Kävelijöitä Dublinissa

Kävelyn moninaisuus

Kävelyn edistäminen on kaikkien asukkaiden liikkumismahdollisuuksien edistämistä: lähes kaikki ovat päivittäin ainakin osan ajastaan jalankulkijoita. Kävellen kuljetaan lähipalveluihin, ja kävely on monella osa joukkoliikennematkoja.

Kävely ei ole vain liikennettä vaan myös kuljeskelua ja oleskelua kaupunkitilassa ja lähiympäristössä. Kävellen kohtaamme ihmisiä, tutkiskelemme näyteikkunoita ja pysähdymme penkille katselemaan ohikulkijoita, nauttimaan pienestä lepohetkestä tai kuuntelemaan lähiluonnon ääniä.

Saavutettava, turvallinen ja viihtyisä kävely-ympäristö vähentää autoriippuvuutta, tasaa sosiaalisia eroja ja lisää eri ihmisryhmien (lapset, nuoret, ajokortittomat, autottomat, liikuntarajoitteiset, vanhukset, vähävaraiset) mahdollisuutta itsenäiseen liikkumiseen. Käveltävä kaupunki ja toimiva joukkoliikennejärjestelmä lisää liikkumisen tasa-arvoisuutta.

Kävelyllä on keskeinen rooli sosiaalisen elämän sekä kestävän, viihtyisän ja elinvoimaisen kaupunkikehityksen kannalta. Helposti saavutettavat julkiset tilat – kadut, aukiot, torit ja puistot – sekä toimiva ja saavutettava viheralueiden verkosto tarjoavat paikkoja, joissa voi viihtyä, viipyä, kokea, kohdata ja nauttia.