Nainen pyöräilemässä

Tilapäiset liikennejärjestelyt

Tilapäisten liikennejärjestelyiden lukumäärät ja kestot ovat vuositasolla niin huomattavat, että ne muodostavat hyvin pysyvän ja oleellisen osan pyöräliikenteen olosuhteita. Siksi niiden merkitys ja vaikutus pyöräliikenteen houkuttelevuuteen ja suosioon kulkutapana on suuri. Pyöräilyn ja kävelyn kulkutapaosuutta tulisi valtion liikennepoliittisten linjausten mukaan kasvattaa ja yksityisautoilun puolestaan vähentää. Niinpä myös tilapäiset liikennejärjestelyt tulisi toteuttaa pyöräliikenteen ja jalankulun kannalta vähintään tasavertaisesti autoliikenteeseen nähden, jopa henkilöautoiluun nähden priorisoiden.

Tilapäisen kulkuyhteyden tulee olla selkeästi opastettu, niin sujuva kuin se olosuhteisiin nähden on mahdollista. Ylimääräinen matka pitää minimoida ja yhteyden tulee olla esteetön sekä ehdottomasti turvallinen.

Pyöräilykuntien verkoston hallitus laati 11.12.2020 aiheesta Väylälle taustamuistion, joka toimii kuvineen havainnollisena johdatuksena parempiin tilapäisjärjestelyihin.