Neljä sähköpyörää rivissä.

Pyöräily elämäntavaksi -hanke 2019–2022

Koululiikuntaliiton ja Pyöräilykuntien verkoston Pyöräily elämäntavaksi -hankkeessa edistettiin pyöräilyä eri muodoissa yläkoulussa ja toisella asteella. Pyöräily tuotiin osaksi koulun ja oppilaitoksen toimintakulttuuria. Pyörää hyödynnettiin osana oppimista, teemapäiviä ja arkimatkoja. Pyöräily elämäntavaksi -hankkeen muodostivat Pyöräsankarit ja Kampussankarit. 

Pyöräilykuntien verkoston toteuttamaan Kampussankarit-kokonaisuuteen kuului opiskelijoiden liikkumista kartoittava kysely, luento pyöräilyn terveys-, talous- ja ympäristöhyödyistä, sähköpyörän testiajo sekä kuukauden kestävä sähköpyöräkokeilu. Kolmantena hankevuonna kokeiluun osallistuneet toteuttivat lisäksi pyöräily-ympäristöhavainnointia sekä tuottivat sähköpyöräkokeiluun liittyviä julkaisuja omilla sosiaalisen median tileillään. 

Pyöräilyyn innostaa hyvä polkupyörä, sopivan pituinen matka sekä sujuvat ja turvalliset pyöräilyolosuhteet

Kampusankarien tavoitteena oli innostaa opiskelijoita ja oppilaitoksen henkilökuntaa pyöräilemään, lisätä tietoa pyöräilystä, saada tietoa liikkumistottumuksista sekä pyöräily-ympäristöstä ja lisätä nuorten aktiivista toimijuutta. Kokeiluun osallistuneet kertoivat, että sähköpyörä innosti heitä polkemaan enemmän ja pidempiä matkoja sekä kesällä että talvella. Kyselystä ilmeni, että yli puolella vastanneista koulumatka on alle viisi kilometriä. Sulan maan aikaan suosituimmat kulkumuodot oppilaitokseen olivat kävely, pyöräily ja henkilöautoilu. Kyselystä ja kokeilussa tuotetuista pyöräily-ympäristöhavainnoinneista saatiin tietoa tekijöistä, jotka lisäävät ja laskevat pyöräilyintoa. Pyöräilyyn innostaa hyvä polkupyörä, sopivan pituinen matka sekä sujuvat ja turvalliset pyöräilyolosuhteet. Toteutettujen toimenpiteiden kautta oppilaitoksille annettiin konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, kuinka siirtymää henkilöautoilusta kestävien liikkumismuotojen pariin on mahdollista toteuttaa. Kampussankarit-kokonaisuudessa tuotetut valtakunnalliset pyöräilysuositukset toiselle asteelle ovat ladattavissa sivun alaosasta. 

Pyöräsankareista pääset lukemaan lisää Koululiikuntaliiton verkkosivuilta.

Kampussankareissa vuosina 2019–2022 mukana olleet oppilaitokset

 • Ammattiopisto Tavastia (Hämeenlinna)
 • Lyseon lukio (Hämeenlinna)
 • Perho Liiketalousopisto (Helsinki)
 • Ammattiopisto Hyria (Hyvinkää)
 • Ammattioppilaitos Riveria (Joensuu) 
 • Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU (Haapavesi)
 • Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU (Kalajoki)
 • Savon ammattiopisto Sakky (Kuopio)
 • Ammattiopisto Varia (Vantaa Koivukylä)
 • Tampereen seudun ammattiopisto (Kangasala)
 • Tampereen seudun ammattiopisto (Lempäälä)
 • Savon ammattiopisto Sakky (Varkaus)
 • Kainuun ammattiopisto KAO (Kuusamo)
 • Kainuun ammattiopisto: KAO (Kajaani)
 • Koulutuskuntayhtymä OSAO (Oulu, Kontinkangas)
 • Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU (Rovaniemi) 

Pyöräily elämäntavaksi -hankkeessa tuotetut materiaalit sekä hankkeesta julkaisut artikkelit 

Kampussankareiden pyöräilysuositusposterit
Ohjeet pyöränhuoltotempauksen järjestämiseen
Sähköpyöräkokeilu Lempäälä
Nuorten pyöräily vähenee toisella asteella – Sähköpyörä voisi innostaa takaisin pyörän selkään
Lupa pyöräillä lisää
REDUn sähköpyöräkokeilu innosti pyöräilemään myös talvella – Rovaniemi hyödyntää tuloksia pyöräilyn kehittämisessä

Lisätietoa Kampussankarit-toiminnasta:
Tuija Mikkonen, tuija.mikkonen(at)poljin.fi
040 7586 535