koulubussit

Pyöräilevät ja kävelevät koulubussit 2011–2013

Pyöräilevät ja kävelevät koulubussit on arkea helpottava sosiaalinen innovaatio. Pyöräilevässä ja kävelevässä koulubussissa matka kouluun tai harrastukseen pyöräillään tai kävellään aikuisen johdolla ryhmässä. Yhteistä matkantekoa nimitetään ”koulubussiksi”, koska matka kuljetaan sovitun reitin ja aikataulun mukaan. ”Bussit” kulkevat tapaamispaikkoina toimivien ”pysäkkien” kautta, josta voi liittyä joukkoon. Koulubussitoimintaa pyöritetään vanhempien, isovanhempien, opettajien, tai harrastuksen ohjaajien yhteistyönä.

Henkilöautokuljetusten vaihtaminen pyöräileviin ja käveleviin koulubusseihin kohottaa lasten kuntoa ja parantaa koulujen ja harrastuspaikkojen turvallisuutta autoliikenteen vähentyessä. Samalla lapsi oppii turvallisia ja ympäristön kannalta kestäviä liikkumistapoja. Koulubussitoiminta on mainio tapa lisätä lasten ja vanhempien sekä muiden kasvattajien yhteisöllisyyttä. Pyöräileviä ja käveleviä koulubusseja on toteutettu parinkymmenen vuoden ajan eri puolella maailmaa.

Pyöräilykuntien verkosto toteutti 2011-2013 hankkeen koulubussitoiminnan juurruttamiseksi myös Suomeen. Hanke oli suunnattu pääosin 1-3 luokkalaisille. Koulubussien edistämistä jatketaan Pyöräilykuntien verkoston uuden Lapsella on oikeus pyöräillä -hankkeen piirissä.

Koulujen osallistumista tuetaan Koulujen kilometrikisalla, johon voivat ottaa osaa kaikki Suomen peruskoululaiset.

Toiminta on laajentunut myös harrastustoiminnan piiriin. Tampereen Ilveksen jalkapallojuniorit polkivat syksyllä 2012 kuukauden ajan harjoituksiinsa treenibussissa. Vehmaisten kaupunginosajoukkueen kokemukset treenibussitoiminnasta olivat hyviä.

Apua pyöräilevän tai kävelevän koulubussin perustamiseen kouluusi tai harrastusjärjestöösi saat Pyöräilykuntien verkostosta ja näistä oppaista:

Tavoitteena on, että jatkossa pyöräileviä ja käveleviä koulubusseja kehitellään pysyvänä liikenneratkaisuna suunnitteilla oleville asuinalueille. Kun pyöräilevät ja kävelevät koulubussit ovat lähtökohtaisesti mukana alueen suunnitelmissa, koulubussien reittejä voidaan suunnitella esimerkiksi osana alueen koulujen luonto- ja ympäristökasvatuksen kokonaisuutta. Ensimmäiseksi pilottialueeksi on lupautunut Vuoreksen alue Tampereella. Alueen läpäisee puisto- ja vihervyöhyke, jota kautta kaikilta asuinalueilta on turvallinen yhteys syksyllä 2013 aloittavalle Vuoreksen koululle.

Pyöräilykuntien verkoston yhteistyökumppaneita hankkeessa olivat  Valo (Nuori Suomi), Liikenneturva, Suomen Pyöräilyunioni, Suomen Latu, Vuores-projekti, Koululiikuntaliitto, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu sekä paikalliset vanhempainyhdistykset ja pyöräilyseurat. Hanke toteutettiin osana opetus- ja kulttuuriministeriön Liikkuva koulu –ohjelmaa sekä osana Liikkumisen ohjauksen ohjelmaa, jota rahoittivat liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, Liikennevirasto ja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma.