Pyöräbaana Oulusta

Pyöräliikenteen infrakustannusselvitys

Pyöräliikenteen infrakustannusten seurantatarpeen taustalla on tarve peilata kuntien pyöräliikenteen infran kehittämiseen käytettyjä euroja muuhun infrarakentamiseen, pyöräliikennemäärien ja kulkumuoto-osuuden kehitykseen sekä niille asetettuihin tavoitteisiin ja pyöräliikenteen kehittämisestä saataviin hyötyihin. Lisäksi kaupungit hyötyvät omassa päätöksenteossaan ja perusteluissaan vertailukelpoisen tiedon saamisesta muista kunnista. Suomessa pyöräliikenteen infran kustannusten seuranta ja tapa laskea siihen kuuluvat kustannukset vaihtelevat kunnittain. Yhdenmukaista tapaa ei ole vakiintunut eikä ohjeistettu.

Pyöräliikenteen infrakustannusselvitys 2022

Vuonna 2022 toteutetussa hankkeessa selvitettiin kahdentoista kunnan pyöräliikenteen infrakustannusten taso ja seurantatavat ja muodostettiin nykyisten käytäntöjen, parantamisehdotusten ja kansainvälisten parhaimpien pyöräilykaupunkien käytäntöjen pohjalta suositus infrakustannusten seurantatavalle Suomessa. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on käynnistää kehitys, jossa pyöräliikenteen infrakustannuksia seurataan kunnissa vuosittain yhtenäisin menetelmin.

Pyöräliikenteen infrakustannusselvitys