Päiväkotilaisia pyöräretkellä

Pyöräilykasvatus päiväkodeissa

Pyöräilytaitojen systemaattinen opettaminen varhaiskasvatuksessa on Suomessa ollut vähäistä. Lapsella on oikeus pyöräillä -hanke käynnisti hyvien käytäntöjen luomisen päiväkoteihin hyödyntäen eurooppalaisia malleja. 

Pyöräilykasvatuksen tueksi on tuotettu 20 Pyöräilyleikkiä -opas, joka sisältää hauskoja ja helposti toteutettavia leikkejä. Näiden tarkoitus on paitsi pitää hauskaa myös oppia pyörän peruskäsittelytaitoja.Varhaiskasvatuksessa voidaan hyödyntää Pyörällä kouluun -sivustoa, jonne on koottu vinkkejä pyöräilytapahtumien ja pyöräretkien järjestämiseksi. 

Pyöräilevä ja kävelevä koulubussi tarjoaa esikouluryhmille hyvän vaihtoehtona tulevien koulumatkojen kulkemiseen. Esikoululaisille ja heidän vanhemmilleen järjestetään koulubusseja, joiden kyydissä tutustutaan tulevaan koulumatkaan pyörällä tai kävellen.