Sähköpyörät kaupunkipyöräjärjestelmissä

Kaupunkipyörien yleistymisen myötä useampi eri palveluntoimittaja on tuonut viime vuosina markkinoille myös sähköavusteisia kaupunkipyöriä ja tällä hetkellä kaupunkipyörien kehittymisen suunta näyttäisi olevan varsin selkeä. Yhä useampi järjestelmä on kiinnostunut ottamaan sähköpyörät osaksi järjestelmäänsä tai tuottaa palvelun pelkillä sähköavusteisilla pyörillä. Vuonna 2011 kaikista avatuista järjestelmistä kahdeksan prosenttia sisälsi sähköpyöriä, kun vuonna 2019 vastaava luku oli yli 30 prosenttia.

sahkopyorat-kaupunkipyorajarjestelmissa-1

Alan kehittymiseen ja kasvuun on vaikuttanut niin palvelutoimittajien määrän kasvu kuin yleisesti herännyt kiinnostus sähköavusteisuutta kohtaan. Aiemmin sähköpyörät nähtiin lähinnä vain ikääntyneiden ihmisten kulkutapamuotona, kun nykypäivänä sähköpyörillä ajavat niin nuoremmat kuin vanhemmat. Sähköavusteisuus madaltaa usein kynnystä pyöräilyyn, koska pyöräily on kevyempää ja helpompaa. Sähköpyörä tarjoaakin enemmän mahdollisuuksia kaiken ikäsille ja kuntoisille polkijoille. 

Innostus ja kiinnostus sähköpyöriä kohtaan on ollut myös Suomessa ilmeinen. Kuopion sähköpyöriä sisältävä järjestelmä on ollut alusta saakka menestys. Kuopio toimii erinomaisena esimerkkinä siitä, kuinka kaupunkipyörien suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon kaupunkirakenteen asettamat haasteet ja tarjotaan palvelu, joka soveltuu kaupunkiin parhaiten, vaikka se tarkoittaisi, että pyörien ja asemien lukumäärää jouduttaisiin vähentämään.

Ote Kuopion kaupunkipyöriä koskevasta esiselvityksestä vuodelta 2017 on kuvaava:

''Kuopion keskustan ympäristön topografia asettaa suuria haasteita kaupunkipyörien houkuttelevuudelle. Mäkisyys yksisuuntaistaa asemien välisiä pyörävirtoja, lisäten asemien tasauksen tarvetta ja vähentäen kokonaiskysyntää. Mäkisyys puhuu voimakkaasti sähköavusteisen kaupunkipyöräjärjestelmän puolesta, mikä toisaalta tarkoittaisi järjestelmän koon puolittumista.''

Tässä suhteessa ajat ovat kuitenkin nopeasti muuttuneet. Järjestelmän koon puolittuminen sähköpyörien hintojen vuoksi ei olisi enää vuonna 2020 lainkaan itsestään selvästi kustannustekijöistä seuraava päätelmä. Voi jopa olla, että sähköpyöriin perustuvan palvelun hinta ei enää kovinkaan merkittävästi eroaisi tavanomaisiin mekaanisiin pyöriin perustuvan järjestelmän hinnasta.

sahkopyorat-kaupunkipyorajarjestelmissa-2

Kuopion lisäksi sähköpyöriä on tällä hetkellä Suomen kaupunkipyöräpalveluista käytössä Salossa ja Turussa alueella muutama pyörä. 

Sähköavusteisten kaupunkipyörien hankintahinta voi edelleenkin olla tapauskohtaisesti jonkin verran kalliimpi kuin tavanomaisten mekaanisten pyörien. Teknologian kehittymisen, kasvavien markkinoiden ja lisääntyvän kilpailun myötä hinnat ovat tulleet kuitenkin viime vuosina merkittävästi alaspäin. Hankintateknisistä syistä voi hyvinkin olla, että sähköpyöriin perustuvien kaupunkipyöräpalveluiden hinnat ovat hyvinkin nopeasti samalla tasolla kuin tavanomaisiin pyöriin perustuvien palveluiden.

Lue myös asiantuntija-artikkeli: Yle: Onko sähköpyöräilyllä oikeasti terveysvaikutuksia? Tutkija: "Kokonaiskulutus nousee helposti suuremmaksi kuin lyhyempiä matkoja tavallisella pyörällä kulkevalla"

sahkopyorat-kaupunkipyorajarjestelmissa-3

Helsingin "sähköpyöräkokeilu" – lainsäädännöllisesti pyörät luokiteltiin mopoiksi

Suomen lainsäädännön mukaan sähköavusteisen polkupyörän suurin teho saa olla enintään 250W. Avustuksen on kytkeydyttävä pois päältä kun nopeus saavuttaa 25km/h, ja avustus saa toimia vain poljettaessa. Helsingissä otettiin kesällä 2019 käyttöön 30 kappaletta sveitsiläisen Bond Mobilityn sähköavusteisia pyöriä, jotka herättivät jo heti alusta saakka voimakkaita mielipiteitä. Bond-pyörät erosivat perinteisistä sähköavusteisista pyöristä, koska niillä pystyi ajamaan jopa 45 kilometriä tunnissa. Tästä syystä "pyörillä" piti olla voimassa oleva liikennevakuutus ja ne tuli rekisteröidä mopoiksi, jonka jälkeen niitä koskivat mopon liikennesäännöt. Heinäkuussa 2020 yritys ilmoitti myyvänsä pyörät niiden vähäisen käytön vuoksi.

Aiheeseen liittyviä julkaisuja: