Lapsella on oikeus pyöräillä -hanke 2014–2015

”Lapsella on oikeus pyöräillä – suomalainen pyöräilykasvatus vauhtiin” -hanke käynnistyi Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella helmikuussa 2014, ja jatkaa toimintaansa vuonna 2015. Tavoitteena on jatkaa vuoden 2013 pyöräilyviikon herättämää julkista keskustelua muun muassa koulumatkapyöräilystä ja kehittää suomalaiseen pyöräilykulttuuriin sopivia toimintamuotoja lasten pyöräilyn edistämiseksi.

Suhtautuminen lasten pyöräilyyn on suomalaisessa kulttuurissa ristiriitaista. Lapset oppivat pyöräilemään aikaisin, mutta lasten pyöräilyssä tapahtuu notkahdus siirryttäessä esikoulusta kouluun.  Koulumatkat ovatkin muodostuneet lasten pyöräilyn edistämisen pullonkaulaksi. Useissa kouluissa suositellaan, ettei koulumatkoja kuljettaisi pyörillä. Suositukset koskevat yleensä joko 1-.ja -2. -luokkalaisia tai pahimmassa tapauksessa kaikkia alakoululaisia. Viimeistään nyt on syytä havahtua siihen, että aikuisten valintojen seurauksena myös lapsemme istuvat entistä enemmän auton kyydissä. Lasten liikkumisen valintoja tehdään perheissä, kouluissa, päiväkodeissa, kunnissa. Lapsi pyöräilee, kun hänen annetaan pyöräillä.

Erityisen tärkeää onkin luoda yhteinen tahtotila lasten pyöräilyn edistämiseksi. Siksi hankkeessa lähestytään kuntia, kouluja, päiväkoteja ja näiden kautta perheitä. Pyöräilyn edistämisen haasteet liittyvät Suomessa asenneilmastoon ja liikennekulttuuriin sekä monin paikoin heikkoihin pyöräilyolosuhteisiin. Hankkeen tavoitteena on edesauttaa pyöräilymyönteisen ilmapiirin syntymistä ja parantaa pyöräilyolosuhteita, jotta lasten olisi hyvä pyöräillä. Viestinnällä, koulutuksella ja räätälöidyillä toimintamuodoilla lisätään lasten pyöräilyä ja vähennetään vanhempien, opettajien ja varhaiskasvattajien vastustusta ja pelkoja.

Lasten pyöräilyn edistämiseksi hankkeessa hyödynnetään ja laajennetaan jo olemassa olevia toimintatapoja sekä kehitetään uusia. Pyöräileviä koulu- ja harrastusbusseja sekä uudistettua koululaisten pyöräilymerkkiä markkinoidaan jatkossa myös esikouluryhmille ja päiväkodeille. Pyörällä kouluun -päivän viettäminen on hyvä tapa saada koulut pohtimaan mahdollisuuksiaan edistää pyöräilyä. Kuntayhteistyöllä puolestaan saatetaan keskeiset toimijat keskustelemaan pyöräilyolosuhteiden kehittämisestä omilla alueillaan.