Kaupunkipyöristä saatavan datan hyödyntäminen

Kaupunkipyöristä saatava data

Kehittyneen teknologian ansiosta eri kaupunkijärjestelmistä on saatavilla tällä hetkellä paljon erilaista tietoa. Olemassa olevaa dataa voidaan hyödyntää sekä kaupunkipyöräjärjestelmien suunnittelussa että kehitystyössä. Tietoa kerätään muun muassa seuraavilta osa-alueilta:

 • Matkan kesto
 • Aloitusaika – ja päivä
 • Lopetusaika- ja päivä
 • Lähtöaseman nimi
 • Pääteaseman nimi
 • Aseman tunnus
 • Aseman koordinaatit
 • Pyörän tunnus
 • Käyttäjä tiedot (satunnainen vai vakituinen käyttäjä)
 • Sukupuoli
 • Ikä

Kerätyn tiedon avulla järjestelmää voidaan kehittää vastamaan paremmin käyttäjien tarpeita sekä arvioida täyttääkö järjestelmä asetetut sille asetut tavoitteet. Datan avulla saadaan reaaliaikaista tietoa pyörien ja asemien käyttöasteesta, jonka avulla käytössä olevia resursseja voidaan käyttää tehokkaasti. Datan avulla järjestelmästä voidaan laatia myös erilaisia raportteja ja esityksiä, joita voidaan käyttää hyödyntää esimerkiksi lisärahoituksen hakemisessa. Kuljettujen matkojen perusteella voidaan laskea erilaisia hyötyvaikutuksia, kuten päästöjen määrän vähenemistä.

Datan-hyödyntäminen-1

GBFS – The General Bikeshare Feed Specification

GBFS-standardi on Pohjois-Amerikan kaupunkipyöräjärjestön (NABSA) kehittämä pyöräjärjestelmien avoimen datan standardi, jonka tavoitteena on kerätä yhteen reaaliaikainen tieto järjestelmistä yhtenäisessä tiedostomuodossa. Standardin avulla kaupunkipyöräjärjestelmistä kerättävä tieto on paremmin saavutettavissa ja käytettävissä. Koska tiedot ovat julkisesti saatavilla, ne eivät pidä sisällään henkilö- tai tunnistetietoja. GBFS-standardi ohjeistaa kirjaamaan järjestelmien reaaliaikaiset tiedot tiettyjen kriteerien mukaisesti.