Pyöräilijöitä Länsiväylällä

Pyöräilyn edistäminen

Sujuva ja turvallinen pyöräily-ympäristö

Ihmiset lisäävät pyöräilyään erityisesti silloin, kun se on sujuvaa ja turvallista. Sujuvuus tarkoittaa muun muassa sitä, että reitit ovat suoraviivaisia, selkeitä ja pyörän pystyy parkkeeraamaan turvallisesti lähelle määränpäätä. Selkeämmät risteysjärjestelyt, alhaisemmat nopeusrajoitukset taajama-alueilla, liikenteen rauhoittaminen sekä pyöräilijät huomioivat työmaa-aikaiset liikennejärjestelyt parantavat turvallisuutta sekä lisäävät turvallisuuden tunnetta. Turvallinen ja kaikille suunnattu pyöräily-ympäristö houkuttelee pyörän selkään, on yhdenvertainen ja lisää kaikenikäisten mahdollisuuksia nauttia pyöräilystä itsenäisesti. Pyöräilijät kokevat epämiellyttäväksi ympäristön, jossa eri kulkumuodot liikkuvat lähellä toisiaan sekä tilanteet, joissa liikennejärjestelyt ovat epäselvät. Sujuvien ja turvallisten pyöräilyolosuhteiden rakentaminen on mahdollista ja tarpeellista kaikissa kaupungeissa ja kunnissa. Hyvät pyöräliikenneratkaisut ovat luonnollisesti erilaisia erikokoisissa taajamissa.

Viestintää ja kampanjointia 

Pyöräväylien, opasteiden ja pyöräparkkien ohella pyöräilystä voidaan tehdä parempaa erilaisilla palveluilla ja kaikkiin tienkäyttäjiin suunnatulla valistuksella. Hyvä esimerkki pyöräilyä edistävistä kaupunkien toteuttamista palveluista ovat pyöräilyn reittioppaat, joita on toteutettu suurimmissa kaupungeissa. Pyöräilijöiden asemaa liikenteessä pitää parantaa valistuksella ja kampanjoinnilla, koska pyöräilijät jäävät lainsäädännössä ja käytännön liikennetilanteissa väliinputoajiksi suhteessa moottoriajoneuvoihin ja jalankulkijoihin. Luonnollisesti myös pyöräilijöitä on syytä valistaa oikeanlaisesta ja muut tienkäyttäjät huomioivasta liikennekäyttäytymisestä.