Asemattomat kaupunkipyörät

Asematon kaupunkipyöräjärjestelmä on palvelu, jossa kaupunkipyörän voi ottaa käyttöönsä ja palauttaa mobiilisovelluksen tai älylukon avulla. Riippuen toimijasta, pyörät voidaan näin ollen pysäköidä niille osoitetuille erillisille paikoille tai niille voidaan määrittää digitaalisesti oma kaupunkitilansa ja pyörän voi jättää tällä alueella mihin vain.

Asemattomuus voi tarjoata kaupungeille kustannustehokkaan tavan edistää pyöräilyä, koska alkuvaiheen investointikulut ovat huomattavasti pienemmät kuin kiinteitä asemia sisältävän järjestelmän. Toisaalta asemattomuus myös luo samalla kaupungeille hyvin erilaisia haasteita kuin kiinteitä asemia sisältävät järjestelmät ja siksi niiden käyttöönotto edellyttää kunnilta ja kaupungeilta huolellista harkintaa sekä samanaikaisesti pyöräpysäköinnin suunnittelua ja toteutusta.

Asemattomat järjestelmät voivat tarjota etenkin pienille kaupungeille oivan mahdollisuuden tarjota kaupunkipyöräpalvelua verrattain pienin kustannuksin.

Asemattomuuden vaikutuksista järjestelmän kustannuksiin voit lukea luvusta Tulot ja menot kohdasta "Asemattomuus kustannustekijänä".

Asemattomat-kaupunkipyörät

Asemattomuuden vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat

Asemattomien järjestelmien haaste on tällä hetkellä se, että suomalaisessa lainsäädännössä ei ole lakia tai säädöstä, joka määrittäisi asemattomien järjestelmien toimintaa pitkällä tähtäimellä. Jotta yhteistyö palveluntuottajan ja kunnan välillä olisi mahdollisimman saumatonta, on tärkeää, että yhteistyöstä sovitaan selkeillä pelisäännöillä.

Yhteiset pelisäännöt eivät velvoita palvelutuottajia lain tavoin, mutta niiden avulla voidaan kunnan on mahdollista ohjata toimintaa vastaamaan kunnan edellyttämiä toimintatapoja. Liikennevirasto on vuonna 2018 julkaissut selvityksen Asemattomien kaupunkipyörien ohjeistus kunnille. Tässä selvityksessä on asioita, joita kunnan pelisääntöihin kannattaa kirjata tai niihin tulisi ainakin kiinnittää huomiota pelisääntöjä laadittaessa:

  • Sitoutuminen
  • Käyttäjien opastaminen ja turvallisuus
  • Polkupyörät ja niiden huolto
  • Operoinnit ja siirrot
  • Pysäköinti
  • Datan keruu, käyttö ja hyödyntäminen
  • Palautejärjestelmät ja yhteistyö

Kuopiossa käytössä oleva järjestelmä ei sisällä kiinteitä asemia. Välttääkseen asemattomuuteen liittyviä lieveilmiöitä Kuopion kaupunki toteutti järjestelmän käyttöönottovaiheessa asemaverkon, jonka ensisijainen tarkoitus oli parantaa järjestelmän näkyvyyttä, mutta myös tuottaa kaupunkipyöräpyörän käyttäjälle kokemus yhtenäisen matkan suorittamisesta.

Merkittyjen pyöräparkkien tavoitteena on, että kaupunkipyörät voi palauttaa, joko niille merkityille asemille, aseman viereen tai sen välittömään läheisyyteen. Ohjeistamalla käyttäjiä pyörien palautuksesta saavutetaan myös säästöjä pyörien siirtokuluissa.

Lisää tietoa aiheesta: Asemattomien kaupunkipyörien ohjeistus kunnille