Eskarilaiset pyöräilemässä

Lapset ja nuoret

”Se on kuin pyörällä ajo, kun on kerran oppii, sen aina taitaa” – sanotaan. Hyvistä pyöräilytaidoista on iloa koko eliniän ja ne kannattaa opetella jo lapsena. 

Pyöräilytaitojen oppiminen ei tapahdu itsestään, vaan lapset tarvitsevat vanhempien ja koulun tukea pyöräilyn opettelemisessa. Pyörän hallintaa voidaan edistää erilaisilla harjoitteilla. Pyörän hallintaa kannattaa opetella potkupyörällä tai apupyörillä varustetulla lasten pyörällä omassa pihassa tai muussa turvallisessa ympäristössä. Jos lähiympäristön liikenneolot ovat riittävän turvalliset, liikenteeseen kannattaa lähteä aikuisen valvonnassa tutustumaan heti, kun lapsi hallitsee pyörän käsittelyn. Lapsi oppii liikenteessä pyöräilyn kaikista parhaiten pyöräilemällä aikuisen kanssa itse. Pyöräilykuntien verkoston kehittämiin lasten pyöräilyn edistämisen toimintamalleihin voit tutustua Pyöräilykasvatus-välilehdellä.

Suomessa alimpien luokkien oppilaiden koulumatkapyöräilyä rajoitetaan usein koulun antamilla suosituksilla. Suositukset periytyvät usein vuosikymmenten takaa ja liikenneympäristö on sittemmin saattanut muuttua huomattavasti turvallisemmaksi. Koulumatkapyöräilyä voikin lisätä, jos pyöräreitit ovat turvallisia ja jos vanhemmat ja koulut tukevat lasten itsenäistä, turvallista ja terveellistä liikkumista. Liikenteen yhteispelin oppii vain olemalla mukana liikenteessä. Paitsi että pyöräily on terveellinen ja ympäristöystävällinen tapa liikkua, pyöräily laajentaa aluetta, jolla lapsi voi liikkua itsenäisesti.

Lain mukaan jalkakäytävillä pyöräily on sallittua 12 ikävuoteen saakka. Siirtyminen jalkakäytävältä kadulle vaatii uudenlaista muiden tiellä kulkijoiden huomioon ottamista ja reagoimista liikenteen kulkuun. Vanhempien ja koulun olisikin hyvä opettaa kadulla ajamista ennen kuin nuorten pyöräilijöiden on siirryttävä pois jalkakäytävältä.