Pyöräilykuntalogo

Pyöräilykuntalogot

Jokaisella Pyöräilykuntien jäsenkunnalla on oma nimikoitu logo, jonka voit ladata täältä. Hyödynnä sitä viestiessäsi pyöräilyä edistävistä toimenpiteistä ja kampanjoista. Kun käytät pyöräilykunta-logoa esimerkiksi kunnan nettisivuilla tai some-kanavissa, niin huomioi seuraavat suositukset:

  1. Kerro 3-5 tärkeintä toimenpidettä, joita kunta/kaupunki on toteuttanut viimeisen vuoden aikana pyöräilyn edistämiseksi. Toimenpiteet voivat liittyä pyöräliikenteen infrastruktuuriin ja sen ylläpitoon, viestintään ja kampanjointiin, pyörämatkailuun tai seurantaan ja arviointiin. Parhaimmillaan kaikkiin edellä mainittuihin.
  2. Kerro 3-5 tärkeintä toimenpidettä tai hanketta, joita kunta/kaupunki aikoo toteuttaa tai käynnistää kuluvan vuoden aikana.
  3. Jos kunnalla on pyöräilyn edistämisohjelma tai vastaava tavoitteita ja toimenpiteitä sisältävä ohjelma (Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma, Viisaan liikkumisen ohjelma) tai muita merkittäviä strategisen tason linjauksia ja päätöksiä, niin mainitkaa ja linkittäkää niihin.
  4. Pyöräilykuntien verkoston strategia ”Lisää pyöräilyä, lisää hyvinvointia!” 2019-2025 sisältää yhteisen vision, tavoitteet ja toimenpiteitä, joihin jäsenkunnat ovat osana yhteisöämme sitoutuneet. Jos kunnalla ei vielä ole esimerkiksi omaa edistämisohjelmaa ja työ pyöräilyn puolesta on vielä alkutekijöissään, niin tätä yhteistä strategiaa voi hyödyntää ja toivomme teidän lisäävän linkin siihen joka tapauksessa.

Tärkeintä on osoittaa, että kunta on aidosti sitoutunut pyöräilyn edistämiseen ja haluaa tehdä sitä tavoitteellisesti ja kunnianhimoisesti.