Arkimatkat aktiivisiksi -hanke 2016–2018

Pyöräilykuntien verkoston ja Pyöräliiton yhteishanke Arkimatkat aktiivisiksi – pyöräilykasvatus 2.0 keskittyy ala- ja yläkoululaisten ja lapsiperheiden arkipyöräilyn lisäämiseen.

Suomessa lapsilla on keskimäärin lyhyt matka kouluun ja päiväkotiin. Silti yhä kasvava joukko lapsia kuljetetaan perille asti omalla autolla. Tämä saattoliikenne tekee koulujen ja päiväkotien edustoista turvattomia paikkoja ja voi lisätä vanhempien paineita tuoda toistaiseksi omin voimin kulkeva lapsi autolla. Auton kyydissä istuminen ei edistä liikenteessä liikkumisen taitoja, joita lapsi elämässään tarvitsee. Samalla lapselta viedään omin voimin liikkumisen positiiviset vaikutukset: ulkona liikkumisen tuoma virkeys ja mahdollisuus havainnoida ympäristöä siellä itse liikkuen.

Lapset yleensä pitävät pyöräilystä. Lyhyet, alle kolmen kilometrin matkat taittuvat helposti omin voimin, kävellen tai pyöräillen. Pyörällä viisikään kilometriä ei vie kovin paljon aikaa. Itsenäisesti erilaisissa liikenneympäristöissä liikkumaan oppinut lapsi ja nuori ei automaattisesti istahda autoon kulkeakseen paikasta toiseen. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan kotien, koulujen, kuntien ja kaikkien liikenteessä liikkuvien yhteistyötä.

Arkimatkat aktiivisiksi -hankkeen pyöräilynedistämisverkostoon kuuluu vapaaehtoisia, opettajia, varhaiskasvattajia, kuntapäättäjiä ja järjestöaktiiveja. Keitä tahansa, joita lasten ja nuorten pyöräilyn lisääminen ja pyöräilyedellytysten moninainen parantaminen motivoivat. Pyöräilykasvatuksen tueksi löytyy valmiita materiaaleja, joita kehitetään jatkuvassa yhteistyössä eri-ikäisten ja pyöräilyn edistämisestä kiinnostuneiden lasten, nuorten ja kasvattajien kanssa. Tavoitteena on parantaa päiväkoti- ja koulumatkapyöräilyn edellytyksiä ja juurruttaa pyöräily osaksi koulujen ja päiväkotien arkea.

Pyöräilykummit pyöräilykasvatuksen tukena

Pyöräilykuntien verkosto ja Pyöräliitto haluavat tukea kouluja tärkeäksi katsomassamme pyöräilykasvatuksessa. Koulutamme vapaaehtoisia pyöräilykummeja, jotka voivat yhdessä opettajien kanssa esimerkiksi järjestää Koululaisten Pyöräilymerkkiin sisältyvän ajotaitoradan tai pyöräretken tai toteuttaa vaikkapa pyöräilysuunnistuksen tai pyöränkorjauspajan Pyörällä kouluun -päivänä helmi-, touko- tai syyskuussa. Koululaisten kanssa voi myös katsastaa pyöriä tai leikkiä pyöräilyleikkejä.

Pyöräilykummiksi voi lähteä peruspyöräilytaitoinen täysi-ikäinen. Järjestämme noin puolen päivän mittaisia pyöräilykummikoulutuksia eri paikkakunnilla kysynnän ja resurssiemme mukaan. Ota yhteyttä ja seuraa ilmoitteluamme, jos pyöräilykummina toimiminen kiinnostaa!

Haluatko edistää lasten ja lapsiperheiden arkipyöräilyä? Jokainen voi tehdä jotakin!

Opettaja: kouluttaudu pyöräilykummiksi tai kutsu pyöräilykummi kouluun vierailemaan. Nosta pyöräily esiin opettajanhuoneessa: rajoitetaanko lasten pyöräilyä tarpeettomasti ja onko pyörille hyvät säilytyspaikat? Voisiko koulu osallistua pyörällä kouluun -päivään? Miettikää olisiko mahdollista rauhoittaa koulun/päiväkodin edusta autoliikenteeltä kokonaan ja sopia kuljetusoppilaille ja henkilöautoilla tuoduille koululaisille yhteinen arkiliikunnan aloituspiste hieman etäämmälle? Keskustele vanhempainilloissa vanhempien kanssa koulumatkojen kulkemisesta ja kannusta vanhempia perustamaan pyöräilevä tai kävelevä koulubussi. Näytä hyvää esimerkkiä pyöräilemällä itse!

Vanhempi: Pyöräile tai kävele lastesi kanssa kouluun tai päiväkotiin. Harjoitelkaa matkantekoa yhdessä ja keskustelkaa liikennekäyttäytymisestä ja liikennesäännöistä. Huolehdi siitä, että lapsella on sopivan kokoinen ja toimiva polkupyörä. Keskustele tuttujen vanhempien kanssa mahdollisuudesta perustaa pyöräilevä tai kävelevä koulubussi. Kouluttaudu pyöräilykummiksi. Näytä hyvää esimerkkiä pyöräilemällä itse! Liity paikalliseen pyöräilyjärjestöön.

Kuntapäättäjä: Mieti, mitä sinä voisit tehdä liikenneympäristön turvallisuuden ja houkuttelevuuden puolesta. Minkälaisella yhteistyöllä kunnan pyöräreittejä voitaisiin parantaa? Voitko vaikuttaa koulujen ja päiväkotien lähiympäristöjen rauhoittamiseen autoliikenteeltä? Kutsu Pyöräilykuntien verkoston asiantuntijat kehittämään ideoita kanssasi.

Asiasta kiinnostunut: Kouluttaudu pyöräilykummiksi. Tarjoudu vetämään pyöräilevää tai kävelevää koulu- tai harrastusbussia omalla alueellasi. Pyöräile itse! Ole millä tahansa kulkuvälineellä liikkuessasi tarkkaavainen ja huomaavainen toisia tiellä liikkujia kohtaan, varo erityisesti pieniä liikkujia. Ole aktiivinen kuntapäättäjien suuntaan liikennejärjestelyistä. Liity paikalliseen pyöräilyjärjestöön.