Pyöräilijöitä rivissä

Vaikuttaminen

Pyöräilyn asema ratkaistaan poliittisessa päätöksenteossa, hallinnossa ja yhteisöissä eri tasoilla. Maan hallituksen ja kaupunkien päättävien elinten linjauksissa ratkaistaan rahojen suuntaaminen pyöräväyliin. Koulun vanhempainillassa päätetään saavatko myös alimpien luokkien lapset tulla pyörällä kouluun. Yrityksissä ja taloyhtiössä päätetään niiden pyöräpysäköinnin ratkaisuista.

Edustuksellisessa demokratiassa on tärkeää, että eduskunta- ja kuntavaaleissa valituksi tulee pyöräilymyönteisiä ehdokkaita. Ehdokkaiden liikenne- ja pyöräilykannoista löytyy tietoa vaalikoneista. Kuntavaalien alla jotkut paikalliset pyöräilynedistämisjärjestöt tekevät kampanjoita, joissa ehdokkaat voivat ilmoittautua pyöräilyn tukijoiksi (esimerkiksi Helsingin Polkupyöräilijöiden pyöräilymanifesti 2011).

Hyvä keino vaikuttaa pyöräilyn aseman parantamiseen on lähteä mukaan paikalliseen pyöräilynedistämisjärjestöön. Kilpaseurojen lisäksi useissa suurimmista kaupungeista toimii järjestöjä, jotka keskittyvät nimenomaan arkipyöräilyn edistämiseen ja liikennepoliittiseen vaikuttamiseen. Järjestöt tekevät kaavamuistutuksia, ovat yhteydessä päätöksentekijöihin ja virkamiehiin sekä järjestävät pyöräilyä edistäviä tapahtumia ja kampanjoita. 

Jos pyöräilyolosuhteissa havaitsee puutteita, kannattaa olla suoraan yhteydessä kaupunkien liikennesuunnittelijoihin ja kunnossapidosta vastaaviin virkamiehiin. Pyöräilyä edistetään tai vaikeutetaan myös monilla työpaikkojen ja taloyhtiöiden ratkaisulla. Asiat kannattaa ottaa puheeksi myös niissä. Usein kyse voi olla pelkästään siitä, että asiaa ei ole tiedostettu.

Jokainen voi vaikuttaa pyöräilyn aseman parantamiseen!