovitaan

Jäsenetuja

Poljin-lehti neljä kertaa vuodessa

 • ajankohtaista tietoa, virikkeitä ja toimintamalleja pyöräilyn ja kävelyn edistämiseksi
 • mahdollisuus esitellä kunnan omia hankkeita ja toimintaa

Pyöräily-uutiskirje, sähköpostilistat ja some-kanavat

 • nopeasti välittyvää tietoa kotimaasta ja ulkomailta
 • asiantuntijoiden tiedonvaihtoa ja keskustelua
 • mahdollisuus tiedottaa omista hankkeista, kampanjoista jne.

Ajankohtaista aineistoa pyöräilyn ja kävelyn edistämisestä

 • tutkimustuloksia, selvityksiä, ratkaisumalleja jne.

Koulutustilaisuudet ja tapahtumat

 • Suomi Pyöräilee -tietoisku maaliskuussa
 • Pyöräilyseminaari ja vuosikokous toukokuussa
 • Pyöräilyviikon seminaarit ja tapahtumat toukokuussa
 • Kansallinen Velo-city -jälkiseminaari lokakuussa
 • Kävelywebinaari marraskuussa
 • Maksuton osallistuminen jäsenkuntien edustajille

Pyörämatkailun edistäminen – Pyörämatkailukeskuksen palvelut

 • Tukea pyörämatkailun ja reittien kehittämiseen
 • Tervetuloa pyöräilijä (Welcome Cyclist) -tunnus
 • Näkyvyyttä Suomen pyörämatkailun verkkosivuilla

Neuvontaa ja tukea pyöräilyn ja kävelyn edistämistyöhön, esim.

 • Tukea ja yhteistyötä pyöräilyn ja kävelyn edistämissuunnitelmien tekemisessä
 • Tietoa ja neuvontaa eri rahoituskanavien hyödyntämisessä (mm. investointituki, edistämisohjelmien rahoitustuki)
 • Kuntavierailut ja kehittämispalaverit kunnan viranhaltijoiden ja verkoston edustajien kesken
 • Asiantuntijatuki kaupunkipyöräjärjestelmien hankintaan ja kehittämiseen

Vaikuttamismahdollisuudet ja edunvalvonta

 • Pyöräilykuntien verkostolla on hyvät yhteydet ja vaikuttamiskanavat ministeriöihin, virastoihin ja muihin valtion toimijoihin
 • Jäsenenä voit vaikuttaa liikennepolitiikkaan ja vahvistaa verkostoa sekä pyöräilyn ja kävelyn asemaa Suomessa

Osallistuminen kehittämishankkeisiin

 • Pyöräilykuntien verkosto ideoi ja toteuttaa erilaisia kehittämishankkeita yhteistyössä ministeriöiden ja tutkimuslaitosten kanssa (esim. PyöräKompassi - Pyöräilyn edistämis- ja audotintityökalu kunnille -hanke 2016–2017, Asemattomien kaupunkipyörien ohjeistus kunnille 2018, Pyöräilevä Perhe 2019–2020, Pyöräily elämäntavaksi 2019–2022, Fiksusti kouluun -ohjelma
 • 2020 alkaen, Pyöräily-ystävälliset matkailupalvelut -hanke 2020)
 • Jäsenkunnilla on hyvät mahdollisuudet päästä mukaan ja vaikuttaa hankkeiden sisältöön

Pyöräilykunnan imago

 • Pyöräilykuntien verkoston jäsenenä kunta profiloituu hyvinvointiin ja terveellisiin liikkumistapoihin kannustavana tulevaisuuden asuinpaikkana. Muun näkyvyyden lisäksi mahdollisuus tulla valituksi Vuoden pyöräilykunnaksi.

Tulostettavan jäsenesitteen voit ladata tästä.

Pyöräilykuntien verkostoon liittyminen tapahtuu ilmoittamalla siitä kirjallisesti verkoston toiminnanjohtajalle (myös sähköposti käy). Liittymispäätöksen jälkeen kunnasta nimetään yhteyshenkilö, joka toimii edustajana verkoston suuntaan ja jolle esimerkiksi toimitetaan kuukausittainen materiaali. Yhteyshenkilön lisäksi Poljin-lehti postitetaan kaikille kunnan nimeämille eri hallintokuntien henkilöille, jotka ovat pyöräilyn ja kävelyn kanssa tekemisissä.