Vuoden pyöräilykunnan valinta

Vuoden pyöräilykunta -tunnustus myönnetään vuosittain kunnalle tai kaupungille, joka on määrätietoisesti edistänyt pyöräilyä. Valinnassa painotetaan pyöräliikenteen infrastruktuurin aktiivista kehittämistä ja ympärivuotisen pyöräilyn edistämistä. 

Tunnustus on luonteeltaan kannustepalkinto, jossa huomioidaan kaupungin sitoutuminen pyöräilyn edistämiseen ja pyöräliikenteen infrastruktuurin viimeaikainen kehittäminen. Tärkeää on, että kunta on ryhtynyt sanoista tekoihin ja pyöräilyn edistämisessä on jo saavutettu tuloksia, pelkät hyvät suunnitelmat eivät riitä. Tunnustuksella Pyöräilykuntien verkosto kannustaa kuntaa myös jatkamaan tavoitteellista pyöräilyn edistämistyötä:  pyöräliikenteen infrastruktuurissa riittää aina kehittämistä. Vuoden pyöräilykunnaksi on vuosien saatossa valittu sekä pienempiä että isompia kuntia. Vuoden pyöräilykunta -tunnuksen valinnassa luodaan katse laajaan keinovalikoimaan, jolla pyöräilyä voidaan edistää. Valinnassa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin. 

 • Sitoutuneisuus pyöräilyn edistämiseen: poliittiset päätökset, pyöräliikenteen investointitaso, pyöräilyn edistämisohjelmat, viranhaltijoiden sitoutuneisuus ja henkilöresurssit, tulevaisuuden suunnitelmat. 
 • Pyöräliikenteen verkko: kattavuus ja laatu, pyöräväylien kunnossapito, pyöräilyolosuhteiden sujuvuus, turvallisuus ja viihtyisyys.
 • Pyöräreittiverkoston inklusiivisuus: iältään ja toimintakyvyltään erilaisten pyöräilijöiden sekä erilaisten polkupyörien huomioiminen pyöräliikenteen suunnittelussa ja toteutuksessa.
 • Keskeiset koulureitit: turvallisuus ja sujuvuus pyöräilyn näkökulmasta, ympärivuotinen kunnossapito ja kunnossapidon prioriteettiluokitus. 
 • Pyöräliikenteen muut olosuhteet: pyöräpysäköinti, opastus ja viitoitus. 
 • Seuranta ja laskennat: kulkutapaosuuden ja pyöräliikenteen määrien kehitys (nouseva vai laskeva trendi), pyöräilymäärät verrattuna muihin kuntiin, asukkaiden tyytyväisyys pyöräilyolosuhteisiin, pyöräilykatsaukset ja -barometrit. 
 • Pyöräilyn sujuvuus ja turvallisuus: pyöräliikenneverkko, risteykset ja liittymät, liikenteen rauhoittaminen, eri kulkumuotojen erottelu jne. Koettu turvallisuus ja sen kehittyminen.
 • Pyörämatkailu: pyörämatkailureitit, -tuotteet ja palvelut, yhteistyö paikallisten toimijoiden ja yritysten kanssa, alueen tuotteistaminen pyörämatkailukohteena
 • Pyöräily varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa: lasten ja nuorten kannustaminen pyöräilyyn (pyöräily- ja liikenneopetus, kampanjat, tapahtumat). 
 • Kaupunkipyörät: kunnassa on toimiva kaupunkipyöräpalvelu 
 • Markkinointi ja aktivointi: pyöräilyä edistävät kampanjat ja tapahtumat, verkkosivut, pyöräilykatsaukset ja esitteet, pyöräilykartat. 
 • Järjestöt ja seurat: kunta tekee aktiivista yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Pyöräilyä tuodaan näkyväksi järjestöjen ja seurojen toiminnassa. 

 Alla palkitut vuodesta 2009 

 • 2009 Hämeenlinna
 • 2010 Rauma
 • 2011 Kokkola
 • 2012 Hyvinkää
 • 2013 Tampere
 • 2014 Joensuu
 • 2015 Lappeenranta
 • 2016 Jyväskylä
 • 2017 Karvia
 • 2018 Helsinki
 • 2019 Hattula
 • 2020 Oulu
 • 2021 Puumala
 • 2022 Kuopio