Kaksi kaupunkipyörää

Kaupunkipyörät

Kaupunkipyörät ovat yhteiskäyttöinen liikkumispalvelu, jossa kaupunki, kunta tai yksityinen yritys tarjoaa polkupyöriä alueella liikkuvien ihmisten käyttöön maksua vastaan. Tyypillisesti pyöriä käyttävät alueen asukkaat, työntekijät ja opiskelijat. Kaupungeille pyöräjärjestelmät tarjoavat ketterän ja kustannustehokkaan tavan edistää pyöräilyä liikennemuotona.

Kaupunkipyörien toiminta perustuu digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin, kuten älykkäisiin lukkojärjestelmiin ja niitä tukeviin puhelinsovelluksiin. Teknologian avulla käyttäjä voidaan tunnistaa luotettavasti ja pyöriä voidaan jakaa useampien käyttäjien kesken. Ideaalitilanteessa pyörät liikkuvat asemien välillä niin, että asemilla on aina vapaita pyöriä ajoon ja vastaavasti tyhjiä jättöpaikkoja ajosta tuleville pyörille. Järjestelmä edellyttää näin huolellista pyöräpysäköintien suunnittelua sekä ympärilleen riittävän sekoittuneen kaupunkirakenteen, joka tarjoaa monipuolisia matkavaihtoehtoja. 

Suomessa yhä useampi kunta tai kaupunki on kiinnostunut ottamaan kaupunkipyörät eli pyörien yhteiskäyttöjärjestelmän osaksi liikenneratkaisujaan. Järjestelmään liittyy runsaasti tietoa, mitä kuntien viranhaltijat tarvitsevat arvioidessaan erilaisten palveluiden sopivuutta. Useat kunnat kaupungit ovatkin teettäneet viime vuosina katsauksia ja selvityksiä, joissa on arvioitu erilaisten järjestelmien toimintamalleja, kustannuksia sekä soveltuvuutta eri kaupunkirakenteisiin. Osa kaupungeista on päätynyt ottamaan järjestelmän käyttöönsä ja osa luopunut ajatuksesta.

Tieto siitä, mitkä tekijät ovat johtaneet järjestelmän käyttöönottoon tai hylkäämiseen sekä siihen, miksi pyörien käytöstä on luovuttu on varsin hajautunutta ja tietoa on hankala käyttää. Järjestelmistä kiinnostuneille kunnille ja kaupungeille tiedon etsiminen tuottaa ylimääräistä työtä ja on hidasta.

Pyöräilykuntien verkosto haluaa omalta osaltaan edistää pyörien yhteiskäyttöjärjestelmien käyttöönottoa kunnissa ja kaupungeissa, koska hyvin toimiva järjestelmä on yksi parhaista kestävän liikkumisen ratkaisusta etenkin kaupunkialueilla. Helpottaakseen työtä kunnissa, Pyöräilykuntien verkosto on koonnut näille sivuille tietoa pyörien yhteiskäyttöjärjestelmistä. Sivuston tarkoituksena on parantaa järjestelmistä olevan tiedon saatavuutta ja käytettävyyttä. Sivusto luo uusia mahdollisuuksia käyttää tietoa sekä helpottaa asiasta kiinnostuneiden tiedonsaantia, kun asiat ovat luettavissa yhdestä paikasta. Tavoitteena on, että kunnat ja kaupungit voisivat hyödyntää olemassa olevaa tietoa mahdollisimman tehokkaasti ja vaivattomasti osana järjestelmien kehittämistyötä ja päätöksentekoa. 

* Tekstiosuuksissa pyörien yhteiskäyttöjärjestelmästä käytetään termiä kaupunkipyöräjärjestelmä.