Pyöräilyn olosuhteet ovat parantuneet ja pyöräilyn potentiaali tunnistettu Suomen kunnissa

Pyöräliikenteen olosuhteiden kehittäminen ja pyöräilyn edistämistyö ovat lisääntyneet ja vakiintuneet Suomen kunnissa vuosien 2010–2023 aikana. Pyöräilyn potentiaali on tunnistettu. 

Pyöräilyn olosuhteet Suomen kunnissa 2023 -selvityksen perusteella pyöräilyn edistäminen on vakiintunut suurten ja keskisuurten kaupunkien poliittiseen päätöksentekoon ja strategisiin toimiin. Kaikki suuret kaupungit ja 80 prosenttia keskisuurista kaupungeista tekee poliittisia päätöksiä pyöräilyn edistämiseksi. Viime vuosina edistämistyö on saavuttanut yhä pienemmät kunnat.

Keskeisenä toimintasuosituksena valtiolle ja kunnille esitetään pitkäjänteisen ja riittävän kävelyn ja pyöräilyn edistämisen rahoitusta. Pyöräilyn edistämis- ja investointiohjelmien toteuttamista pitää jatkaa, ja niihin on oltava riittävät resurssit.

Resurssit ja tarpeet ovat erilaiset eri kokoisissa kunnissa, mutta kunnan koosta riippumatta löytyy mahdollisuuksia kehittää pyöräliikenteen olosuhteita ja edistää pyöräilyä. Valtion tuki ja rahoitus kuntien pyöräliikenteen olosuhteiden kehittämiseen on tärkeää. Kuntien tulee puolestaan turvata riittävät resurssit, toteuttaa olosuhteiden arviointia sekä vahvistaa moniammatillista yhteistyötä.

Edistämisohjelmat vauhdittavat pyöräilyä edistävien toimenpiteiden toteuttamista


Vuosien 2018 ja 2023 välisenä aikana pyöräilyn edistämisohjelmat, -strategiat tai muut pyöräliikennettä edistävät suunnitelmat ovat yleistyneet erityisesti pienissä kaupungeissa ja kunnissa. 

Pyöräilyn edistämisohjelmien yleistyminen on merkittävää; selvityksen mukaan edistämisohjelmilla on yhteys pyöräilyä edistävien toimenpiteiden toteutumiseen. Uusimmassa selvityksessä havaittiin, että edistämisohjelmien vaikutukset olivat selkeimmät kunnissa, joista löytyi oma, kuntakohtainen edistämisohjelmansa.

Pyöräilyn olosuhteet Suomen kunnissa 2023 -selvityksen toteutti Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes. Selvityksen pääyhteistyökumppaneina olivat Pyöräilykuntien verkosto, liikenne- ja viestintävirasto Traficom sekä liikenne- ja viestintäministeriö. Selvityksen rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan vastuualue. Aiemmat selvitykset on tehty vuosina 2010 ja 2018. Selvityksillä tuetaan pyöräilyä edistävää päätöksentekoa, johtamista ja kehittämistoimia tiedon avulla.

Lisätietoja selvityksestä antavat 

  • tutkija Marianne Turunen, Likes +358504759522 marianne.turunen(at)jamk.fi 
  • toiminnanjohtaja Matti Hirvonen, Pyöräilykuntien verkosto +358404194555 matti.hirvonen(at)poljin.fi